amalinks wokungena

Breaking News

Izizalwane zeZimbabwe Ezisemazweni Zikhulumisana Lula Ebulenjini


Whatsapp
Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezachaphela kwele South Africa eminyakeni eminengi edluleyo zicina sezilahlekelene lezihlobo labangane, okweminyaka eminengi. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi baxhumane, behlele izinto njengemuli, baxoxe ngembali yabo njengabangane kanye lokwenza konke abebekwenza besasendawonye eZimbabwe. Abasemazweni laba kukhanya sebesebenzisa ubulembu be internet ukuvala lezizikhala esezivulekile phakathi kwabo.

Kule iviki UBenedict Nhlapho ukhangela ukuthi inhlelo zebulenjini ifacebook le whatsapp zibasiza njani abasemazweni ukuqeda zonke lezi inhlupho esezidalwe yikusabalala emazweni atshiyeneyo. Ngosuku lwakuqala sikhangela ukuthi i-facebook le whatsapp ibasiza njani ukudinga izihlobo labangane kanye lokukhulumisana lula bengalahlekelwa yimali enengi.

Ukusabalala kwezinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisiyadinga amadlelo aluhlaza sekuqamule ubuhlobo lobungane. Ekufikeni kubanzima ukuxhumana lezihlobo labangane ngenxa yokuthi iSouth Africa ngenye yamazwe adulayo nxa umuntu etshaya ucingo.

Kodwa ukufika kwefacebook le whatsapp, okuyindlela yokubhalelana imibiko ebulenjini be internet usebenzisa icomputer loba umakhalekhukhwini, kukhanya sekusiguqule lesi simo sobunzima bokuxhumana.

Izizalwane zeZimbabwe ke zona zithi ifacebook le whatsapp sezenze umsebenzi omkhulu wokubasiza ukukhulumisana lula lezihlobo zabo eZimbabwe, ukutholana lezinye abalahlekelene lazo kwele South Africa kanye lokukhulumisana bengachithi imali enengi.

Umnumnzana Godfrey Chilikwili udabuka koBulawayo kanti uthi sekuleminyaka esebenza eGoli. Uthi ukufulathela izihlobo ekhaya, lokuhlala endaweni ezitshiyeneyo labantu abaziyo lapha eGoli kwaba yinto eyamhlukuluza kakhulu empilweni.
Kodwa uthi kusukela ethole ifacebook le whatsapp efonini yakhe, usesenelisa ukuxhumana lezihlobo labangane loba ngawuphi umzuku kungakhathalekile ukuthi bakuphi emagumbini amane omhlaba.

Uthi okuthokosiza kakhulu yikuthi angaze abe lamarandi amabilinje kuphela efonini yakhe, uxoxa laye wonke umuntu kuze kuphele inkulumo.
Leyinto efakazwa njalo ngesinye isizalwane zeZimbabwe unkosazana Adelate Ndebele laye osekukudla wasuka kibo eNkayi ezosebenza kwele South Africa.
Yenake uthi nxa elesizungu ungena kufacebook laku whatsapp aqale ukuxoxa ngezihlekisayo labangane.

Umnumnzana Talent Ndlovu odabuka koNdolwane ePlumtree uthi ukuza kwakhe egoli kwamenza walahlekelana lezihlobo labangane abanengi. Uthi wonela ukungena kuwhatsapp lefacebook, wabadinga wathola phose bonke.
Usethokoziswake yikuthi lamhlanje usexoxa labo besendaweni ezitshiyeneyo kube sengathi babhekane ngamehlo.

Umnumnzana Mandla Moyo odabuka eShango ePlumtree, yena uthi useze wavula iqembu lezothando kufacebook lapho asiza khona amantombazana lamajaha adinga izinqandamathe. Uthi ngefacebook le whatsapp uvumbulula abangane bakudala uphinde uthole labanye abatsha.

Umnumnzana Fanboy Sebele odabuka eTsholotsho yena uthi akazi ukuthi aluba kungelafacebook loba i-whatsapp impilo ibizakubanjani ungazi ukuthi kwenzekalana empilweni yezihlobo zakho labangane. Yena uthokoziswa yikuthi okuxoxwayo nxa abalahlekeleneyo loba abahlala khatshana lakhatshana sebehlangene kufacebook lakuwhatsapp, kakusinganekwane zikaThemba loAmkela kuphela, kodwa zinengi njalo ezakhayo abakhuluma ngazo.

Kusobalake ukuthi ifacebook lewhatsapp idlala indima enkulu ekusizeni abasemazweni laba ukuxhumana lezihlobo labangane abanye babo abangasoke baphinde babonane besaphila.

Kuhlanja lesibili lalolu hlelo sikhangela ukuthi kanti omama lamantombazana abatshiya abazali labobabakazi eZimbabwe, ifacebook lewats up ibasinza njani ekutholeni usizo ngehlupho zabomama, ezingeke zixoxwe obaba bekhona.
XS
SM
MD
LG