amalinks wokungena

Breaking News

Abanye Baphikisa Ukuthakazalelwa KweKhisimusi, Mhlaka 25 Mpalakazi, Bethi Kwazi Bani Ukuthi Lusuku Olwazalwa Ngalo uJesu Kristu


Christmas Celebration
Christmas Celebration

Inengi lama-Kristu baluqakathekisa kakhulu usuku lwe-Khisimusi besithi ngolokuzalwa koMsindisi uJesu uKrestu. Kodwa ingcitshi zomdabu zithi kuliqiniso ukuthi e-Africa iKhisimusi yeza njengesiko lesiKrestu, kodwake inengi labo khokho ababengekho esi-Kristwini, badinga indlela zokuyithakazelela

Usuku lweKhisimusi lusuku lwentokozo oluthakazelelwa ngabantu bonke emhlabeni jikelele, kodwa akulakuvumelana ngendlela oluthakazelelwa ngalo abanye besithi kufanelwe kuyiwe khonza emaSontweni, abanye bethi lusuku lokunatha utshwala.

UThuso Khumalo uxoxa labomdabu lamakholwa bechaza ukuthi kungani lolusuku beluthakazelela ngendlela ezehlukeneyo.

Inengi lama-Kristu baluqakathekisa kakhulu lolusuku lwe-Khisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa koMsindisi uJesu uKrestu.

Umfundisi webandla lamaZayoni u-Bishop Louis Guduza, uthi indlela eqotho yokunanza lelilanga yikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esingu-Jesu osindisayo.

“Mina vele I don’t agree with abantu abahamba be-celebrator ngokuphuza utshwala ngoba umuntu vele uyabe eziphuzela utshwala but abese thatha ilanga le-Christmas alenze ngani lilanga loku-celebrator. How do you celebrate uJesu uKrestu udakiwe?”

Christmas Celebration
Christmas Celebration

Kodwake, lolusuku alusathakazelelwa ngamaKristu kuphela. Sekulikhefu elithakazelelwa emhlabeni wonke jikelele: Kantike ingoma zokuzithokozisa lamanzi emponjwana yikho okuhamba phambili ngaleli langa.

Ingcitshi kwezomdabu uMnu. Sdumo Nyandeni, uthi kuliqiniso ukuthi kuzwekazi le-Africa ilanga leKhisimusi langena njengesiko lesiKrestu, kodwake inengi labo khokho ababengekho esi-Kristwini, badinga indlela zokulithakazelela lelilanga.

“Eminyakeni lapha labo khulu bethu sebemukele ukuthi sekulekhisimusi, bebesenza amadili, kuphekwe utshwala, kuhlatshwe inkomo, kujatshulwe kuculwe kwenziwe yonke into, kuculwe lengoma zesintu.”

Kodwake akhonake amanye amaKrestu angalinanziyo leli langa. Umvangeli ozibiza njengombali webhayibhili uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa ngaleli langa.

Christams Celebration
Christams Celebration

Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni ezinengi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi i-Britannica, umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa yisizwe sama-Roma endulu uJesu engakazalwa, Ngalesisikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Yisikhathike lapho abebesenza khona amagigi, kudliwa, kunathwa lokuphanana izipho.

Ngokutsho kwalo umthombo wolwazi amaKristu aqale ukuthakazelela leli langa njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wama-Roma u-Constantine owenza lokhu ngemva kokuphenduka kwakhe esengum-Kristu.

Umvangeli Mgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhlaka 25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga, okwakungesinye sezithixo zabesizwe sama-Roma endulo.

“Ungakhangela kahle indaba le ye-Khisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolusuku, okuveza khona ukuthi isaseyimpicabadala ngoba kumele kube lomehluko umuntu okholwayo lomuntu ongakholwayo. Nxa ungathatha ibhayibhili lakho ulivule kusukela kuGenesis kusiya kuSambulo ngeke uthole abantwana beNkosi be-celebrator lolusuku lwe-Khisimusi.”

Inengike lithi okuqakathekileyo ngalolusuku yikuthi amakholwa labangakholwayo ikhefu leKhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona izihlobo labangane kanye lokuzijabulisa.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:57 0:00
XS
SM
MD
LG