amalinks wokungena

Breaking News

Amasela Setshaye Abhuqa Izifuyo eMguza


Stocktheft on the rise in Zimbabwe
Stocktheft on the rise in Zimbabwe

Abalimi abaphiphila ngokufuya inkomo ezigabeni zeMandebeleni, okungani kuhle izulu bathi izehlakalo zamasela abatshontshela izifuyo lokhu zisanda ngalezi nsuku.

NTABAZINDUNA..................Abafuya inkomo eMbembesi leNtabazinduna bakhala ngokuthi sebephelelwe yimihlambi yenkomo ngenxa yamasela asebatshiye bethwele amagabha avuzayo ngoba inkomo ziyinsika yempilo zabo. Uhulumende laye uthi usekunanzelela ukuba abalimi bayalahlekelwa yizifuyo yikho amapholisa eseqinisa umsebenzi wokubopha amasela la.
Abalimi abaphiphila ngokufuya inkomo ezigabeni zeMandebeleni, okungani kuhle izulu bathi izehlakalo zamasela abatshontshela izifuyo lokhu zisanda ngalezi nsuku, inengi lisithi alisela nkomo.
UMnu Alexander Mbangwa oweNtabazinduna uthi isibaya sesivaliwe batshaye babhuqa amasela.
"Abantu bayangtshontshela izifuyo sibili abakhathali loba ulemtshiso le okuthwa siwutshise wezifuyo. Amapholisa so long siripota abalandaba. Okwenzakalayo zyatshontshwa ebusuku zyatshontshwa emini bahambe lazo inkomo amasela ezinye ziyatholakala ezinye zingatholakali for good. Akula bantu ababotshwa ngoba amarelaxa. Ngoba kwesinyisikhathi ungezwa ngenzakal arepotwe amapholisa uyayekela njalo ayekele umbone sehamba phandle."
Bathithibele abalimi eMbembesi leNtabazinduma. Omunye wabo nguMnu. Mthunzi Masoka.
“Impahla ziyalahleka, impahla asizifumani ngokuqondileyo. Plus asinakukkuncedwa thina sinamapholisa sibenama bhaysikili okukhawuleza sekele lezyankomo. Ube nga besino ncedo esingalncediswa xa sisukela ezya nkomo ngoba umuntu uyancanda inkomo mfundini zyophuma Kuli ndawo Kant ubuhamba ngento elula ubuzbamba ezya nkomo."
Ngaphandle kwenkomo, amadonki lawo abikwa esengozini yokutshontshwa. UMnu Brian Nzombana uthi eMbembesi leNtabazinduna akusela zifuyo.
"Bayatshontsha inkomo kakhulu, amadonki worse. Inkomo lezi a zitshontshiwe okungabantu lokhu ithara le iduze lathi kakhulu. So the take ama chances ama Argents wona lawa elithi ngama Argents akhonapha yiwo abatshontsha inkomo zethu. Into eyenzakala yo thina ngapha syabe sidinga inkomo sisithi zisemadlelweni kanti inkomo kudala zadliwa lalezi ezyazibanjiwe ziyinyama ababuyi bazositshela."
Izakhamizi ezinengi zithi amapholisa kancedi lutho ngoba abatshontshayo bayaziwa kodwa kababotshwa. UMnu Mbanjwa Dlodlo ngomunye wabakhala ngamapholisa.
"Zilahleka nje izifuyo abantu abatshontshayo abanengi baziwa kodwa bakhuluma betshiya Problem ekhona. Ngikhuluma so kulomkhwenyana wami otshontshelwe inkomo ezingu 11 kwatholakala ezingu 2 i-9 yakhona ayikabonali. Ingabonakanga i9 yakhona ayazakali Noma seyadliwa ngoba inkomo ezibanjwa ngamapholisa ebusuku at night benza i-night raid lababantu. Bengathatha inkomo esibayeni sakho bahambe lazo akula road block ebusuku bahamba bazisebenzisa emakhitshin kumbe kuhamba njani"
Isikhulumi samapholisa ako Bulawayo okuyikho okucatshangelwa ukuthi inkomo ezitshontshwayo zithengiselwa abama butcher aleli dolobho ayavuma ukuthi udubo lokutshontshwa kwenkomo lokhu lukhula.
"Singathi iBulawayo ilendawo esingathi ngama Perriferies. Ungakhangela ku Harare road abantu laba bafuna indawo lapho okule quick transport engena koBulawayo. Ungahamba futhi nge Nkayi road emaplazini aseduzane emguza ngeNyamendlovu road amaplazi aseduzane lawo futhi yimguza, uhamba ngeSolusi road lakho kulamaplazi aseduzane even iwest acher ngePlumtree road usiya eSigodini amaplazi nje agqaqeleyo aseduze yizo inkomo ezithi zingaganyulwa ebusuku ngama 3 ekuseni zyabesezingenisiwe emafrijini koBulawayo kodwa njengama pholisa lama patrolate senzelukuthi abantu baze ukuthi ebusuku sizabamisa ezindlini zabo sizangena ukuze bengagcini izinto zokutshontsha."
UMnu. Richard Moyo, umphathintambo obona ngokwenzakala esabelweni seMatabeleland North njalo elilunga ledale lephalamende elimele lesisiqinti, uthi uhulumende uzama ngamandla wonke ukunceda.
"Uhlupho lokutshontshelwa kwezifuyo kakhulu emguza selubhahile ngoba abantu basuka emathawuni emalokitshini besiya dinga inkuni, itshebetshebe becine sebelanda izifuyo zabantu. But njobana ukwazi ukuthi uHulumende usefake I place itask force esikhangelelane la khonokho u kutshontshwa kwezifuyo njalo kulemizamo eminengi eyenziwa ngoHulumende ukuthi kube lama base stations emakhaya lapha ukuthi kube lama pholisa a hlala duzane labantu ukutshontshelwa kwezifuyo kuzakubangco kuzakwehla amapholisa nxa sencedisana sesebenza lezakhamuzi."
Abantu abanengi emaphandleni asezigabeni zeMandebeleni baphila ngokufuya lokuthengisa lezo zifuyo ngoba izulu lingani kuhle kulumhlubulo ukuthi bengathengisa izilimo. Abalimi abanengi bakhala ngamapholisa akabophi amasela aziwayo, abanye sebecabanga lokuya kobosiyazi.
Isikhulumeli samapholisa elizweni lonke jikelele uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi badinga amasela ngamehlo abomvu njalo sebeqinisa umsebenzi wokuwabopha.
Amapholisa bathi kusukela ekuqaleni kwalumnyaka sokutshontshwe inkomo ezifika inkulungwane ezine 4,000. Phakathi kwenyanga ezintathu ezisanda kwedlula, abalimi eMbembesi leNtabazinduna batshontshelwe inkomo ezingamatshumi phose amathathu – 28. Batshontshelwe njalo labobabhemi abangamatshumi ayisificamunwemunye lasithupha – 96.
XS
SM
MD
LG