amalinks wokungena

Breaking News

UMfumfu Yinyanga Yokulimukisa Abesifazane Ngemvukuzane Yebele


Cancer Treatment
Cancer Treatment

Ingcwethi kwezempilakahle, zithi kuqakathekile ukuzihlola nsukuzonke, njalo lokuyahlolwa kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku ebizwa kuthiwa yi-mammography kanye ngomnyaka.

Ngenyanga kaMfumfu minyaka yonke emhlabeni wonke jikelele kunanzwa umsebenzi wokulimukisa abantu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ehlasela ikakhulu abesifazane.

Loba inani eliphezulu elihlaselwa yimvukuzane le lingabesifazane, abesilisa labo balakho ukubanjwa yimvukuzane yebele.

Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuzihlola nsukuzonke, njalo lokuyahlolwa kusetshenziswa imitshina yakulez’insuku, ebizwa ngokuthi ngama mammography, kanye ngomnyaka, ngoba limitshina ilakho ukubamba imvukuzane le lapho okuliqhubu kusasekuncane kakhulu okokuthi umuntu angeke akuzwe ezihlola.

Ngakho ke, zithi kuqakathekile ukuzihlola njalo lokuhlolwa ukubana abantu bathole uncedo lokwelatshwa imvukuzane le ingaka memetheki.

IStudio 7 ixoxe loDokotela Langelihle Lubimbi othi, “Imvukuzane le yandise ukutholakala kubomama, kodwa iyatholakala njalo lakubobaba. Izibonakaliso zale imvukuzane ngamaqhubu angaba makhulu loba amancane atholakala emabeleni kumbe emakhwapheni, ukubuyela phakathi kwengono, ukuntshintsha kombala lejwabu lamabele, amanzi noma igazi eliphuma kungono zamabele.”

Ubuye wathi izinto ezingabangela ukutholakala lomkhuhlane ziyatshiyana. Kulezintshintshekayo lezingantshintshekiyo.

“Ngaleyo nyanga esikiyo yokunanzelela lowo mkhuhlane, siqakathekisa kakhulu lezondlela umuntu angenelisa ukuzintshintsha. Sizinanzelele njengabomama njalo labobaba ukuthi lezi ezihambiselana lathi sibone ukuthi siyazintshintsha ukuze sivikele lomkhuhlane.”

Uphinde wathi okwanelisekayo ukuntshintshwa kugoqela ukubhema, ukunatha utshwala, ukuzithwala kwakuqala kwabesifazane abaleminyaka ephezu kwengamatshumi amathathu. Okunye njalo yikungamunyisi lokusebenzisa amaphilisa abawathi ngama-combined oral contraceptives awokuvikela ukuzithwala, okwesikhathi eside.

UDokotela Lubimbi uxwayisa abesifazanane abaleminyaka engamatshumi amahlanu kusiya phezulu ukuba bahambe ukuyahlolwa emakilinika ngemitshina okuthiwa yi-mammography mnyaka yonke.

XS
SM
MD
LG