amalinks wokungena

Breaking News

I-ZERA Ithi Abalama-Generator Edlula 100Kilowatts Kumele Babhalise Ukuthola iLicence


Zimbabwe Energy Regulatory Authority
Zimbabwe Energy Regulatory Authority

Injongo yalokhu abeZERA bathi yindlela yokwehlisa ingozi ezingahlasela izisebenzi zamagetsi lapho kungela getsi, loba kulungiswa lapho okuhamba khona ugetsi. ngoba amabhizimusi amanengi elizweni asesebenzisa ama-generator nxa kungela magetsi.

Umthetho omutsha owethulwa lugatsha olukhangela amafutha elizwe olwe Zimbabwe Energy Regulatory Authority, usolwa ngosomabhizimusi kanye labahlaziya ngezomnotho welizwe, bethi uhulumende uzama ngandlela zonke ukuthatha imali kuzulu.

Uhlangothi lwe-ZERA luthi luzaqala ukuthathisa amalisense abalama-Generator alakho ukuphehla amagetsi angaphezu kwekhuu lama-kilowatz - 100kW.

Ab-ZERA bakhiphe umbiko ochaza ukuba ukubhaliswa kwama Generator asebenzisa amandla alikhulu (100kW) kusiya phezulu akula mbhadalo. Injongo yalokhu besithi yindlela yokwehlisa ingozi ezingahlasela izisebenzi zamagetsi lapho kungela getsi, loba kulungiswa lapho okuhamba khona ugetsi. Amabhizimusi amanengi elizweni asesebenzisa ama-generator nxa kungela magetsi.

Osomabhizimisi bathi uhulumende uvame ukuqala inhlelo zakhe ngaloluhlobo ethi azila mbadalo kodwa ajike sokuphambili. UMnu. Lucky Ndlela usomabhizimisi wako Bulawayo ngomunye wabalomnqondo munye.

“Kujayele ukuqala njalo okuyizinto kwakhona; ukuthi kuyaqala kuthiwe kubhalisa lapha kungelambadalo. Kodwa ngokuya kwesikhathi kuzacina kubhadaliswa. Ukuthi vele nxa ingena elizweni ihle ibhadale for i-licence. Okuyinto evele iqala imigoqo emabhizinisini onke, ngoba amandla kagetsi ayadingakala, njalo abantu laba bazama ukuthi beziphathise njengoba yona i-ZERA le-ZESA benganiki amandla kagetsi aneleyo ukuthi amabhizinisi esebenze. Lokhu sikubona kuyinto ezaqhubekela phambili icine abantu sebebhadaliswa ukuthi bebe lama-generator lawa.

UMnu. Stevenson Dhlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology (NUST), uthi injongo ingabe iqondile kodwa ilizwe lisacathula ukuthi kufakwe imigoqo enjengaleyi.

"Udubo esibalalo yikuthi njengelizwe sidinga ezinye indlela ezokwenza amagetsi ezigoqela ama-solar, ezigoqela ama-generator. Nxa sekusiba lomgoqo phezu kokutholakala kwawo kumbe ukusetshenziswa kwama-generator, kuzabisela amabhizimisi emuva. Ngoba siyananzelela ukuthi amandla kagetsi malutshwane elizweni lakithi, njalo alokwenza ehamba ebuya okuphazamisa inhlelo zamabhizimisi ekwenzeni impahla zawo. Ngakho ke ukufaka umgoqo ukuthi baqale bayethola imvumo. Yebo injongo ingabe ilungile ukubana bayehlise i-air pollution, kodwa kwelinye icele kumele sinanzelele ukubana ilizwe lethu lizama ukukhuphuka.”

Ohlaziya ezombusazwe uMnu. Effort Ncube uthi uHulumende ufuna ukungenela zonke indawo engagxili ekudingeni amacebo okulungisisa okuyikho okuqakathekileyo okungaletha intuthuko kwezomnotho kanye lakwezinye inhlangothi zempilo.

“Inkinga esilayo kakhulu yikuthi uhulumende ufuna ukungenela kukho konke, akukho lapho afunukusala khona. Ungena ema-sitting room angene ema-bedroom; ungena emabhizinisini, ungena kuyoyonke indawo. Kanti ke lokhu afanele akwenze okuyikho okuzaletha imisebenzi, kulethe inguquko, kulethe intuthuko elizweni kakwenzi. Abatshiyane lalezizinto abazenzayo ngoba zidiliza ilizwe. Abantu vele bathwele nzima kakhulu; akudingakali ukuthi babuye bathwaliswe nzima njengalokhu lowumthetho, leyo-policy ezakwenza.”

Okugcizelelwe nguNkosikazi Sibongile Bhebhe wako Bulawayo, othi akasiboni isizatho sikahulumende sokuthatha inyathelo elinje.

“Uhulumende evele edingani emizini yethu. Ngalindlela kutsho ukuthi sizacina sesidinga lama-licence amakhandlela. Nxa kuyikuvikela izisebenzi kuphela kumele kube lezisebenzi ezifundeleyo umsebenzi, njalo betsho ukuthi sebehlangane lengozi ezingaki ezohlobo lolo abaluvikelayo.”

Ngeviki ephelileyo uMnu. Gift Ndlovu owenkampani yamagetsi eye-Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC), esemhlanganweni oqhutshwe eHarare, owabosomabhizimusi, owe Confederation of Zimbabwe Industrial 2023 Annual Economic and Business Outlook Symposium, uchaze ukuba isilinganiso samanzi liyakhuphuka kancane edamu le-Kariba. Ngokunjalo sebekhwezile amagetsi abawaphekayo, afika kumakhulu amathathu lengxenye (350MW) esuka kumakhulu amabili lengxenye (250MW).

Uchaze ukuba kukhangelelwe ukuba uhlupho lwamagetsi luzaba nganeno phakathi komnyaka ngenyanga kaNhlangula lapho okukhangelelwe ukuphekwa amagetsi angaba phose amakhulu ayisitshiyagalombili (775MW).

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:56 0:00
XS
SM
MD
LG