amalinks wokungena

Breaking News

AbeUNICEF Bakhela Abantu Izambuzi Emaphandleni


UNICEF logo

Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba olubona ngenhlelo zabantwana, olwe United Nations Children and Education Fund, luthi lusaphathekile ngokwakha izambuzi emaphandleni lapho okule phose ingxenye ekhulwini labantu elingela zambuzi lisebenzisa iganga ukuzikhulula. Linhlanganiso ithi lokhu kulakho ukulethela uzulu imikhuhlane lengcekeza emifuleni lapho anatha khona ikakhulu ngesikhathi lesi sezulu.

Ugatsha lwezempilakahle luthi udubo lomkhuhlane wesihudo omemetheka kulezi insuku ubangelwa kakhulu yikuswelakala kwezambuzi emaphandleni lengcekeza ekhukhulwa egangeni ingena emifuleni nxa izulu lisina.

IUNICEF yona ithi phezu kokusilela kwezambuzi, ezinengi zalezo ezikhona azakhwanga ngendlela ekhuthazwa ngabezempilakahle ngoba zingaphathisi ekuvikeleni imikhuhlane.

Ngaphansi kohlelo lolu, kukhangelelwe ukuthi kwakhiwe izambuzi ezizinkulungwane ezingamatshumi amathathu – 30,000.

Lanxa ngemva kukazibuse uhulumende wake waqakathekisa ukwakhiwa kwezambuzi, lokhu kwaya kwaphela okokuthi inengi labantu ikakhulu elahlaliswa kakutsha ngaphansi kohlelo lokwabiwa kutsha komhlabathi lahlala nje kungela zambuzi.

Umnumzana Gabriel Masunda, usebenza kugatsha lwezempilakahle ekhangela ukuhlanzeka kwamanzi - iwater and sanitation. Uthi indawo ezinengi zelizwe azilawo umkhuba wokusebenzisa izambuzi kungakho ugatsha lwakhe luqakathekisa ukwakhiwa kwezambuzi ngaphansi kohlelo olusekelwa lugatsha lwe Ngilandi iDepartment for International Development le UNICEF.

Uthi kuloluhlelo bakhangele ukwakha izambuzi ezikolo zemaphandleni kanye lokuqhubeka besakhela izakhamizi eziswelayo ezigabeni ezinhlanu zelizwe.

UNkosikazi Charity Ndlovu , osebenza kwezempilakahle uthi lanxa uhulumende sowaletha umuthi wokuvikela umkhuhlane wesihudo ebantwaneni iRotavirus, kumqoka ukuthi kuqakathekiswe ukuhlanzeka ukuze ingcekeza yabantu ingahlangani lamanzi okunatha. Uthi ukusebenzisa izambuzi ezakhwe ngendlela kuqakathekile ngalesisikhathi njalo kukhangelwe labantwana ukuthi abadlaleli endaweni kumbe amanzi alengcekeza.

UNkosikazi Tryphine Mlalazi, osebenza lezakhamizi kunhlanganiso ekhuthaza ukuhlanzeka kuzulu, uthi kuqakathekile ukuthi uzulu wemaphandleni aphatheke ekuzivikeleni emikhuhlaneni zikhathi zonke. Uthi inhlanganiso ezitshiyeneyo kanye lohulumende bangenza inhlelo zabo kodwa nxa uzulu engasingxenye ekuthatheni lezizinqumo kubanzima ukuthi impilo kazulu iguquke.

Wengeze esithi basebenza kakhulu lamakhomithi kazulu ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwezakhamizi lalabo ababalethela uncedo ukuze basebenze ndawonye.

UNkosikazi Mlalazi uthi bayafundisa njalo abantu abahamba befundisana lozulu ngokuqakatheka kokuhlanzeka emphakathini kanye lokuhlabisa abantwana ukubavikela emikhuhlaneni.

Uqhubeke esithi imfundiso ngokuhlanzeka yenziwa ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ingxoxo, imidlalo kumbe amaphetshana anika ulwazi lonke oludingakalayo.

Uhlelo lolu oluqhutshwa ngaphansi kweRural Water and Sanitation Hygiene Programs lusezigabeni zemaNdebeleni iMatabeleland North le South, eMasvingo, Midlands kanye laseMashonaland West. Ugatsha lwezempilakahle luthi nyakenye isihudo besesibulala abantwana abahlanu ngeviki elizweni lonke kungakalethwa ijekiseni yokuvikela iRotavirus.

XS
SM
MD
LG