amalinks wokungena

Breaking News

Abe-Greenline Africa Bamanyana leMARES Ukusungula Uhlelo Lokunakekelwa Kwamadonki


Matebeleland North donkeys welfare project
Matebeleland North donkeys welfare project

Inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kazulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabelweni seMatabeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaxiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo, ukuswela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulumhlubulo.

Abe-Greenline Africa le Matabeleland Animal Rescue & Equine Santuary –MARES, bathi bakubone kumqoka ukuba behlanganise amakhanda bephume lendlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labobabhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwabo, imikhaza, ukuzaca kanye lezilonda.

Matebeleland North donkeys welfare project
Matebeleland North donkeys welfare project

UNkosikazi Loreen Mhlanga ongu Programs Coordinator, we Greenline Africa, uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni weJengwe, eHwange anduba lusabalaliswe kwezinye.

“Abantu abalamadonki bayafundiswa ukuthi aphathwa njani, sisuka lapho, bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini amahanisi ukuze engalimali kanye lamajogwe angasindiyo. Olunye njalo uncedo abaluzuzayo yikuhlatshwa kwamadonki ukuze avikeleke emkhuhlaneni njalo lokuba de-wormed akuze akhiphe izibungu ezikwanisa ukuphambanisa impila kahle yamadonki.”

Matebeleland North donkeys welfare project
Matebeleland North donkeys welfare project

UNkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni weJengwe.

“Esikunanzelelayo eJengwe yikuba amanengi ayalimala, alezilonda njalo okunye njalo amanengi awo acikizekile okutshengisela ukuthi awaphathekanga ngendlela eyiyo, njalo imikhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.”

Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki elikilinka, uMnumzana Frank Sebata, uthi loluhlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izuyo lezi ekulimeni, ukukha amanzi, ukuthwala abantu ngenqola lokunye, kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.

“Emadonkini besilohlupho olukhulu kakhulu ngoba amadonki abesifa singelandlela esingazincedisa ngayo ukuba siwavikele.”

Matebeleland North donkeys welfare project
Matebeleland North donkeys welfare project

Omunye njalo umfuyi, uNkosikazi Sikhathele Moyo laye uyagcizelela kulokhu.

“Njalo lemikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamizi besingayinanzeleli ukubana ingaba yimikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki afe, kodwa khathesi sesilolwazi lapho esingayakhuluma khona nxa egula basincedise.”

Owenhlanganiso yeMARES, uMnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zesabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizatho sokusilela kwalwazi lolu.
“Inhlupho esihlangana lazo kakhulu emadonkini yizilonda lesiphatho samadonki. Izilonda lezi zidalwa ngamahanisi abawasebenzisayo ngakho siyabasiza ngokubanikeza, sibafundisa njalo lokuthi kumele beziphathe njani ukuze zihlale ziphilile.”

Matebeleland North donkeys welfare project
Matebeleland North donkeys welfare project

Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo, bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abanengi betheswa beseyizintonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke.

Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova –irabbies kanye le tetanus abathi isuka layo laye.

Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenqubabulongwe eziphila ngobulongwe babobabhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana lale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:52 0:00

Forum

XS
SM
MD
LG