amalinks wokungena

Breaking News

Ingcwethi Zikhuthaza Abalimi Ukuba Behlanyele Inyawuthi Lokunye Okumelana Lokuswelakala Kwezulu


Zimbabwe drought

Ingcwethi zomsebenzi wokulima zikhuthaza abalimi bemhlubulweni weMandebeleni ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo, imvundiso lakho konke okudingakalayo emsebenzini wokulima ngoba belakho ukuthengiselwa inhlanyelo engasoze ibasebenzele njalo engavuthwayo.

IZimbabwe isingene esikhathini sokulima salonyaka ngoba izulu eliphuze ukuna seliqalile manje kodwa kwezinye izigaba zelizwe alikasewuli. Abalimi abanengi emaphandleni bakhala ngokuthi abala nhlanyelo lomvundiso we fertilizer, okulakho ukubangela indlala emizini eminengi ngomnyaka ozayo.

UMnu. Dumisani Nyoni Mlimisi, ophethe uhlangothi lwezokulima eMatabeleland olweAgricultural Rural Extension Services, ukhuthaza abalimi ukuba sokumele baqale ukuphendula ukuze bahlanyele umhlabathi ungavele uthole amanzi eneleyo okumilisa inhlanyelo.

UNyoni uqhubekele phambili ethi abalimi kumele balime inhlanyelo ezincane njalo ezivuthwa masinya.

“Khathesi izulu lethu lina lime amaviki lingananga sikhuthaza abalimi ukuba bahlanyele kulomdaka ozamilisa izilimo kumbe bahlanyele komile hatshi ukuthi bahlanyele kulunama ngoba bengahlanyela kulunama kuyabolisa inhlanyelo. Abalimi sithi abaqhubeke bephendula ukuze bahlanyele ngesikhathi esiqondileyo ngoba sinanzelela ukuba lina likiliza. Sikhuthaza abalimi ukuba badinge inhlanyelelo yamabele kumbe eyenyawuthi. UMlandu wokudinga inhlanyelo ngeyomlimi, singakhala alubana ingekho emavinkilini uhulumende uyancedisa uma ithuba limvumela hatshi ukuthi umlimi akhangele kuhulumende ukuba uzamnika inhlanyelo.”

UChief Agronomist eAgricultural Rural Extension Services, uMnu Davison Masendeke, ukhuthaza abalimi ukuhlanyela kusawomile ukuze izulu lithole inhlanyelo isiphansi.

"Ngikhuthaza abalimi ukuba bahlanyele kusawomile phansi esithi yidry planting ukuze izulu libuya lithole inhlanyelo iphansi. Lingavele line abalimi bathambise inhlanyelo okwelanga ukuze imile masinya. Sikhangelele ukuba abalimi balime inhlanyelo ezivuthwa masinya inyawuthi, amabele abomvu lamhlophe avuthwa masinya ngoba insuku esezisele zokuthi izulu line sezihambile."

UMnu Donald Khumalo, umlimi esigabeni seUmguza, yena ukhuthaza abalimi ukuhlanyela imbambayila lendumba.

"Uma ngikhangela umkhathi inhliziyo yami iyakhahlamezeka kakhulu ngoba eminyakeni uma kunje sivame ukuthi siyabe sesihlakula lonyaka endaweni ezinengi alikasewuli, abalimi sekumele bebelenhlanyelo ezivuthwa masinya ezibalisa imbambayila lenduma lezinye ezivuthwa masinya. Abalimi bengalima umumbu uma bethelezela uma kungenjalo kunzima. Sikhangelele ukubhekana lobunzima bamadlelo lonyaka ngoba inkomo zizele kodwa ukudla kwenkomo kulakho ukusilela."

UMnu Methuseli Nyoni, umlimi oseMatopo esabelweni seMatabeleland South, uthi isifiso

"Intengo yenhlanyelo iphezulu kakhulu ayithengeki bengikhangelele ukuthenga kodwa ngabe uhulumende uyangenela ayehlise inhlanyelo ngoba abantu abalamali kumele balime abalimi kodwa iyadula."

Isikhathi sokulima somnyaka odluleyo abalimi abanengi batshaye inala bayathengisa isivuno sabo eziphaleni zelizwe eze GMB. Abanye njalo izilimo zabo zatota ngenxa yezulu elinengi. Lo umnyaka akuthembisi kangako lanxa ababona ngezomkhathi bethi izulu lizaphuza ukuna kungenxa yokuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele lobanje lingakasewuli kwezinye izigaba zelizwe. Ngakhoke abalimi bakhuthazwa ukuthenga inhlanyelo yamabele amancane avuthwa masinya.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG