amalinks wokungena

Breaking News

Babikwa Bebanengi Abantu Abalomkhuhlane Wofuba oweTB Bengazi Ukuthi Balawo


Inhlolisiso esanda kwenziwa ngokumemetheka komkhuhlane wofuba olwe TB kuveza ukuthi banengi abantu abahlezi lalumkhuhlane bengazi, abanye bengelazo lezitshengiselo zawo, kutsho enye inhlanganiso ekhangela lumkhuhlane kanye leminye eyamaphaphu.

Inhlanganiso yeInternational Union Against Tuberculosis and Lung Disease ithi umkhuhlane wofuba ngomunye omele ulwiswane lawo ngemva kwempumela yenhlolisiso le ukuthi uyamemetheka nje abantu bengazi lokuthi balawo kumbe ukuthi basengozini.

Ekucubunguleni lokhu okwenziwa ngokusebenzelana logatsha lwezempilakahle, kulabo abatholakala belofuba, phezu kwengxenye ekhulwini - 58% belingazi ukuthi lilawo.

EleZimbabwe ngelinye lamazwe ehluleka ukugcwalisa iziqondiso zama Millenium Development Goals ezaziphathelane lokwehlisa inani labantu elibulawa ngumkhuhlane wofuba lweTB ngengxenye ekhulwini – 50% kusiyafika lonyaka.

Ngaphansi kohlelo lolu kwakukhangelelwe ukuthi inani labantu elihlaselwa kanye lelibulawa yiTB lehle kuqathaniswa lenani lomnyaka ka1990.

Endaweni yokuthi lehle inhlanganiso ye International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, ithi inani leli liyaqonga kanye lenani lalabo abahlaselwa luhlobo lofuba olungelapheki lula.

Umqondisi walinhlanganiso eZimbabwe uMnumzana Christopher Zishiri, utshele intathelizindaba zenhlanganiso yeHealth Journalists Association of Zimbabwe ukuthi sebeqalise uhlelo besebenzelana logatsha lwezempilakahle lokulwisana lalumkhuhlane ikakhulu emadolobheni asemingceleni yelizwe iPlumtree leBeitbridge ngoba izizalwane ezinengi zakuleli ezihlala emazweni eSouth Africa leBotswana azitholi mithi ngemfanelo zibuye ngapha ufuba solumemetheka.

Okubakhathaza kakhulu, uthi yikuthi abantu bayabe behlezi bengazi ukuthi balofuba lona lulokhu lumemetheka.

UZishiri wengeze esithi udubo kuleli yikuthi umkhuhlane lo weTB uhamba lengculaza okwenza kubenzima ukuthi bawuqede. I-TB iqakathekile ukuthi ivikelwe ngoba abantu bathelelana lula nje bezihlalele athi kuyingozi kakhulu emphakathini.

Inhlanganiso lezi sezisebenzelana leyokuchapha imingcele iInternational Organisation for Migration phnsi kwehlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye United Nations, ukulandelela labo abangena elizweni beleTB.

Isakhamuzi uMnumzana Nobhala Ncube uthi lokhu kulandelela kuqakathekile ngoba liqiniso ukuthi abantu abaza bevela ngaphandle kwelizwe bayabe bengatholanga imithi ngendlela abanye bengela lamaphepha atshengisa ukuthi bebebulawa yini njalo beselatshwa njani.

Ukulandelela abagulayo okwakusenziwa, uthi lakho akusenziwa emadolobheni amanengi ngenxa yokusilela kwemali kanti kudala wawukwazi ukuthi nxa umakhelwane ebanjwe ufuba lonke lizahlolwa ukuthi lumkhuhalne awumemethekanga na. Ethi kwakunceda lokuthi ogulayo ayenathela umuthi esibhedlela.

Ekhuluma ngohlupho lweTB, uMnumzana Brighton Ndlovu, okewaba lalumkhuhlane, uthi udubo olukhona eZimbabwe yikwesaba okusebantwini ukuya ezibhedlela kuselesikhathi. Uthi lumkhuhlane usubulale inengi labantu elizweni ikakhulu kulezinsuku usuhlangane lengculaza ngoba lisesaba ukubhekana lengculaza lanxa imithi ekhona isisenza abantu baziphilele impilo yabo kungela nkinga.

Umongikazi, uNkosikazi Beatrice Masange, uthi kuqakathekile ukuthi abaphila lengculaza bazinakekele ukuthi bangatholi umkhuhlane wofuba ngoba kulula ukuthi kwenzeke lokhu kibo. Ukuzinakekela, ukudla ngendlela kanye lokunatha imithi ngendlela yikho okuqakathekileyo ukuze umuntu angaphongudelelwa yiyo yonke imikhuhlane.

Inhlanganiso ye Union le isebenzela emazweni angamatshumi amabili lambili abhekane lodubo lweTB olukhulu njengeZimbabwe, Democratic Republic of Congo leUganda.

Izigaba zeMatabeleland zakhelane njalo lamazwe e SouthAfrica le Botswana lawo athwele nzima ngesifo lesi okwenza kubenzima ukuqeda ukumemetheka kwalumkhuhlane ezigabeni lezi.

XS
SM
MD
LG