amalinks wokungena

Breaking News

AbeWFP Bakhupha Abanye Abantu Kuhlelo Loncedo Yemali Yokuthenga Ukudla


Uzulu uveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhutshwa kwabanye kuhlelo lwabenhlanganiso ephathisa ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele, eyeWorld Food Program, lokupha abantu imali yokuthenga ukudla.

Lokhu kungemva kokuthenjiswa ukuba akulamuntu ozakhitshwa kilo kodwa kuzangezelelwa inani ngemva kokuhlola ukuba luqhutshwe kahle ekupheleni kukaJune, osekuthe kwaqala njalo kuyonale inyanga.

Inengi labakhutshwe ehlelweni lweWFP bakhala ezimathonsi bethi belubasiza kakhulu ngoba isikhathi sobhubhane lweCovid-19 lwenza kubenzima ukuba baphume bayeselela imuli.

Omunye wabakhutshwe ehlelweni lwabe WFP, uNkosazana Nomathemba Mthimkhulu uthi impilo isizoba nzima kuye lemuli manje.

“Ngilokudana kakhulu ukuthi basikhuphe ehlelweni lokudla ngomumo okhona. Ubunzima esihlangana lakho, asisebenzi, sekuyayanda amasela amanengi, ngoba abantu bazadinga ezinye indlela zokuthola ukudla, emisebenzini zsimisiwe. Ngabe basekele satshova, besesithembele khonapho njalo ngabe baphungule hatshi ukusikhupha kokuphela goba umumo esikuwo manj unzima.”

Ophekela abantu ukudla ngaphansi kohlelo lweSoup Kitchen, koBulawayo uNkosikazi Cora Ndebele uthi sekuyabalobunzima njalo lenani labantu abazabuya bedinga ukudla kolwabo uhlelo seliyaqansa.

“Kulusizi ukuba iWFP isithe yakhupha abantu kuhlelo lwayo ngoba belusiza kakhulu umphakathi. Thina esiphekela abantu emalokitshini sekuzabanzima lakithi ngoba inani labantu asebezadinga usizo seliyaqansa ngamandla. Abantu bakhutshwe ngesikhathi esinzima seCovid, njalo iWFP yayithembisile ukuba abayikukhupha muntu kodwa bazangeza ngabe kuyenza babuyisele abantu ababakhuphileyo njalo bangezelele inani labadinga usizo ngoba isimo simikubi ezweni.”

Isakhamuzi seGwanda uMnu Ndodana Moyo uthi leli nyathelo labeWFP seliyadala ubunzima obuphindiweyo ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lweCovid-19.

“Inhlanganiso yeWFP yayithembisile ukuba ayisoke ikhuphe abantu kuyisehlakalo esibuhlungu lesi. Kuyadanisa ngesehlakalo lesi ngesikhathi sibhekane leCovid-19 abantu bengasebenzi bemele bahlale ndawonye. Sekuyaba yingozi ngoba sebezamele baphume bayephanda, kunzima ngoba sikhangele abadala, abafelokazi, abagogekileyolabasakhulayo. Lokhu kuzaphazamisa njalo labafundi ngoba bebethola ukudla andubane baye esikolo.”

Olwela amalungelo oluntu, uMnu Effie Ncube uthi kuyadanisa ngoba inengi labakhutshiweyo abenelisi ukuphilisa imuli zabo.

“Abantu abakuhlelo lweWFP ngabantu abangenelisiyo ukuthi bazondle kumbe bondle abantwana ngezizatho ezehlukeneyo, ngakho akulamuntu omele asuswe ehlelweni kungacaca ababuyiselwe abantu ehlelweni ngoba inengi lizabe lizahlaselwa yimikhuhlane ehambisana lendlala njalo izwe lipjakathi kweziqondiso zelockdown okuzenza ukuba kubenzima ukuziphilisa.”

Inhlanganiso yeWFP yayithembisile ukuba ayizukukhupha muntu ehlelweni njalo izathi ingezelele inani labantu abathola usizo.

Abe WFP bathi bathethe leli nyathelo ngoba bengasela mali, eyenela umuntu wonke ngakhoke sebekhuphile abathile ababone bekusimo esingcono kwezokuzinakekela kulabanye.

Phansi kohlelo lolu abantu sebethole amaATM card amatsha wokuthenga ngawo ukudla. Emulini umuntu uthola amadola azinkulungwane ezilisthumi awe Zimbabwe kusiya ngokuthi bangaki emulini.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG