amalinks wokungena

Breaking News

ZESN: Kaluyekelwe Ukwenziwa Ukhetho Umumo Nxa Ungalungiswanga


ZESN

Ingcwethi kwezombusazwe kanye lenhlanganiso ezisebenzelana lozulu bayavumelana ukuba eleZimbabwe like lime ukuqhuba ukhetho zize zilungisiwe zonke inkinga ezibhekane lelizwe ikakhulu udaba lokulungisiswa kogwalo lwabalelungelo lokuvhota olwe Voters’ role. Bathi njalo ilizwe lokhe lingakabi lomumo olungele ukuqhutshwa kokhetho ngokuthula, olungela dlakela, njalo kungekho okufihlwayo.

Le ngeminye yemibono eyethulwe ngabathathu abekade benxunsiwe ukuzabonisana lozulu phezu kokuba ziyalandelwa na loba hatshi izivumelwano ezenziwa ngamazwe awenhlanganiso ye SADC okugoqela eleZimbabwe eze SADC Guidelines phezu kokuqhutshwa kokhetho.

Omunye walezingcwethi, uDr Ibbo Mandaza, obenxunsiwe laye kulomhlangano oqhutshelwe eBook Cafe lamuhla emini, ukhokhelwa ngumanyano wenhlanganiso eziphatheke emsebenzini ephathelene lokhetho owe Zimbabwe Elections Support Networks – ZESN, uveze ukuba akasiboni isizatho sokuba kube lokhe kuqhutshwa ukhetho elizweni ngoba engazithembi iziqondiso ze SADC GUIDELINES ngoba zingalandelwa lanxa zilungele ukuqhutshwa kokhetho ngendlela.

U Dr Mandaza wengeze ethi udubo lweZimbabwe yikuthi labo abadinga ukukhethwa ukungena ezikhundleni kungabantu abadinga ukuziphilisa bona hatshi ukusebenzela uzulu njengalokho okusemazweni athuthukileyo.

Wengeza ethi umangaliswa yikwenza kwenhlanganiso eziza kuleli ukuzabona ukhetho luqhutshwa, okubalisa eye SADC Observer Mission leye African Union, lapho bebika ukuba luqhutshwe kuhle bengazange bahlolisise ukuba uzulu uya kulelokhetho ekusimo bani njengoba kusobala ukuba uhlezi esethuselwa sikhathi sonke.

Kuthi umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eye Zimbabwe Lawyers for Human Rights – ZLHR, unkosazana Irene Petras, utshele umhlangano munye ukuba lanxa ingcomeka leyo mithetho ekulesi sivumelwano se SADC phezu kokuqhutshwa kokhetho emazweni akulesi sigaba, okubalisa ele Zimbabwe, kusobala ukuba inkokheli zingasilandeli njengokutsho kwaso. Uthi uPetras, sikhona isidingo sokuba uzulu afundiswe ngokugcweleyo phezu kwamandla akhe, aguquke kundlela enza ngayo, azibeke umlandu lezonkokheli lapho ziphosisa zingasalandelanga lokho okuyabe kusemthethweni.

Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye ZESN - umnumzana Ian Goredema utshele lumhlangano ukuba kuqakathekile ukuthi kukhankaselwe ukuthuthukisa izivumelwano okumele zilandelwe ekuqhubeni ukhetho, kube yimithetho ezakwenza umayephula ajeziswe.

IStudio Seven ikhulumisane lamanye amalunga avelele kunhlanganiso ezisebenzelana lozulu ebezikulomhlangano okubalisa umnumzana Marvelous Khumalo ongumkhokheli wenhlanganiso esebenzelana lozulu emzini ohlala abanengi Chitungwiza eye Chitungwiza Resident Trust yena ovumelana lombono othi kasikho isizatho sokube lokhe kuqhutshwa ukhetho elizweni, inkokheli zamabandla ezombusazwe zingazimiselanga ukulandela lokho okufunwa ngumthetho,zisenza santando.

Uthi uKhumalo kulesidingo sokuba afundiswe uzulu phezu kwelungelo lakhe elimupha amandla, afunde ukuzibuza lezonkokheli zezombusazwe, lapho inhlelo okubalisa ukuqhutshwa kokhetho, zingaqhutshwa kuhle elizweni hatshi lumumo lapho abantu begcwele ukwesaba ngoba besethuselwa.

Unkosazana Cheryl Khuphe, osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu, enhlanganisweni ye Transaparency International uveze ukuba ukungaqhutshwa kokhetho kuzaletha inking lanxa ethi uvumelana lalombono ethi kumele kudingwe okungenziwa ukuyilungisisa leyo nkinga.

Wathi umaKhuphe sesifikile isikhathi sokuba uzulu enze ihlandla lakhe ekulungisiseni lezonkinga okumele zilungisiswe okufana lokuzibeka umlandu inkokheli lapho ziphosisa zingasalandeli lezo zivumelwano lemithetho etsho ukuba luqhutshwe kanjani ukhetho elizweni.

Ziqonqosele kakhulu lezingcwethi phezu kokuqakatheka kokuhlonitshwa kwezivumelwano kanye lemithetho ekusisekelo sombuso ekhuluma phezu kokhetho.

Kuthi inkokheli ezilwela ilungelo loluntu kanye lokutholisa uzulu ulwazi phezu kwezokhetho zona ziqonqosele udaba lokutholisa uzulu ulwazi phezu kwezokhetho, azi ilungelo lakhe njengesizwe.

Umhlangano lo ungenwe ngamalunga avelele enhlanganisweni ezehlukeneyo ezisebenzelana lozulu kudaba lwezokhetho lezilwela ilungelo loluntu, ingcwethi kwezombusazwe kanye lentathelizindaba.

Abe ZESN bathi baqoqe lumhlangano ngenhloso yokubonisana lozulu phezu kokuba ziyalandelwa na loba hatshi izivumelwano ezenziwa ngamazwe awenhlanganiso yeSADC.

XS
SM
MD
LG