amalinks wokungena

Breaking News

Amantombazana Emaphandleni Athengisa Imizimba Ngenxa Yesimo Somnotho Esibi


FILE: Amanye amantombazana asethengisa imizimba ngenxa yesimo somnotho esibi.

Ukuma manzonzo kwesimo somnotho elizweni kanye lendlala esemaphandleni kubikwa sokufuqa amantombazana asakhulayo ukuthi atshiye isikolo ayethengisa ucansi lapho okwenjiwa khona amathe aligugu awegolide. Lokhu sokudala ukuthi imikhuhlane yengulamakwa etshiyeneyo layo isabalale kucinne kukhokhelela ekutholeni igcikwane elingelaphekiyo elengculaza.

Inengi labafundi elatshiya isikolo ngesikhathi kuqhamuka ubhubhane lwe-Covid 19 kaliphindanga labuyela esikolo ngezizatho ezitshiyeneyo ezigoqela ukuswela imali.

Abafundi abafika phose inkulungwane ezingamatshumi amabili - 2000, batshiya isikolo abanye babo bekhulelwe, ngesikhathi se-Covid 19.

Osakhulayo odabuka eBhalula, uNkosazana Lindiwe Sibindi uthi ukuma manzonzo komnotho lendlala emakhaya sekutshiye intanga yakhe isengozini yokubamba imikhuhlane yengulamakwa etshiyeneyo.

“Mina ngokubona kwami isimo somnotho lendlala siphazamise kakhulu amantombazana, amantombazana kungaba lendlala bacina bethandana labantu abadala becine bethola imkhuhlane etshiyeneyo enjengama-STI le-HIV bazithwale bebancane”

Lokhu kugcizelelwe ngomunye osakhulayo uNkosazana Constance Maseko laye oweBhalula othi amanye amantombazaaa acina ebanjwa ngamandla ukuziphilisa ngokuthengisa umzimba.

UNkosikazi Thando Mauba yisakhamuzi se-Mantanamombe e-Gwanda South, yena uthi umumo womnotho usuhlukuluza amantombazana emaphandleni okudala ukuthi acine eduka ngelizwe eziphandela.

“Kwenzakala ukuthi inengi labo lingaqede isikolo ngenxa yembhadalo zesikolo eseziqongile kangaka,lokhu kucina kusenza abantwana behamba ngelizwe bedinga ukuziphilisa, abanye baya emadolobheni abanye besiya emazweni. Ekucineni bacina besenza zonke inhlelo ezingaqondanga ezingafanelanga abantwana abangamantombazana.”

UNkosazana Tsepang Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye-Lesego Memorial Trust enakekela abantwana bemaphandleni. Laye ukhala ngobuyanga obehlela abantwanaabangamantombazana emaphandleni.

“Ngenxa yendlala, abanengi babo bacina beyenda bebancane njalo bayendela ebantwini abadala, okuyinto engalunganga, bebona sengathi abadala labo yibo abazabatholela inswelo zabo ngoba labazali babo bengenelisi ukubathengela lokhu abayabe bekufuna ngalesosikhathi.”

Uthi njengenhlanganiso balenhlelo zokuphathisa amantombazana ahlukumezekileyo.

“Siyabakhuthaza ngokubafundisa amalungelo abo, ukwenzela ukuthi bakwazi ukuzimela kusasa; bakwazi ukuthi okuyikho yikuphi kibo, njalo labadala abahlala labo siyabakhuthaza sibakhumbuze ukuthi bengathathi amathuba ngoba abadala labo bayabe bebona ukuthi lumntwana uyaswela.”

Inengi lamantombazana ezikolo zemaphandleni eZansi yemaNdebeleni kaliphutshi isikolo ngezizatho ezitshiyeneyo ezibalisa ukuswela imali yesikolo kanye lokuzithwala bengafiki esibangeni sokuhlela imuli.

Lanxa ugatsha lwezemfundo soluvumela abafundi abazithweleyo ukuthi baqhubeke ngemfundo besesikolo bengasaxotshwa inengi kaliphindi lilugxobe ngemva kokuzithwala ngenxa yokuyangeka.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG