amalinks wokungena

Breaking News

Luyaphumelela Uhlelo Lokuthunga AmaSanitary Pads: Kutsho AbePathways Women’s Empowerment Girl Child Support Network


Matebeleland North Sanitary pads project
Matebeleland North Sanitary pads project

Uhlelo lwenhlanganiso esebenza labesifazana kwezentuthuko eye Pathways Women’s Empowerment Girl Child Support Network ekuphathiseni amantombazana asethombile imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini, esabelweni se Matabeleland North, lukhanya luphemelela okwamagama.

Abenhlanganiso le bathi bananzelela ukuthi inengi lamantombazana labesifazana lisebenzisa izichibi, amaphepha kanye lobulongwe ngesikhathi belandela, okuyikho okubangela imikhuhlane egoqela imvukuzane yesibeletho kumbe ukuswela inzalo.

Umholi walinhlanganiso uMnumzana Trymore Ndolo uthi kungalesi sizatho basungula inhlanganiso le ngomnyaka ka 2018 omama bathola imfundiso ngokuzithungela imvunulo zamalembu abazinikeza phose nyangazonke amantombazana asebethombile emangweni egoqela e Binga, eHwange lezinye.

Sanitary pads
Sanitary pads

“Sikhangelele ukuthi abantwana bengasebenzisi izinto ezindala ezifana la text books, amabhuku amadala ale ink lobulongwe benkomo ngoba abanye basebenzisa amahlamvu nje.”

UNkosikazi Sehliselo Dube esinye sesakhamuzi esithunga kungela mbhadalo kulinhlanganiso, uthi limvunulo le abayithunga ngobuciko obukhulu, iyawatsheka, njalo isebenza phose iminyaka emithathu.

Matebeleland North Sanitary pads project
Matebeleland North Sanitary pads project

“Esahlangana lakho yikuthi abantwana ngokuswela ulwazi basebenzisa izichibi, amanewspaper lamabhuku, kodwa into lezi ngokuya kwesikhathi zicina zibalimaza ingaphakathi yabo. Singakukhangela khathesi istatistics ziyaqansa ngemnyaka ngendaba zama cervical cancer, okunye njalo kuyabangela ukuthi umntwana nxa sekhulile aswele futhi inzalo.”

UNkosikazi Sungani Moyo yena uthi uphatheke kuloluhlelo ngemva kokunanzelela ukuqansa kwenani lamantombazana abendiswa besese bancane labaphila ngokuthengisa umzimba ngemva kokutshiya isikolo ngenxa yesimo senswelo ezimulini.

“Inhlanganiso le yasungulwa ngo 2018 ngokukhangela umntwana oyinkazana ngenxa yokuthi kakwanisi ukuthola amapads ukuthi asebenzise esiya esikolo. Abanye bayahlala, abanye basuka bathengise imzimba yabo ngenxa yokungenelisi kwabadala ukuthi babathengele ngoba abasebenzi, lemali abayitholayo bathenga ukudla.”

Matebeleland North Sanitary pads project
Matebeleland North Sanitary pads project

UNkosikazi Dube uqhubeke ethi eyinye inhloso yabo yikulwisana lemikhuba yokubandlululwa kwabasefazana ngesikhathi belandela phansi kwekundikimba ethi Ambassador for Women’s Health.

“Sifuna ukuthi siqede okuthiwa yi stigma ngoba lokhu kuyimvama njengabantu abamnyama ukuthi ama period alomnyama, lokhu kuyawisela phansi umntwana oyinkazana kanye le performance yakhe.”

UNdolo uthi kundikimba le bakhuthaza njalo labesilisa ukuba bahlukane lokudlwengula laba.

Sanitary pads
Sanitary pads

“Siyakhuthaza kakhulu ukuthi ma sebeqalisa ukutshinthsa emzimbebi yabo ayisikho ukuthi sebekhulile. Sithi bobaba lani majaha, xolani abantwana bakhule bafike esikhathini sabo beze bebengabomama.”

Ngemva kokuthungelwa imvunulo le, amantombazana aphiwa isikhwama, amabhulugwe, isepa kanye lokunye okongawaphathisa lapho besesikhathini.

Omunye wabafundi beHwange osehlelweni lolu uNkosikazi Sicelo Dube uthi inengi labo selisizakele.

“Abanye bethu besesidabula amabhuku sisebenzisa ukuthi sizivikele, abanye sisebenzisa izigqoko ezinjengama jean zisisubula.”

Udubo lokusweleka kwemvunulo yabesifazana nxa besesikhathini, kwele Zimbabwe luhlala kuludaba egudwini, lapho abamela amalungelo abesifazana bekhala ngokuqonga kwentengo yokuyithenga, okwenza abanye besebenzise okungahlanzekanga okufana lamalembu, amahlamvu kanye lobulongwe.

Matebeleland North Sanitary pads project
Matebeleland North Sanitary pads project

Ngombumqoka kwayo, owake waba lilunga ledale lephalamende, uNkosikazi Priscilla Misihairabwi-Mushonga waze wayayithela kulelidale, esithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuhlonipha amalungelo empilakahle yabesifazana ngokubona ukuthi abesifazana bazithola kungelambhadalo, ekhala ngentengo ephezulu kakhulu engafinyelelwa ngabanengi ikakhulu abemaphandleni labaphuma emulini eziswelayo.

Loba nje lokhu kwehlula, ngomnyaka ka 2018, uhulumende waphawula umthetho othi limvunulo ayisabhadalelwa umthelo oweduty nxa ithengwa kwamanye amazwe.

Abe United Nations Children's Fund kuphenyo lwabo babika ukuba inengi lesifazana okugoqela labakhubazekileyo eZimbabwe liyaswela okweneleyo nxa besesikhathini.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:19 0:00

Forum

XS
SM
MD
LG