amalinks wokungena

Breaking News

Zikhathele Izakhamizi eHwange Ezivalelwe Amanzi yiZINWA


Akula khona ithonsi lamanzi empompiozamanzi eHwange
Akula khona ithonsi lamanzi empompiozamanzi eHwange

HWANGE - Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eHwange zikhala ngenhlupho ezibhekane lazo zokuswela amanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo qkuqaleni komnyaka ngabe Zimbabwe National Water Authority (ZINWA) ngenxa yesikwelede sezigidi phose ezingamatshumi amane zamadollar eZimbabwe - ZW$38 million.

Abathwele nzima kakhulu ngaloluhlupho ngabesifazana labantwana abayibo abahamba umango omude besiyadinga amanzi ngemigqomo emachibini anathela inyamazana zasendle njalo olobulembu bengcekeza.

UNkosikazi Lenziwe Nyon, isakhamuzi saseMpumalanga, uthi sebebanjwa ngamandla ukukha amanzi echibini elivame ukufela izinakazana zonke.

“Amanzi aqale ukuhlupha lonyaka ngoZibandlela. Bathe sebesivalele saqala ukukha emachibini, ayabe engcolile ngoba kuyafela izinyamazana. Ayanuka. Asazi ukuthi uhlupho lungaphi ngoba kwezinye indawo ayaphuma.”

Esinye njalo isakhamuzi salel’ilokitshi, uMnumzana Enock Phiri, uthi bona benza ukucongolozela ezimpompini ezivuzayo njalo ezilerusi esithi kunje bahlalela evalweni besesabela umkhuhlane ofana leCholera, osubhahile ilizwe lonke.

“Kodwa nxa ahlambulukileyo engekho siyasebenzisa wonawo angcolileyo, lempahla zakhona kazitsheni lokunatha sinatha kunjalo. Sizabulawa ngumkhuhlane.”

UNkosikazi Bekezela Mukomba laye uthi kasazi izizatho esenza amanzi avalwa.

“Amanzi akhona kwahlambulukanga. Lani lingabalenhloni okuwabona. Siyakha kuphela njengabantu abalohlupho. Siyabe sinatha, sigeza sipheka ngawo. Uhlupho lolu ukuthi lubangelwa yini asikwazi kodwa sifisa basiphe amanzi, ngoba impompi zikhona kodwa kawakho.”

USodolobho wakule indawo, uMnumzana Nqobile Mabhena, uthi okwenzakala eMpumalanga Phase 4 kulusizi ngoba bengabantu abangelacala, kuyikulwa nje kwekhansili yeHwange Local Board labeZINWA.

“Sikhuluma kunje indaba le isisemthethwandaba ukuthi besichasisela ukuthi yindaba besala ukubhadalela impompi lezi lokuthi iZW$ bayithatha ngaphi. Siyazi nje ukuthi nxa indlovu zisilwa bathi utshani yibo obufayo, yikho okwenzakalayo, abantu bePhase 4 kabalacala into emele ilungiswe yibudlelwano beZINWA leCouncil.”

Isikhulumeli seZINWA, uNkosikazi Marjorie Munyonga, uqina ngelokuthi lesi sikwelede kumele sibhadalwe andubana kukhumiswane umlotha.

“Sivalile ngoba basikoloda ZW$38 miilion abangakayikhokhi, njalo kasiphenduki kulokhu. Bengakhokha sizabavulela.”

Ukufuthelana kweZINWA lekhansili yeHwange kubikwa kwaqala kudala lapho iZINWA eyathatha khona umsebenzi wokutholisa uzulu amanzi kubomanisipala elizweni jikele ngomnyaka 2007 isiqondisa ukusetshenziswa kwempompi ezidonsa amanzi iwathela ematankeni amanzi amakhulu, umanisipala abesewadonsela ezindlini zabantu abamele babe yibo ababhadalela imithelo yokuwathola lokusebenzisa, ekupheleni kwenyanga.

Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lodubo lokuqhamuka kwemikhuhlane yohudo endaweni ezinengi zelizwe evame ukutholakala endaweni ezinganhlanzekanga ngenxa yokuswelakala kwamanzi.

Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kazulu zithi kuyadanisa ukubona ukuthi lokhu kwenzakala lanxa eleZimbabwe, lasayina isivumelwano samazwe womhlaba eseUN Human Rights Council, ngokuphathelane lamalungelo okutholakala kwamanzi.

Isisekelo sombuso welizwe phansi kwesigaba sika section 77 sikubeka sobala ukuthi kulilungelo lomuntu wonke ukuthi atholiswe lula amanzi ahlanzekileyo.

Forum

XS
SM
MD
LG