amalinks wokungena

Breaking News

Abesifazana Bakhuthazwa Ukukhokhela Kwezemidlalo


Rosemary Mugadza- Mighty Warriors
Ingcwethi zikhuthaza abesifazane ukuba baphatheke ngokugcweleyo kundaba zemidlalo etshiyeneyo okubalisa ukukhokhela kwezemidlalo efana lowekhilikithi, bethi inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba balutshwana abesifazane abakulezinhlangothi lanxa kuyibona abalenani elikhulu elizweni. Obaba bona bakhuthazwa ukuba basekele omkabo nxa kungabakhwabitha ezemidlalo lanxa sebendile, bawenze uphele umkhuba wokubona abesifazane njengabantwana abalomsebenzi wokulondoloza imizi kanye lokujabulisa omkabo kundaba zemacansini kuphela.

Umnumzana Dominic Lampiyawo ngomunye wabaphatheke ekuthuthukiseni umdlalo wekhilikithi kwabasakhulayo enhlanganisweni ye Cricket Union kuleli.
U Lampiyawo uthi kunje balutshwana abesifazane abaphatheke ngokugcweleyo kundaba zomdlalo we khilikiti elizweni okusuka kuphazamise ukuthuthuka kwawo.
Kuyinto edanisayo ukuba lanxa owesifazane elesiphiwo kwezemidlalo, usuka azikhangelele phansi ngoba ethi yena umsebenzi wakhe ngowangekhaya kuphela kutsho u Lampiyawo.

Ukhuthaza obaba njengaye uLampiyabo ukuba basekele omkabo lapho bethe baba lesifiso sokungena kwezemidlalo njalo kusobala ukuba balesiphiwo hatshi ukubalisa ukuphatheka.

Unkosikazi Buhlebenkosi Moyo usebenzelana lenhlanganiso ye Women Resource Centre and Network ebona ngezokukhulumisana lozulu kulenhlanganiso.

Unkosikazi Moyo uthi ekucubunguleni asebethe bakwenza njengenhlanganiso, sebakunanzelela ukuba lokhe isagxile kakhulu imicabango yendulo yokubandlulula phezu kokumele kwenziwe ngowesifazane kanye lowesilisa.
Uthi lokhe zikhona imhuli ezilokhe zisalisa abesifazane ukuphatheka kulokho abakukhwabithayo okubalisa ezemidlalo ngoba kuthiwa ngokwabesilisa hatshi owesifazane.

Uveze njalo ukuba inhlolisiso asebethe bayenza iveze njalo ukuba kungasi ndaba zezemidlalo kuphela lapho abesifazane basilela khona ethi loludaba lutholakala kunhlangothi zonke empilweni.

Umnumzana Mehluli Dube ukhokhela inhlanganiso ebona ngabaphatheke kwezokulibazisa uzulu eye Artists For Zimbabwe Trust.

Laye uDube uveza ukuba kukhanya abesifazane besilela kakhulu lakumisebenzi yokuhlabela kanye lemidlalo ye drama lokunye okwehlukeneyo ikanti inengi labo baphiwa kikho kodwa besehluleka ukuqhubekela phambili ngalemisebenzi kuthiwe yibuzanka lanxa kungenjalo nxa kungowesilisa.

Lanxa ilizwe lathola uzibuse owaletha inkululeko kwezombusazwe elizweni lokhe sisesekhona isidingo sokuba bakhululwe abesifazane labo ngokugcweleyo banelise ukuphatheka kukho konke abakukhwabithayo okubalisa ezemidlalo ehlukeneyo kuveza uDube.

Lezingcwethi zikubeka sobala ukuba usesekhona umsebenzi wokuletha inguquko enqondweni yomuntu onsundu elizweni ukuba akwemukele lapho owesifazane ephatheka emidlalweni etshiyeneyo ngoba kuyisiphiwo sakhe hatshi ubuzanka njengalokho okuhlezi kucatshangwa ngakho.

Ziveza njalo ukuba sekumele kuqale emakhaya, abazali baguqule indlela abaphatha ngayo abantwababo hatshi ukubehlukanisa ngoba kuthiwa lo ngongumfana akamelanga aphatheke emisebenzini yangekhaya kodwa eqeda isikhathi sakhe esinengi efunda ingwalo zakhe kanye lokuphatheka kikho konke akukhwabithayo.
XS
SM
MD
LG