amalinks wokungena

Breaking News

KuWoza Friday Liviki Silomculi Wengoma zomdumo Wokholo, uOnesimo Ngcotsha Mpofu


Onesimo Ngcotsha Mpofu
Onesimo Ngcotsha Mpofu

"Ng’qale ukucula ke ngisesemncane okutshukuthi ngisese labo 5 years, bengivele ng’qalile ukucula ukuhlabelela ingoma ze-gospel les’kolo ngikhule ngingumuntu ohlabelelayo njalo. Igama lami elithi Onesimo Ngcotsha elithi Onesimo ligama lami eliku-birth sibili engizalwe ngalo...

Ikhisimusi isifikile, yekela kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uOnesimo Ngcotsha Mpofu asizisondeze enkosi. Yena ucula ekoBulawayo

Isikhathi seKhisimusi yisikhathi semuli lapho amakholwa ananza ukuzalwa kweNkosi yethu u-Jesus Christ kuthandazwa, kudliwa, kubuye kugidwe.

UOnesimo Ngcotsha uzosibusisa ngomculo wakhe, ake sizweni imbali yakhe

"Yileli gama lami lokuzalwa ngzalelwe eMtshabezi missionary hospital ngafunda eMtshabezi Primary ngsuka eMtshabezi Primary ngasengisiya eMtshabezi ke Secondary eng'funde khona my Secondary education up to A level ngasuka lapho ngasengisiya eLupane State University yikho lapho engenze khona izifundo zami zaphezulu."

UNgcotsha wangena kwezomculo esemancane, wakhula engoculayo kuze kube namhlanje uyaphambili.

"Ng’qale ukucula ke ngisesemncane okutshukuthi ngisese labo 5 years, bengivele ng’qalile ukucula ukuhlabelela ingoma ze-gospel les’kolo ngikhule ngingumuntu ohlabelelayo njalo. Igama lami elithi Onesimo Ngcotsha elithi Onesimo ligama lami eliku-birth sibili engizalwe ngalo, elitsho ukuthi umuntu oletha inzuzo: Someone who brings profit ng’hlabela umculo we-Gospel."

UMpofu ngumuntu owasindiswa kudala; engumtshumayeli olodumo kakhulu njalo uthi ukucula lubizo kuye.

“Yinto engiyibizelweyo ukuthi ngitshumayele ivangeli ngokuhlabelela. Abantu benelise ukuthi baphenduke, abanye basiliswe, abanye bathole ukuthula ngokulalela ke lumculo engiwuculayo: Njalo ngisebenza le-Destiny Music Production. U- Producer wami, uVictor T, nguye esisebenza sonke ke emculweni. Bakhona ke abanye eng’sebenze labo abagoqelake uSimphiwe Ncube, odadewethu laphana u-Pauline: Bakhona ke labafowethu o-Innocent Nyoni s’yake sisebenzisane sonke emculweni."

Phosela ilizwi lekhisimusi kubalaleli Mpofu ubatshele ukuthi utholakala ngaphi kwabafuna ukukulandela.

"Merry Christmas and a prosperous New Year let's enjoy with our families and our loved ones but let's take care of each other let's take care of ourselves, singazikhohlwa ukuthi singobani; life continues even in 2023 bakithi. Asiziphatheni kahle sikholise ndawonye. Mina liyangthola kakhulu, liyang’thola ku-YouTube Onesimo Ngcotsha Mpofu ung’thole ku-Facebook ngokuthi Onesimo Ngcotsha Mpofu, Onesimo Ngcotsha ku-Instagram, Onesimo Ngcotsha ku TikTok, Onesimo Ngcotsha njalo ku-Twitter uyangithola ke khonaphana. Ng’yabonga kakhulu usekelo lwenu bakithi."

Siyabonga ngokubusiswa ngomculo osingenisa kuKhisimusi kamnandi oka Onesimo Ngcotsha Mpofu onguye ebesilaye kuhlelo Woza Friday, libe lekhefu le khisimusi elimnandi elingelangozi, liziphathe kuhle. MERRY CHRISTMAS.

please wait

No media source currently available

0:00 0:09:34 0:00
XS
SM
MD
LG