amalinks wokungena

Breaking News

Bakhala Ngobuqili Lobusela Kokwenjiwayo Okudala Ubuyanga Obumangalisayo eZimbabwe


Okwenzakale emhlanganweni wenhlanganiso ezitshiyeneyo koBulawayo ngoLwesibili . (VOA)
Okwenzakale emhlanganweni wenhlanganiso ezitshiyeneyo koBulawayo ngoLwesibili . (VOA)

BULAWAYO - Inhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kazulu lemvelo zikhala ngobuqili lobusela obenzakala emisebenzini enjengeyokwemba amatshe aligugu agoqela igolide lamalahle, osekudale inkinga ezinengi lobuyanga ebantwini.

Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso eyeMedia Institute of Zimbabwe (MISA) koBulawayo lapha abahlanganise intatheli, abenhlanganiso ezizimeleyo lohulumende ukuzoxoxisana ngohlupho lolu kanye lendlela olungenqatshelwa ngayo.

UNkosikazi Jambo, owenhlanganso yeCentre for Natural Resources Governance, uthi kulusizi indlela uzulu ahlupheka ngayo lona ilizwe lilenotho emangalisayo eyemvelo.

“Abantwana bafundela emkhukhwini, umbuzo usekuthini umnotho lo uyangaphi. Izibhedlela zethu zikusimo bani, izikolo, amakilinika. Imigwaqo injani nxa usiya ePenalonga, eHwange eMutoko lapha umnotho lo ovela khona. Akuhambelani njalo akuzwisiseki. Ezimayini lezi amantombazana ayatshiya isikolo esiyathengisa imzimba bedinga imali, abafana labo besetshenziswa bona kufuze bebesesikolo. Asiko ayalahleka ngoba kakulamthetho osekela izakhamizi lezi njalo kabatholinzuzo kumnotho lo.”

Amazwi akhe agcizelelwe nguNkosikazi Precious Luphahla, obemele inhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development, othi uzulu kufuze athole laye inzunzo.

“Siyabona ukuthi nxa imali lezi ziphuma, kusuka kusilele kubudget yethu nxa sikhangela ibudget yomnyaka wonke, uyabona ukuthi iyasilela ezibhedlela kubelemithi ekwanileyo, ezikolo kubelamatitsha kutholakale amabhuku njalo njalo, ngoba lamanzi ahlanzekileyo asuka abeluhlupho ngoba imali lezi ziyabe sezisuke zakhitshwa kulokuthi zisetshenziswe lapha okufuze zisebenza khona. Sifisa ukuthi abahlali bama mining communities babelenzuzo nxa sikhuluma nge revenue ephuma kumining, sifuna njalo ukuthi ekwenzeni imithetho ye amendment Mines Bill ibelokukhangela laba babalwe kwezentuthuko eyenzakalayo.”

UMnumzana Nqobani Tshabangu obemele iTransparency International Zimbabwe uthi abomthetho bephulwa amandla ngabazombusazo abavala ukubotshwa kwalaba abahambisa imali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni.

“Isikhathi esinengi siyananzelela ukuthi nxa kulama ouflows amanengi icorruption iyakhwela njalo abombusazwe yibo abacina sebe controller izinto ezinengi kucine amacala amanengi engatshutshiswanga kumbe awela nje engagqitshwangwa. Ama institutions anjengabo ZACC, NPA amapholisa, ZIMRA kuyamele abestrong enough ukunanzela lokhu njalo lemithetho yelizwe kufuze ilandelwe ngendlela ebekwe ngayo.”

Ekuqaleni komnyaka, abombukiso we Aljazeera baphenye udaba lokubonisa indlela yabanye abasebenzela uhulumende abakhipha ngayo igolide ngokungekho emthethweni olwabizwa kathiwa yi Gold Mafia, kodwa akukabilenyathelo lokubopha laba.

UMnumzana Whisper Mabhaudi ongumqondisi we National Prosecution Authority kuhulumende ubike ukuba amacala afana lala kunzima ukuwatshutshisa kungelabufakazi obugcweleyo.

“Amacases akhona siyawahlola siwakhangelisise, nxa umuntu elecala uyangena. Akulandaba ukuthi yi high profile kumbe ngomncane. Umuntu wonke kufuze engene ecourt nxa kulobufakazi obungaphikekiyo.”

UMnumzana Deutronomy Muchinesipi umqondisi wezemali kuhlangothi lwe Mines and Development uthi inkokheli zengatsha zikahulumende kunyanga edluleyo ziphiwe umsebenzi ngumongameli uEmmerson Mnangagwa ukuphenya laba ababhidliza umnotho welizwe njalo bekhipha inzuzo elizweni okungekho emthethweni.

“Umongameli uthi ilizwe leli livulekile ukwenza ezamabhizimusi, kodwa hatshi ngokuganga ngakhoke silama auditors’ aweZIMRA abakhangela indaba zomthelo. Silabo njalo abakuhlangothi lwe Mines labezemvelo abe EMA lamapholisa, ngakho lindani sigqibe uphenyo lolu, akusoze kufane futhi ngoba sikhuluma kanje uphenyo seluqalile kulabo abayenza ukuganga lokhu.”

Abangene umhlangano wanamhlanje bagoqela intathelizindaba, abenhlanganiso ezimbalwa ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo akazulu ezigoqela iCentre for Natural Resources Governance, Transparency International Zimbabwe, Zimbabwe Coalition on Debt and Development lezinye. Abenhlanganiso lezi bachaze ukuba umnotho welizwe uyatshaphazwa ngendlela engekho emthethweni njalo kulezigidi lezigidi zemali eziphuma elizweni okungekho emthethweni zisiyagciniswa emabhanga akwamanye amazwe ngosomabhizimusi lenkokhei yezombusazwe labangane bayo, okumele zissetshenziswe ukuthuthukisa ilizwe.

Baqhubeke bekhonona ngokuthi ikomishini ebona ngezenkohlakalo elizweni eye Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC) kumele ithathele lababantu amanyathelo aqinileyo kodwa ikhanya ingenzi lutho. Kunje kulodaba lwabavezwa ngokuphatheka kwezenkohlakalo lokweba imali legolide emfanekisweni oweDocumentary oweGold Mafia owaphuma emsakazweni oweAl Jazeera abalokhe bengakabotshwa.

Yona iZACC ithi kuphenyo lwayo olwenziwa ngomnyaka ka2019 kwaveza ukuba kwasekwebiwe amabillion edlula amathathu amadola eMelika- US$3 billion njalo isilinaniso esingaba ngamatshumi eyisikhombisa ekhulwini sale imali - 70 percent kwakuyinzuzo eyayiphume emsebenzini wezenjwayo.

Forum

XS
SM
MD
LG