amalinks wokungena

Breaking News

Abalwa Impi Yenkululeko Bathi Bathwaliswe Nzima Ngabakubandla leZanu PF


Inkokheli yebandla leZapu eMadlambudzi, Matabeleland South.
Inkokheli yebandla leZapu eMadlambudzi, Matabeleland South.

MADLAMBUDZI - Abalwa impi yenkululeko bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende eMadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe.

Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka.

Lokhu kuchazwe ngabalandeli balelibandla emhlanganweni omkhulu wokukhankasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli webandla leZapu, uMnu. Sibangilizwe Nkomo, uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.

Okwenzakale eMadlambudzi, Matabeleland South.
Okwenzakale eMadlambudzi, Matabeleland South.

“Bakhalaza ngokuhlutshwa yiZanu, ukwethuselwa yiZanu, bafuna ukujoiner ibandla labo iZanu, ikakhulu labo abazithi bangama war Veterans bahamba besethusela abantu ukuthi lingajoiner iZapu yenu leyo, lingavotela iZapu yenu leyo sizalibona. But abantu bazimisele, abantu badiniwe ngento eyenzakalayo elizweni labo. Bayasitshela indawo yonke le hayi bayasethusela kodwa hayi sizimisele ukuthi sivotele iZapu sizimisele ukuthi sikhiphe iZanu embusweni kungene umbuso ozanakekela abantu, ozazihlupha ngabantu hatshi umbuso ozihlupha ngabantu abalutshwana abahuquluzi"

Inkokheli yebandla leZapu ikhankasela ukhetho oluzayo
Inkokheli yebandla leZapu ikhankasela ukhetho oluzayo

UMnu. Dihwa Dube, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi abanye bakhe abakubandla leZanu PF bazama ukumbamba ngamandla ukuthi angene kubandla leZanu-PF.

"Kasikufisi ukuthi khona kube lokuvota okwama cell, sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso weZAPU yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi khona kubhalwa ngama cell bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani, mina angizange ngibhale,ye abanye abantu bayabaleka."

Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo owalwela impi yenkululeko, uMnu. Nhlanganiso Ndlovu, othi ngeke atshiye iZapu.

Omunye wamalunga ebandla leZapu
Omunye wamalunga ebandla leZapu

"If wena ungaso weZANU PF ma kubhaliswa awubhalwa ngenxa yokuthi awuvoteli iZANU PF. So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwabo lokhuyana bathi fanele singene ku ZANU PF kodwa kasisafuni. Mina angesabi kodwa angiseyi kuyakhona mina sengiqina eqembini lethu elikamdala uNkomo."

Umfelokazi uCynthia Khupe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa ungumlandeli weZapu.

Okwenzakale eMadlambudzi, Matabeleland South.
Okwenzakale eMadlambudzi, Matabeleland South.

"Mina ngagcina ekugcineni ukubuya kwempuphu leyana kwathwa impuphu ngeyabantu beZANU nje kuphela, so bahamba ngobunengi babo bayahola leyo mpuphu thina abanye azake sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyaziwa ukuthi ngingowe ZAPU. Phakathi lapha engihlala khona vele yimi ngedwa umuntu we ZAPU. Ngiphila ngokuzincedisa ngitshaya ama piece job makungela ma piece job ah ngiyabe ngingelayo iplan ukuthi ngingayenzani."

Amalunga ebandla le Zapu eMadlambudzi, Matabeleland South.
Amalunga ebandla le Zapu eMadlambudzi, Matabeleland South.

UNkosazana Janet Ncube, omunye owathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emaplazini, uthi indlala isimthwalise nzima.

“Mina ngihlala ku village 8 kuma resettlement eDombodemba, abantu abasatshelwa inhlelo eziyabe zikhona esigabeni khonokhu ukuthi why thina singekho ebandleni leZanu, thina siku Zapu so khonokhuyana ingani kuyabahlupha ukuthi inhlelo zonke noma yi-donor ebuyayo thina sesibekwa eceleni ngale asisengabantu asisaholi. Abantu abanengi vele asiholi bayabhala, bebhala bakhipha bonke abantu laba ababazi ukuthi abakho ephathini yabo.

XS
SM
MD
LG