amalinks wokungena

Breaking News

AbeZimbabwe Bamanyana Lamanye Amazwe Ukunanza Usuku OlweWorld AIDS Day


HIV AIDS Ribbon

Laloba ohulumende bamazwe amanengi womhlaba besenelisa ukunikeza amaphilisi abantu bawo, abaphila legcikwane lengculaza eleHIV/AIDS, isimo sezomnotho eZimbabwe sikhanya siphazamise inhlelo zokulwisana laleli gcikwane ngoba phakathi kwalumnyaka ka2019 amaphilisi la, ake asilela.

Umnunzana Thembani Nyoni oyingcwethi yokuxoxisana labantu abaphila legcikwane uchasisa ngenhlelo zokulwisana laleli gickwane e Zimbabwe.

“IZimbabwe yona njengelizwe ilomthetho wokuthi test and treat okutsho ukuthi umuntu nxa esedaweni enjengesibhedlela bayahle behlolisise engatholakala elalo bayahle bamnike amaphilizi aqale uhlelo lokunatha amaphilizi. Singakhangela kubomama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi babuye bezohlolwa lamapartners abo ukuthi bengabe belegciwane na,nxa bengatholakala belegcikwane bahle baqalise ukunatha amaphilisi. Okunye njalo okwenzakalayo yikuthi omama abamunyisayo bakhuthazwa ukuthi baqhubeke besebenzisa amacondom, ukusebenzisa amacondom bavikela umama bavikela njalo lomtwana lokhu yikulondoloza ulutsha lwakusasa ukuthi yona ikhule ingelagcikwane leAIDS.’’

Unkosikazi Nozithelo Tshuma osebenza phansi kohlelo lokonga evakatshela abagulayo ngekhaya olweHome Based Care uthi kuqakathekile ukuthi lalapho umuntu enatha amaphilisi kuqakathekile ukuthi be lokhu ehlolwa.

“IHIV ligcikwane IAIDS ngumkhuhlane umuntu osehlelweni ungabi ngumama kumbe ubaba kuyakhuthazwa ukuthi ayenzi iviral load, iviral load uyenza kanye ngomnyaka iviral load imikanje. Bayabe besetsha ukuthi igcikwane lakho selimemetheke okunganani, ungatholakala engaphezu kwe 1000 okutsho ukuthi awunathi kahle amaphilizi bayakubisela ku concealing but nxa unatha kahle amaphilizi ama result akho aphuma esithi TND okutsho ukuthi unatha kahle amaphilizi njalo amaphilizi lawa nxa uwanatha ngo 8 kumele kungatshintshi.”

Unkosikazi Sethule Sibindi ongumongikazi emaphandleni yena uchasisa ngobunzima obuhlangana lalabo abayabe betshiyelwe abantwana abazali sebethethelwe umpefumulo yileli gcikwane.

“Kulobunzima obukhulu kubo gogo labo khulu abasala besondla abazukulu ngemva kokubhubha kwabantwababo maqondana lomkhuhlane weHIV. Izikhathi ezinengi bayabe bengasazi isimo sabantwana segazi maqondana leHIV utholukuthi abazukulu abasoze bathole iselapho sokucindezela igcikwane leHIV egazini makufanele,amalanga okuthatha amaphilizi engasaqakathekiswa lokuswelakala kokudla okwakha umzimba emakhaya bacine futhi sebehlaselwa yimikhuhlane ethatha amathuba ukuswela lakho kuyabahlukumeza abadala kwesinye isikhathi, abanye bayakhohlwa ukunika abazukulu iselapho ngendlela eqondileyo ikakhulu ukubamba isikhathi sokunatha amaphilisi.”

Unkosikazi Lethubuhle Mathuthu omunye wabomama abazithweleyo uthi bayafundiswa ukuthi bavikile njani abantwana besazithwele langemva kokubeletha.

“Siyahamba esibhedlela kumacheckup nxa sifika ngale bayabe besifundisa mayelana leHIV ukuthi kumele sivikele njani abantwana so bayasifundisa, lokuthi uma sesikhulekile sabathola abantwana kumele sibavikele futhi. Kulomuthi abawunikwayo ukuthi bawunathe aze ayephuma ebeleni ewunatha, ukuphuma kwakhe ebeleni yikuyekela kwakhe ukumunya so kuyasinceda klakhulu njengabomama ukuthi lathi sivikele abantwabethu. Akumelanga ukuthi lathi sitshedele emuva ngoba lathi kuyasinceda ebantwaneni bethu.”

Umnunzana Thomas Zondo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu kumele basebenzise amajazi kamkhwenyana ukuze igciwane lingamemetheki.

“Omunye nxa kuyikuthi sethole umangane kodwa bengathembani kumele lisebenzise amajazi kamkhwenyana ngoba amajazi lawa yiwo angathi ayavikela njalo ayaprotector kulokuthi abantu behlangane nje. Ijazi likakhwenyana liyavikela njalo liyabe lilokhe lisehlisa igciwane ukuthi lingabi lilokhe liqhubekela phambili, liyehlisa lokuthi umkhuhlane ungabi ulokhe uqhubekela phambili, abantu abasebezise amajazi kamkwenyana lawa.”

Eminyaka edluleyo iZimbabwe ibisibalelwa kwamanye amazwe womhlaba alenhlelo ezinhle zokuvimba ukuthelelanwa lokupmemetheka kwegcikwane lengculaza, kodwa isimo somnotho esingamanga kuhle lokusilela kwemali yakwamanye amazwe, lolu hlelo njengezinye inhlelo zezempilakahle luphazamiseke kakhulu lonyaka, okudale udubo lokusilela kwawo elizweni.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:36 0:00

XS
SM
MD
LG