amalinks wokungena

Breaking News

Umsakazo weStudio 7 Usuleminyaka Engamatshumi Amabili Wasungulwa


Councillor Sikhululekile Moyo
Councillor Sikhululekile Moyo

BULAWAYO - Sekuyiminyaka engamatshumi amabili umsakazo weStudio 7 usakaza eZimbabwe. Abalaleli kanye labameli bamabandla ezombangazwe bathi umsakazo lo ufinyelela uzulu wonke njalo upha wonke umuntu amathuba afanayo okuba aveze imibono yakhe.

Uzulu eZimbabwe uncoma umsakazo weStudio 7, osakaza useWashington DC, ofikise iminyaka engamatshumi amabili - 20 years - ngoLwesihlanu usethula indaba ezimqotho. Abantu abanengi bathi iStudio 7 yethula indaba eziveza imibono yonke njalo kayilabandlululo.

Isikhulumeli seZAPU, uMnu. Msongelwa Ndlovu, uthi umsakazo weStudio 7 wethula indaba ezithakazelelwa nguzulu.

IStudio 7 siyayibonga kakhulu ngoba inika amathuba awokuthi abantu abalemibono ehlukene lohulumende waseZimbabwe bakhone ukukhuluma lokuxhumana labantu lapho okungela msakazo khona.Lokhu kuyinto eyenza ukuthi ezombusazwe kumbe idemocracy isabalale ngoba abantu bayathanda ukuthi bathole imibono ehlukeneyo.

UMnu. Believe Gaule, ilunga lebandla leZanu PF, uthi usebenza ngendlela etshengisa ukuthi ifuna wonke umuntu athole imibiko ngokufanayo.

Patron Xaba
Patron Xaba

"Ukusakaza kungumsebenzi omuhle kakhulu oqakathekileyo owethula imibiko ifinyelele kuzigaba zonke,ngonanzelela ikakhulu emaphandleni akithi eZimbabwe okungela msakazo khona ofinyelelayo iStudio 7 ifinyelele ngokunjalo kulusizo kakhulu engilubonileyo olulethwe ngu msakazo weStudio 7. Kungakhathalekile ekuqaleni Keaton istudio 7 ithe ireporter iqale eZimbabwe kulomumo omubi kakhulu owawukhona kulempi leStudio 7 laye uStudio 7 wasesibangani ule attitude towards umumo weZimbabwe waqalisa ukuba ngani elecele aliyekelela khona kodwa ngokuhamba kwesikhathi mbona engani usereporter okungani kuyakhanya ukuthi uncedisa ukufikisa umbiko ebantwini.

UMnu. Malaki Nkomo, ilunga leZanu PF, uthi umsakazo uyananzelela abantu bonke kungakhethi ukuthi ngowaluphi uhlangothi.

“Ekuqaleni iStudio 7 siyikhangele thina abanengi sasibona angani ibuye ukubana izochothoza ibandla leZanu PF ngoba inkulumo zakhona ziqalisa sibili,kodwa ngokuhamba kwesikhathi sesinanzelela ukuthi iStudio 7 iyabhoda ibuza ingakhuluma lohlangothi oluphikisayo iyahamba lakuhulumende ibuze ukuthi kuhamba njani ichasiselwe yikho lapho okwaqala ukuba lebalance.Esingakutsho yikuthi siyabonga kakhulu ku Studio 7 ngoba liyakhuluma liphinde lifune ukuthi abantu bazwisise okwamanje mbona Hayi okuyabe kukhulunywe yi opposition liyasidinga lathi silitshele amaqiniso ayiwo ukwenzela ukuthi sikwazi ukuthi ngumsakazo wabantu.

UMnu. Albert Mhlanga, umlaleli kaStudio 7, ulombono ofanayo.

UPatience Sibanda oweZimbabwe Democracy Institute
UPatience Sibanda oweZimbabwe Democracy Institute

“Siyitshayela ihlombe iStudio 7 ngokufikisa kwayo iminyaka eyi20 isebenza lathi isebenza leZimbabwe lozulu wonke,sibonga khona ukuthi ukufuthelana kwethu okungavunyelwa ukuthi kwazakale okwenzakalayo eZimbabwe ukuze kwazakale sikuzwa ngeStudio 7.Lokhu okufanele ukuthi abantu bengakuzwa iStudio 7 iyenza sikuzwe indawo yonke jikelele.

UNkosikazi Patience Sibanda, omele inhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, uthi umsakazo weStudio 7 unceda kakhulu abantu abangenelisi ukuzikhulumela.

“IStudio 7 iyanceda kakhulu ngoba abantu basemadolobheni lemaphandleni benelisa ukuthi bezwe indaba zelizwe lezangaphandle. Abasemaphandleni balutshwana abenelisa ukuthi bethole indaba. lstudio 7 isililizwi kulaba abangela lizwi.”

UNkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila kaward 17 ePumula ekubandla leCCC, uthi umsakazo lo uthandwa ngabantu kakhulu indawo zonke.

"Ngiyajabula kakhulu njalo ngiyahalalisa abeStudio 7 ku20th anniversary, umsakazo lo yiwo esiwuthanda kakhulu njalo yiwo esikhangelele ukuthi usinika umbiko lenhlelo eziliqiniso konke okukhulunywayo ungakulandela kuyabe kuliqiniso njalo uyaphakamisa umsebenzi kundawo zonke.Eminye imisakazo uyathola ukuthi bakhuluma into othi lanxa usuyilandelela ungayibambi."

Umsakazo weVoice of America’s Zimbabwe Service, owaziwa ngokuthi yiStudio 7, wasungulwa ngomnyaka 2003. Injongo yomsakazo lo yikwethulela uzulu indaba ngokugcweleyo, kungela badlululo kungabe kungokuphathelane lwezombangazwe, ezomnotho, ezempilakahle, ezemidlalo loba eziphathelane lozulu.Usakaza nsuku zonke ngehola lekuseni elesithupha kusiyafika kwelesikhombisa (6am-7pm) kanye lantambama ngehola lesikhombisa kuze kuyefika elesitshiyagalombili (19:00hr-20:00hr).

XS
SM
MD
LG