amalinks wokungena

Breaking News

Izakhamizi zeNkayi Phansi Kwenduna u-Tshugulu Zikhala Ngempisi Lamakhanka Aseqede Izifuyo


Kusala insiba ngemva kokuba impisi isizitikile ngemnyama yenkukhu.
Kusala insiba ngemva kokuba impisi isizitikile ngemnyama yenkukhu.

Izakhamizi zeNkayi ngaphansi kweNduna uTshugulu emangweni ka Ward 19, zidlela evalweni ngoba impisi lamakhanka esehlasela abulale imbuzi, izimvu, obabhemi lezinye izifuyo emadlelweni kanye lasezibayeni, qede achathamele inkukhu entangweni loba ezilugwini.

Ngalokhu, izibaya ezinengi sezizezavalwa ngoba loba nini uyabona ikhanka lisekela inkukhu, kumbe unyawo lwempisi ludabule phakathi kwemizi.

Omunye wasebelothiselwe, ngumfelokazi uOltar Mpofu ongomunye wenkokheli zezomdabu, othi okwenzeka esiqintini seMathetshaneni kuphezu kwakhe.

“Siphakathi komlilo, amakhanka adla egumeni inkukhu.Asiselankukhu, asila mbuzi, sesizihlalele nje sesingabayanga. Kudlemagumeni, ngikhuluma nje kuthange, ingalukhuni yomntanami idliwe, akulalutho asibalisi lempisi ziyaquma phakathi kwethu. Vele kulohlupho oluqatha esingazi lokuthi singalubika sithini,' kutsho uMpofu.

Ongusobhuku webhuku lako Madlewudlewu njalo engumfelokazi uNkosikazi Agnes Sibanda, uthi njengempisi zona kazizili lutho, esazisa ukuba obabhemi du, kusigcawu sakhe.

“Njengempisi siyafisa ukuthi ngasiyancediswa nguhulumende, ngoba siyesaba, izifuyo zizaphela. Amadonki banengi kakhulu asebedlelwe zimpisi, amathole. Amakhanka kangikhulumi, sekhala nje njengeqhude, liyabe selithethe inkukhu esigayisa ngazo, sidle zona, akula laphokusebenzeka khona,” kutsho uSibanda.

UNkosikazi Sibanda uthi kungekudala umakhelwane wakhe udlelwe imbuzi ezimbili yimpisi esibayeni, njalo kumnyakophelileyo enye njalo imuli kumango munye yadlelwa izimvu eziyisikhombisa busuku bunye.

“Ngemva komuzi zinsiba zodwa, uyadobha ekuseni. Imbuzi kamakhelwane idlelwe ngemva komuzi wami umfana wayibona imbuzi, esathi uyabatshela ukuthi nansimbuzi edliweyo la, beyiphakamisa kutshukuthi ikhanka belilindile lakhala kakhulu, so amakakhanka sekuyizinja nje,” kutsho uSibanda.

Esinye njalo isakhamuzi seMantshololozane, uNkosikazi Pauline Sibanda, uthi izinyamazana zendle zihlasela loba libalele.

“Uhlupho lwamakhanka lempisi luyaphambili, njengamakhanka akhala loba ngo six ekuseni, ayasidlela izifuyo loba nje impisi kulezinsuku bethule ukuthi unyawo lwayo lubonakela lapha lalaphana mhlawumbe abantu sebedinwa nje ukukhuluma,” kutsho uSibanda.

UMaMpofu uthi ufisa ukuba aluba abelusi belezinyamazana basondele eduze bebexhase ngoba kungengayangaki, izakhamizi lezi zathithibala njalo zibona indlovu eyayidabula phakathi kwemizi.”

“Esingakucela ngamazwi akhaliphileyo yikuncediswa ukuthi lokhu okuyizinto kungasuka njani phansi kwethu ngoba sekulesikhathi eside, lakumnyakophelileyo siphelelwe zimbuzi kwasalamahetshezana, lonyaka sekusela ngambuzi two kodwa lokhe kusidla kusiyaphambili. Singabonga nxa singazuza inhlakanipho yokuthi kuvikelwa njani,” kutsho uMpofu.

Umsakazo weStudio 7 uxhumane labohlangothi lukahulumende olwe Zimababwe Parks and Wildlife Management Authority-Zimparks, abathi lumbiko weNkayi mutsha endlebeni zabo, isikhulumeli sabo, uMnumzana Tinashe Farawo ethembisa ukuthatha inyathelo.

“Lokhu asikakubikwelwa ngabe Nkayi Rural District Council, njalo sikhuthaza lezakhamizi ukuba zibike inhlupho lezi kibo, ngoba sikhuluma kunje akula loyedwa oyake asukume ayebika lokhu.Thina sisukumela phezulu kulokhu ngoba siyazi ukuthi izifuyo libhanga labantu, ngakho kufuze bevikelwe.”

Ukhuthaze njalo amakhansila kanye labakhokheli bomdabu ukuba belobe phansi zonke lezinhlupho, qede bezise ekhansilini ukuze bephathiswe.

AbeZimparks bathi ukufuthelana lokhu phakathi kwenyamazana zendle labantu kubangelwa yikuguquka komkhathi, osekudale isimo sokungani kuhle kwezulu lendlala enkulu emadlelweni kanye lokufa kwezinye ngasizatho sinye okuyikho okwenza ezinye inyamazana zendle ezifana labompisi, makhanka zihlahle amahlo ezifuyweni njengalokhu osokusenzeka eNkayi.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:34 0:00

Forum

XS
SM
MD
LG