amalinks wokungena

Breaking News

AbeZimbabwe abaseSouth Africa: Kulula Ukuthumela Ukudla Lemali ngeSitolo seOK


OK Zimbabwe
Njengoba imuli ezinengi eZimbabwe ziphila ngokuthola konke ezikudingayo empilweni, kumalunga emuli asebenza phandle kwelizwe, abeZimbabwe abasebenza kwele South Africa sebethole amacebo enza kuthathe imizuzu ephansi kwelitshumi lanhlanu ukuthi bathumele impahla lemali kuzihlobo lemuli eZimbabwe.

Umnumnzana Attanas Ruvengo, omunye wabaqhuba inhlelo zokuthumela ukudla uthi uthumela imali khathesi besekusithi ngomzuzu olandelayo isihlobo sakho eZimbabwe siyabe sesithenga ngayo ukudla ezitolo zokudla ezidumileyo njalo esisendaweni ezinengi eZimbabwe ezeOK.

Njengobanje inengi labaselela imuli ezinengi eZimbabwe sebesebenza phandle kwelizwe, kuba nzima ukuthi benelisi suthisa indingeko zemuli yabo malanga wonke. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bona sebephume lamacebo okunqoba lobu bunzima.

Sebelendlela yokuthumela imali loba ukudla kuzihlobo zabo eZimbabwe kube sekufikile phakathi kwemizuzu elitshumi lanhlanu nje kuphela.

Umnumnzana Attanas Ruvengo usebenzela inkampani yeKawena esebenza Ndawonye le OK Zimbabwe. Linkampani isiphume lecebo lokuthumela ukudla eZimbabwe lula njalo ngokuphangisa.

Umnumnzana Ruvengo uthi ofuna ukuthumela ukudla eZimbabwe usa imali emahofisini eKawena kwele South Africa, bese kusithi ngomzuzu olandelayo oseZimbabwe uzabe esethatha ukudla akufunayo kuloba yisiphi isitolo se OK.

Uthi owangakwakho angakuthumea umbiko wokuthi kabalasitshebo lamhlanje ntambama, wena ubhadala loba i R100 kubo eSouth Africa, ngale eZimbabwe umkakho angene e OK aphume esephethe iqatha lenyama abazatsheba ngalo abantwana. Uthi okudingeka kuwe yikubhalisa emahofisini abo aseGoli ubusubanika konke okuqakathekileyo ngomuntu ozakuyathatha ukudla e OK.

Ngaphezu kwalokhu abeZimbabwe laba sebethole njalo amacebo okuthumela imali ekhaya layo ifike phakathi kwemizuzu elitshumi lanhlanu.
Sekulendawo ezinengi ezivuliweyo emadolobheni eGoli, lapho ofika ubaphe khona imali ofuna ukuyithumela ekhaya, besekusithi yonke iR100 oyithumelayo uyibhadalele i R10.

Ngemva kwemizuzu elitshumi lowo omthumele imali eZimbabwe uqonda emahofisini alaba bantu eZimbabwe ayephiwa leyo mali oyithumeleyo.

Umnumnzana Sipho Sibanda ngomunye oseke wathumela imali kantike uthi yindlela enhle njalo ephangisa okumangalisayo.

Umnumnzana Butho Mlilo ngomunye laye oseke wayisebenzisa kantike laye uyayingcoma.

Lobanje uMlilo esithi lindlela ingcono kulokuthumela imali ngebhasi loba ngomalayitsha, uyavuma ukuthi omalayitsha bazahlala besetshenziswa njengoba befika emakhaya lapho okungafiki khona labo abathumela imali le efika ngokuphangisa.

AbeZimbabwe laba bathi bazaqhubeka belola amacebo afana lala ukuze kube lula ukuthi benelise ukusuthisa indingekho zemuli zabo eZimbabwe ngendlela engaduliyo njalo ephangisayo.
XS
SM
MD
LG