amalinks wokungena

Breaking News

AbaseGodini Badingelwa Ezinye Indawo Zokusebenzela


Egodini
Ikhansili yakoBulawayo isiyamukele icebo elivela kuhlangothi lwe Engineering Services lokusa izimota kanye labathengisela eBasch Street Terminus ejwayeleke ngokuthi Egodini endaweni ezitshiyeneyo zedolobho kulungiselelwa ukuguqula lindawo ibe ngeyabosomabhizimisi lamabhasi athwala abantu ebasa kwamanye amazwe.

Uhlangothi lwe Enginnering Services luthi solukhangele indawo ezitshiyeneyo koBulawayo lapho ikhansili engasa khona abezimota ezithwala uzulu labathengisela eGodini ukuze baqhubeke besebenza lindawo isalungiswa.

Kucebo leli elamukelwe yikhansili, imota eziya eWaterford leMatopos zizakuyakuma ku Samuel Parirenyatwa zehlisele abantu e City Hall, ezeMagwegwe lePumula zizakuyatshona e Birkenhead Terminus zithwalele e Zesa Power Station kuKhami kuthi eze Nkulumane ziyetshona e Belmont Terminus ziyethwalela lazo e Zesa.

Abathengisayo labo bazalandela lapho okuthwalela imota eCity Hall, kuSamuel Parirenyatwa lakuLobengula Street terminus.

UKhansila kaWard 6 njalo engumgcinisihlalo wekhomithi ebona ngokusetshenziswa kwemali, uMnumzana James Sithole uthi kuzabanzima okwesikhathi esifitshane kodwa kungumthwalo wekhansili ukuthi umsebenzi wedolobho uqhutshwe ngendlela kungela kuphazamisana.

Uthi kuyadingeka ukuthi ikhansili ilungise indawo lezi okuzafakwa abantu kungakho kudingakala imali yokulungisa lapho okuzathengisela khona abantu njalo kulungiswe lezambuzi.

UMnumzana Samuel Bhebhe, othengisela eGodini, uthi kuzabanzima kubo ngoba ikhansili ikhangele kuphela labo abalamalayisensi okuthengisela lapha kodwa banengi abasebenza bengelamvumo kodwa bephila ngayo imali abayithola kulindawo.

Uthi kunjalo lasezimoteni ngoba ikhansili isebenzisa inani lezimota ezihamba ngokusemthethweni kodwa inengi lazo azilamaphepha aneleyo ezibizwa ngokuthi ngama pirate taxis – okutsho ukuthi aziyikuba lendawo.

UNkosazana Emily Muchawaya, oyisakhamuzi, uthi kuhle ukuthi ikhansili isibumbe icebo lokuphathisa izimota labathengisa eGodini kodwa ezinye indawo ezinjengeBelmont le Birkenhead zikhatshana okulengozi yokuthi abezimota abasoze bawulandele umthetho kodwa bayacina sebegcwele idolobho lonke bedinga abahambayo besebetshona begijimisana lamapholisa ekhansili okufaka impilo zabahambayo engozini.

Likhansili ithi abantu abathengisa okusemthethweni e Godini bangaphezu kwamakhulu amabili lengxenye – 263 begoqela abathengisa izigqoko, imibhida lezithelo, abathengisa ukudla okuphekiweyo, abawosa umumbu kanye labathatha imifanekiso. Ukwakhiwa kutsha kwendawo yeGodini kuzaphathwa yinkampani ye Zansi Africa iTerracota Private Limited okuzabiza izigidi phose ezingamatshumi ayisithupha zamadola - $59 million.
XS
SM
MD
LG