amalinks wokungena

Breaking News

Kuqhamuka Ukufuthelana Phakathi Kwekhansili YakoBulawayo leyeUmguza Rural


Ikhansili yakoBulawayo ithi ukungakhulumisani kwayo le Umguza Rural Council ngokuthengiswa komhlabathi ogqagqele idolobho leli kulakho ukuphazamisa ukukhula kwalo ngoba lumhlabathi ubukhangelelwe ukuthi uzathengwa yikhansili yakoBulawayo ukuqhelisa idolobho.

Idolobho lakoBulawayo ligonjolozelwe yindawo yeUmguza Rural Council nxazonke kusukela eKesington nxa usiya eGwanda, eReigate nxa usiya eNkayi, eMbundane nxa usiya ePlumtree kanye lalapho uphuma idolobho usiya eNyamayendlovu.

Umeya wedolobho ukhansila Martin Moyo uthi akusela kukhulumisa phakathi kwamakhansila la womabili okuthwalisa uBulawayo nzima ngoba ezehluleka ukuqhela esevalelwe yikhansili ye Umguza. Uthi ngesikhathi ikhansili yakoBulawayo idweba efisa ukukwena, iMaster Plan, omanjinela babo babesebenzelana labeUmguza kuboniswana ukuthi umhlaba ungathengiselwa idolobho hatshi abantu nje kodwa lamhla sebebona ngezindlu sezakhiwa nje kuthiwa abantu bathenge umhlabathi kukhansili ye Umguza.

Wengeze esithi lokhu sokubadidanisa ingqondo ukuthi pho kuthiwa idolobho lakoBulawayo liqhele lisiya ngaphi nanku selivalelwe yiUmguza kumacele wonke.

UMnumzana Misheck Mthimkhulu, olendlu eMbundane uthi bahlaliswe ngochuku kulindawo bengelamanzi, amagetsi, izikolo kanye lamakilinika njalo bona bebesazi beyingxenye yakoBulawayo hatshi emaphandleni eUmguza. Uthi isicelo sabo yikuthi ikhansili yakoBulawayo ibaphathise ngoba bezahlaselwa yimikhuhlane lokhu abantu bagebha imigodi yamanzi kanye lezambuzi kundawo efanayo okulakho ukungcolisa amanzi la.

Uqhubeke esithi lomhlaba sulugwadule ngokuganyulwa kwezihlahla abantu bepheka.

Umeya uMnumzana Moyo uthi bayazizwa izikhalazo zabantu be Mbundane kanye lamanye amalokitshi ayakhiwa emhlabathini we Umguza kodwa akukho abangakwenza anduba likhansili yona ize ukuzakhulumisana leyakoBulawayo ukuthi iphathise.

Uthi bayikhangele indawo yeReigate layo isukuma kodwa iUmguza ithule nje kungakho akula ikhansili yakoBulawayo engaphathisa ngakho. Uthi ezikhathini ezinengi iUmguza iyekela abantu besakha kungakhangelwanga ukuthi impompi zamanzi lezengcekeza zizahamba ngaphi okuzenza kubenzima ukuzifaka lalapho ikhansili yakoBulawayo isisithi iyaphathisa ngoba ezinye zempompi kuyabe kumele zihambe lapho okuyabe sokwakhiwe khona.

Ikhansili le yeUmguza seyaqala ukuthengisa umhlabathi wayo nxazonke kulabo abadinga ukwakha izindlu lanxa nje ibaphatha njengabantu bemaphandleni ibanika indawo ezingela migwaqo, amanzi, amandla kagetsi kanye lendlela zokubuthwa kwezibi. Ukwakha kuyaqhubeka elokitshini leMbundane, ebambane le Emganwini engeye khansili yakoBulawayo, njalo sokuqalile kusabhabha ye Reigate ebambane le Northvale esemhlabathini wekhansili yakoBulawayo njalo kanye lase Emthunzini ebambane lePumula South.

XS
SM
MD
LG