amalinks wokungena

Breaking News

Abesifazana beZimbabwe Bananza I-UN International Women's Day


Zimbabwe Women
Abesifazana eZimbabwe bamanyane labanye umhlaba wonke jikelele ukunanza usuku lwe UN International Women's Day, olunanzwa minyaka yonke mhlaka 8 kuyonale inyanga kaMbimbitho. Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zihlangene zibonisana phezu kohlelo lukahulumendwe lwe Zimbabwe interrogate the Zimbabwe Agenda for Sustainable Socio Economic Transformation ( Zim Asset ), ukuba luzabathuthukisa kanjani abesifazane eZimbabwe, benelise labo ukuphatheka kundaba zomnotho welizwe.

Abenhlanganiso yeWomen Resource Centre and Network besebenzelana leye The Women Trust bakubone kufanele ukuba babize umhlangano wenhlanganiso ezisebenzelana labesifazane, ingatsha zikahulumende, ezikumanyano weUnited Nations ezisebenzelana labesifazane okubalisa eye UN Women kanye lentathelizindaba ukuba babonisane phezu kwaloluhlelo lwe ZimAsset, kukhangelwa ukuba luzaphathisa kanjani abesifazane lokuba lungafezeka na loba hatshi.

Lomhlangano ungomunye waleyo eyenziwa ngaphansi kwe Gender and Development Talk ( GAD ) for International Women's Day 2014 njalo owalamuhla wenzelwe emahofisini eZWRCN esigodlweni.

Uhlelo lwe ZimAsset lolu lukubeka sobala ukuba kumele baphatheke abesifazane ngokugcweleyo kundaba zokuthuthukisa umnotho welizwe.Kodwa ingcwethi enhlanganisweni ezilwela ilungelo labesifazane zithi kalutsho lutho ukuba bazaphathiswa njani abesifazane laba kukhangelwa okuphathelene lezimali okumele zisetshenziswe ukuluqhuba.

Lukubeka sobala ugwalo lwe ZimAsset ukuba kumele batholiswe amathuba abesifazana kundaba zokubathuthukisa kulezo zigaba lapho bekuthiwa yimisebenzi ephathwa ngabesilisa kuphela okufana lezokwenjiwa kwamatshe aligugu.

Uhlelo lwe ZimAsset lukubeka sobala ukuba uhlangothi lwezokulima yilo oluqakatheke kakhulu ekuthuthukiseni umnotho.

Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezi zithi kodwa kalutsho ukuba bazatholiswa sizo bani olwemali,bangaki abazaphathiswa njalo lukhangelelwe ukuba luthathe isikhathi esinganani belutholiswa loloncedo ikakhulu abesifazane bemaphandleni okubikwa kuyibo abaphatheke kulemisebenzi yezokulima.

Umkhokheli we Consumer Council in Zimbabwe unkosazana Rosemary Siyachitema uthi loluhlelo kalutsho ukuba imali yokusebenzisa kuloluhlelo izavela kuphi njengoba idingakala ukuba zifezeke lezonhlelo ezihleliweyo lanxa luncomeka uhlelo lwe ZimAsset lolu.

Sekuzafuna ukuba kuhlalwe phansi kubonisanwe ukuba luzakufezwa njani loluhlelo lwe ZimAsset kakhulukazi ekuthini athuthukiswe owesifazane kutsho u nkosazana Siyachitema.

Unkosazana Siyachitema uthi kuqakathekile ukuba uzulu alutholiswe ulwazi olwaneleyo phezu kokwenzakalayo kuhlelo lwe ZimAsset,lufinyelele kuzulu lolugwalo olukhuluma ngaloluhlelo hatshi ukuhlelela abalutshwana beselugcinwa emahofisini ngoba uzulu engazi ngalo.

Kunje inengi,ikakhulu abesifazane abalalo ulwazi olwanelayo phezu kwaloluhlelo ngoba lulokhe lungakafinyeleli kuzulu ngemva kokuluhluzisisa kutsho uSiyachitema ongezelele njalo ethi uhulumende ulomsebenzi omkhulu wokufundisa uzulu phezu kwalo.

Lokhu kugcizelelwe ngokhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana enbhlanganizweni yabesifazane eye Zimbabwe Women And Resource Centre and Network unkosikazi Buhlebenkosi Moyo.

Unkosikazi Moyo uthi lanxa lusitsho loluhlelo lukubeka sobala ukuba luhlose ukuthuthukiswa kwenani labesifazane ukuba baphatheke kwezokuthuthukiswa kwezomnotho lanxa kungacaci phezu kwendlela ezizasetshenziswa kunhlangothi zonke zabesifazane.

Uthi unkosikazi Moyo le ngenye indlela engasetshenziswa ukubonisa uhulumende ukuba aziswe lapho kulezikhexe khona kuloluhlelo hatshi ukuba abesifazane baphongulwamukela nje bengaluzwisisi okuzasuke kuphazamise ukuqhutshwa kwalo.

Unkosikazi Pamela Mhlanga ukhokhela inhlanganiso ye Zimbabwe Women Resource Center and Network uthi akutsho lutho ukuba lohlelo oluncomekayo olufana lolwe ZimAsset kodwa uhulumende engelayo leyo mali yokuba lufezeke.

Lanxa luqakathekisa abesifazane loluhlelo lweZimAsset izibonelo esezikhona phezu kokuqakathekiswa kwenhlelo zikahulumende kukubeka sobala ukuba kuyini okuqakathekileyo lapho u Mhlanga athi umzekeliso kuyindlela imali kahulumende ihlelwa ngayo i budget.

Uthi kunje i budget ka 2014 ibonisa ukuba kuyisima kanjani kundaba zokusetshenziswa kwemali okusobala ukuba inhlelo zabesifazane zingaqakathekiswa kangako lanxa uhulumende ethi kumele beqakathekiswe nxa sekukhangelwa uhlelo lwe Zim Asset.

Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane lezi bathi kumele zibekwe lendlela zokuba lubonakale ukuba luqhutshwa kanjani loluhlelo.
XS
SM
MD
LG