amalinks wokungena

Breaking News

Abalwa Impi Yenkululeko Bathi Badla Ingqweqwe Zomlomo Abezombusazwe Bekhomba Ngophakathi


Abanye abalwa impi yenkululeko
Abanye abalwa impi yenkululeko

BULAWAYO - NgoLwesibili kulusuku lukazibuse, olwe-Independence Day, abalwa impi yenkululeko bekubandla leZapu ngaphansi kweviyo leZipra, bathi baphatheka empini yokulwisana lombuso wabamhlophe ngenhloso yokuqeda uncindezelo lokuhlukunyezwa kwabantu abamnyama ukuze bakhululeke njalo bazibuse. Kodwa bathi babengabuzanga elangeni

Bathi usuku lwanamuhla lubazwisa ubuhlungu ngoba akulankuleleko abayibonayo.

UMnu. Douglas Maligwa, owaye ngumlweli wenkululeko, usebuhlungwini obukhulu ngokwenzakalayo.

"Salwela uzibuse lokukhululeka kwethu. Immediately sithola i-independence yethu sabotshwa sangena emajele, abanye bafa. Up to khathesi abanye bethu ababuya lapha ekhaya asikwazi ukuthi bangaphi. Kunengi esikukhangele kuleli lizwe okungasuthiseki abalweli benkululeko labonabo abantu ababesupporter emakhaya kulelilizwe. Sathembisa abantu okunengi sibili but akuzange kuphumelele."

UMnu. Isaac Mabuka laye uthi okwenzakala eZimbabwe ayisikho abakulwelayo.

"Kukhanya engani asiboni into esasiyilwela sibili. Our expactations zazingasizolezi. Besicabanga ukuthi khona singatha ilizwe kuyaba luluju ilizwe liyaba lihle ukudlula laphana esasilwa ngakho but ah kukhanya into zinzima njengoba ngikhuluma nje lami njenge war vet ngiyadubeka pho abantu nje phela ba worse."

Abanye abeviyo leZipra bangeniswa kubutho lelizwe eleZimbabwe National Army ngemva kokuthola uzibuse ngo1980. UMnu. Martin Ndlovu, owangeniswa kubutho lombhuqazwe oweGukurahundi, laye usola umbuso weZanu-PF.

"Kubuhlungu khonokhu ukuthi ngoba ama expectations awonkumuntu owayephandle kwelizwe owayesilwa wayecabanga ukuthi nxa kufika ekhaya kuzakuba ngcono kulalokhu esiyikho khona. Kodwa khathesi ngemuva, sibona siyithi esingathi sihlupheka kakhulu esingalalutho vele esingalakho okungathi kuyabambeka esingakutshengisa labantu labantwana bethu. Balutshwana abathembayo nxa ubatshela. Njengoba lawa adubuza usithi ah lawe wahamba empini kutshukuthi lawe ubonile ukuthi akulalutho lapho olukhona hatsho Sibanda, akukhanyi."

UMnu. Micah Mpofu, owayeku Zimbabwe National Liberation Army, kumbe Zanla, eyalingaphansi kwebandla leZanu, uthi konke kuhamba kuhle eZimbabwe.

"Yikho sibili esakulwelayo kodwa ngalezinsuku sibili ngesecond despantation hayi, kukhanya sibili esakulwelayo kubuya sibili kungena sibili endleleni esasiyifuna. Sokutshintshile khathesi even ePhalamende lakumaMinister ngale abantu beseiNdebeleni sebekhina akusafanani lokwakuqala. Ubandlululo lukubandlululana ukuthi lo ngumhlobo bani lo ngumhlobo bani hayi uPresident okhona akakufuni."

UGogo uRita Malanga ngumfelokazi. Uthi ilanga likazibuse kalandaba lalo ngoba uyahlupheka.

"Mina lokuthi kade kule independence bengingakwazwi ngizwe khathesi sengigada ngisiya edolobheni. So, nxa kuthwa yi-independence mina kimi akula independence, akula ngoba lakhathesi nginje nginje ngaba ngumfelokazi ngo1986. Bonalaba abaselizweni ababusayo ngathi ngisiyabhalisa ukuthi sengingumfelokazi bathi ngimncane ngizakhomba. Ekukhombeni kwakhona ngakhomba indoda yahle yangimithisa ngengeza udubo phezu kolunye udubo. Ilizwe lakhona likhululeke ngaphi lingakhangeli lentandane. Sengiyintandane lasebantwaneni ngangizele abantwana abangu 6 sokufe 4 batshiya abantwana. Abantwana bakhona lokhe ngiginqa labo mina, abakaze bahole yona into eyodwa."

UGogo uNokuthula Ncube yena uthi wancedisa kakhulu abalweli benkululeko ngesikhathi sempi kodwa usuku lolu kalandaba lalo.

"Angazi abanye abathi bakhululekile mina vele angizange ngikhululeke even lakhathesi mina ngiyagula ngiyi patient yecancer, am a survivor. Bengiselatshwa icancer i-stage 4 okwangiphilisayo yikuthi ngacina ngisiya eGoli. Kungaso Goli and ngazisola futhi sengise Goli ngakhangela amakhiwa esawaxotshayo sebeyibo abangigombolezeleyo emtshineni. I cried ilanga lakhona ukuthi we fought sathi sikhululekile saxotsha amakhiwa sengibalandele futhi eGoli besiyangi treater."

Abanye abalwa impi yenkululeko babulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGukurahundi.

‚Äč
XS
SM
MD
LG