amalinks wokungena

Breaking News

AmaArtists Bakhala Ngokusilela Kwendawo Zokusebenzela


Abaphila ngemidlalo yokuthokozisa uzulu eZimbabwe bathi imisebenzi yabo isiphazamiswa yikusilela kwendawo zokusebenzela osokubatshiya bengenelisi ukutshengisa ubuncitshi babo kuzulu ngendlela engabenza ukuba bephile ngokuzwayo bethi kukhanya betshiywa ngaphandle lakunhlelo zikahulumende zokuthuthukisa abensundu.

Umnumzana Plot Marko wenhlanganiso ye Jibilika Dance Trust uthi inhlanganiso yakhe ibhekana lobunzima obukhulu kuloludaba ethi indawo ezokusebenzela ezinjenge Harare Gardens kazisatholakali kalula ngoba zihlala zigcwele lingekho ithuba lokuba bazisebenzise.

Umnumzana Mandla Ncube umqondisi wenhlanganiso eye Arterial Network etholakala emazweni afika kwangamatshumi amane imela abemidlalo uthi sokudingakala ukuba kube lenyathelo elithathwa nguhulumende kuloludaba.

Uqhubeka ethi sebefuna ukuba kube lokukhulumisana lohulumende kuloludaba ukuze kutholakale icebo lokuba kungenziwani ukuphathisa ama Artist akhanya elesifiso sokuthuthukisa imisebenzi yawo kodwa ivinjwa yibunzima bokutholakala kwendawo zokwenzela imidlalo ethi lohulumende akenzi lutho ukubaphathisa enhlelweni zakhe zokutholisa amathuba kwezamabhizimusi kwabensundu elizweni, eze Indigenization.

U Marko uthi abadlali abanengi baledlabuzane lokukhomba imisebenzi lobuncitshi babo kodwa bavinjwa ludaba lokusilela kwendawo zokusebenzela okucina kuphazamisa imizamo yabo yokuziphandela.Uthi indawo zama hall zabomasiphala lazo azitholakali kangako kulezinsuku njalo zibhadalisa inhlaulo ephezulu okwenza amaArtist amanengi engeyenelisi ethathelwa phezulu ngabamasonto labaqoqa imitshado.

U Ncube uthi umphathintambo wezemidlalo lamasiko kunye lonobhala kugatsha lwakhe bahlala bebamba imihlangano labo betshengisa ukuba balesifiso sokuphathisa kodwa baphanjaniswa ludaba lwemali.

Abaphila ngemidlalo yokulibazisa uzulu efana lokucula, ezokugiya lemidlalo yama drama bavame ukuquba imisebenzi yabo endaweni ezifana lama hall kubo Harare Gardens lezinye ukuba zithole imali kuthi imidlalo emikhulu kuphela iyiyona eqhutshelwa ema hoteleni amakhulu lasenkundleni zemidlalo ezinkulu ezivame ukusetshenziswa ngabadlali abazakalayo kakhulu abafana labaculi abadumileyo abanjengo Oliver Mutukudzi, Thomasi Mapfumo, Jah Prezha labanye kodwa kutshiya phandle labo abelokhe besazama ukuphumelela abasachathulayo.

XS
SM
MD
LG