amalinks wokungena

Breaking News

Bayahlupheka Abantu Abadinga Ukwelatshwa eMpilo Hospital


Abantu abafole eMpilo Hospital bemelele ukuncedwa ngamadokotela.

Izinga lokuthola usizo lokwelatshwa lezinye indingeko ezehlukeneyo esibhedlela seMpilo Central Hospital (MCH) seliyehle kakhulu njalo abantu bathi uhulumende kangenele alungise inkinga ezibhekane lezisebenzi lezigulane esibhedlela lesi.

Ukudinga impilo esibhedlela seMCH sokulizaba ngoba izigulane ezinengi ziyakhonona ngesiphatho abasitholayo kusukela ekuhlanzekeni kusiya ekwelatshweni lakwababhubhela khona.

Banengi abantu abadinga uncedo eMpilo Hospital.
Banengi abantu abadinga uncedo eMpilo Hospital.

Izigulani labaphelekezeli balinda amahola amade kundwendwe zesibhedlela ngoba imitshina yamacomputer eminye ayisebenzi kuthi esebenzayo ayila basebenzi. Imithi ethile lokunye okokwelaphisa izigulane ziyazithengela.

UMvulo ngelinye ilanga elingalihle ukuyadinga usizo esibhedlela seMCH, okutshiya izigulane zilindele ukwelatshwa kundwendwe ezinde.

UMnu. Charles Thomas, obezolanda isidumbu sesihlobo sakhe, uthi isidensi esilezisebenzi zempilo sidinga ukuba uhulumende angenele ngoba indwendwe zinde njalo azihambi.

Uthe amacomputer ewofisi ebona ngezemali afile njalo kumele balayinele ukuthola usizo.

Sebeluphele abanye abadinga uncedo eMpilo Hospital.
Sebeluphele abanye abadinga uncedo eMpilo Hospital.

UMnu. George Muzambwa uthi uhlupho oluseMCH yikusilela kwesiphangiphangi sokusiza abantu abaze esibhedlela kunye lobugwelegwele.

UNkosikazi Mary Maseko uthi isikhathi asebesihlale ekuthatheni isidumbu sesiside njalo kumele bayelakwezinye indwendwe zokuthatha imali ethi kulezi insuku kuyaqanda omongikazi bazihlalela kumaheater kubanzima ukusukuma.

UMnu. Balindi Mpofu uthe ukutholiswa impilo eMCH akuhlelekanga ngoba loma umuntu engene engozini yemota evuza igazi bayathatha isikhathi ukuthi bakwelaphe sekugijinyiswa imali kulempilo yabantu.

Umongikazi uhlola abagulayo eMpilo Hospital.
Umongikazi uhlola abagulayo eMpilo Hospital.

UDokotela Solwayo Ngwenya uClinical Specialist weMCH, uthe indwendwe azisoke zaswelaka esibhedlela njalo ukufa kwemitshina yamacomputer kuyafana lokuhamba kwamandla kagesti.

Isibhedlela seMCH savulwa NgoNcwabakazi 1958, ezinye izindlu zakhona sezidinga ukwakhiwa kutsha kunye leminye imitshina njalo lezisebenzi zesibhedlela zikhombisa ukudinwa emsebenzini njengokuguga kwesibhedlela ngoba baholanzima lesiphatho sikamqatshi sibatshiya bengelathando lomsebenzi.
Inengi lezisebenzi zeMCH azila kubobotheka emsebenzini njalo zingatshayisa ziqeda amanye amahola athile zikundwendwe zemabhanga, olunye uhlupho yikuthi lezisebenzi ziyakhulelwa ngabadinga usizo esibhedlela ngoba bembalwa.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG