amalinks wokungena

Breaking News

Imbali kaNelson Chamisa Oncintisa Isikhundla Sika Mongameli


UMnu. Nelson Chamisa umkhokheli welinye lamacele eMDC-T
UMnu. Nelson Chamisa umkhokheli welinye lamacele eMDC-T

Lanxa engomunye wabakhokheli asesebatsha abancintisa kulolukhetho u Chamisa abanye bathi ulakho ukulunqoba ngoba ethandwa ngabanengi.

Lanxa esekelwa ngabanengi okuvezwa yikwanda kwabantu emihlanganweni yakhe yokukhankasela usekelo kukhetho, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusesekhona asilela kikho okumele akulungisise.

UChamisa uzelwe mhla ka 2 Nhlolanja ngomnyaka ka 1978 ngabazali umnumzana Sylvanus Chamisa lonkosikazi wakhe u Alice esibhedlela se Roman Catholic se Silveira Mission e Masvingo.

Imfundo yake ye Primary le Secondary uyenze esedolobheni le Masvingo. Uthe ngokuphutsha izifundo zakhe ze “ A ” Level waya ekolitshini le Harare Poly-Technical College okulapho aqala khona ukuveza ukukhalipha kwakhe wakhethwa ukuba yinkokheli yezifundi zema kolitshini eye Student Representative Council ekumnyaka wakhe wakuqala ngomnyaka ka 1998.

Emnyakeni munye u Chamisa waxotshwa kulelo kolitshi esetheswa umlandu wokuphatheka kundaba zokutshengisela kwenkokheli yezifundi, bekhonona ngokwenza kukahulumende kowayemongameli umnumzana Robert Mugabe ngaleso sikhathi.

Ngomnyaka ka 1998 ukhethwe ukuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi ze makolisthini I Zimbabwe National Student Union ( ZINASU ).

Ukuphatheka kwakhe kulenhlanganiso kubikwa kwaletha inguquko enkulu kundlela amakolitshi ababekhokhelwa ngayo kanye lezombusazwe elizweni.

Kuthe ngokubunjwa kwebandla eliphikisayo ngomnyaka ka 1999, likhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai,waba ngomunye wezifundi ngaleso sikhathi ezaphatheka kakhulu kwezombusazwe ngaphansi kwalo.

Ubuciko bakhe kwezokwanelisa ukukhuluma uChamisa,bumenze waphatha izikhundla ezuhlukeneyo ebandleni leli, okubalisa esokukhokhela abasakhulayo, ukuba yisikhulumeli sebandla ekukhethweni kwakhe ku Congress yomnyaka ka ka 2006, lokuba ngobona ngezokuqoqwa kwenhlelo.

Ngomnyaka ka 2003,u Chamisa waba ngomunye wabasakhulayo abenelisa ukungena edale lephalamende esiyamela iKuwadzana East eleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu kuphela.

Uzulu we Kuwadzana East utshengise ukusuthiseka kwakhe ngaye, waqhubeka emkhetha ukuba ammele edale yonke le iminyaka.

Ngesikhathi sohulumende womanyano, ngomnyaka ka 2009,wakhethwa ukuba ngumphathintambo obona ngezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku, kwaba nguye owayemncinyane kulabo bonke kuhulumende.

Khathesi uncintisa ukhetho lukamongameli enguye omncane kulabo bonke abakhona abangamatshumi amabili lantathu.

Abasakhulayo elizweni okubalisa umnumzana Luyanda Bhunu wase mzini we Glen Lorne uthi kungalesi sizatho ke befuna aphiwe ithuba u Chamisa angene embusweni njengoba lesi sekuyisikhathi senkokheli enguntanga nxa kukhangelwa okwenzakala emhlabeni wonke jikelele.

"Even singakhangela kuma manifesto akhe ngani kule zinto ezibambekayo as compared kwalezi ezisibonayo from i Zanu,kungani bakhuluma ngezinto ababezenza kudala but bazehluleka ukubana bazilungisise. So uChamisa ngokubona kwami ngimbona engabuya engumuntu ongabuya elengqondo leyana ukuba athuthukise ilizwe njalo lama policies abuya lawo ngama policies abamba sibili ama issues a afecta i Zimbabwe like khathesi esiphila kuyo indaba yakhona".

U Bhunu uthi lokho kukhalipha uzulu akhala ngakho ukuba buyasilela ku Chamisa buzokuba khona ngokuya kwesikhathi.

"Asingeke simvalele phandle ngoba laye uyazama,nxa sikhangele labo ababekhona abadala abakhona labo babesinika lathi ama promises ngokuya kwesikhathi asizange sibone lokho ababekwenza. So ngibona angani kulokho akukhulumayo khathesi singabekezela sibone ukuthi uyenza njani then labo nabamlandelayo maybe sebengamncedisa ukuthi abone laye izinto ezingcono ezokwenza ephilweni zabantu so I wisdom angekhe sithi ikhona or ayikho kodwa yinto engavela ngokuya kwesikhathi".

Kodwa bakhona abathi useseluhlaza u Chamisa, laba ngababalisa umnumzana Sikhumbuzo Mangena wase Dzivarasekwa Extension.

"Lingakhangela I history yakhe ukuthi wangena njani esikhundleni lokuthi ama elections aphakathi ku party yakhe wawyenza kanjani,abantu abanje ngo Jessie Majome bacina sebengabaphumayo besithi abancedwanga ngezikhalazo zabo. Into ezisitshayisa ikhanda ukuthi sithi ngumuntu ozakwanisa ukuthi alethe ukuntshintsha okupheleleyo kumbe uzantshintsha okulutshwane nje".

Izehlakalo ezaba khona ekubhubheni kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ekuqaleni kwawonalo umnyaka, ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwenza kwakhe kwaba liphutha elikhulu njengoba wehluleka ukulandela iziqondiso lemithetho ekusisekelo sebandla lakhe.

Lokhu kungokunye kwalokho okumthikazisayo kakhulu u Mangena ezibuza mihla yonke ukuba u Chamisa uzokulibusa njani leli lizwe nxa ethe wangena embusweni.

"Khonokho okokuthi usemutsha akala system akwanisa ukuthi ayidonse donse njangabanye ababekwenza yikho okungenza ukuthi maybe even amalunga ama Non Governmental Organisations amkhangelisise athi hayi lapha useyephula umthetho,labanye ama lawyer".

Umnumzana Tjenesani Ntungakwa ngenye yengcwethi ecubungula ngezombusazwe ethi usadinga ukuba asizwe u Chamisa.

"Umbuso we Zanu watshiya isiko elingaqondanga elizweni leli,umuntu wonke uphangiusela ukuthatha isihlalo. Laphana u Chamisa aze athathe isihlalo ku MDC – T ukuhamba kuka muyi yena u Tsvangirayi,angingeke ngathi mina wenza into eqondileyo kodwa ke okwakhathesi I MDC ihamba ngoChamisa yikho lapha esikhona. Singamthemba,singamthembi kodwa ke yena akulwisayo kwelakhe icele,hayi kwamhambela".

Ngaphandle kwalokho u Chamisa okumele akulungisise u Ntungakwa uthi ulakho ukuba yinkokheli elozwelo kuzulu engela lunya.

"Obunye ubuntu bobukhokheli abubonwa ngumnikazi obunye buphiwa ngabantu ukuthi sesiswele engxenye singamagwala amanengi engxenye wena nguwe onganjani,ungaya phambili umuntu seyinkokheli kunjalo. Akutsho ukuthi nguye kade engaba yinkokheli engedlula bonke ngokuplana into zakhe hayi. Kodwa okwakhathesi mina u Chamisa kulutshwana engingmsola ngakho".

Isikhulumeli sika mnumzana Chamisa, u Dr Nkululeko Sibanda umchaza njengomuntu olakho ukuba yinkokheli uqobo engaphiwa ithuba lokuba ngumongameli.

"Ngithi mina u President Nelson Chamisa usetshengisile kudala ukuthi nxa sikhuluma ngengqondo langezenzo wedlula labo abaleminyaka ekubo 70 labo 80. Ubengumongameli wakuqala webandla eliphikisayo kwezombusazwe ukuthi hayi I politics zethu kazingabi ngezokulwisana ngezokuzondana, kasikhulumeni, kasikhulumisaneni ngendlela ezinhle. Siyambona ebhalela ingcwadi u President E.D Mnangagwa esithi yena hayi ake sihlangane sibone ukuthi kanti vele kubangwani elizweni njalo sibone ukuthi singaqhubekisela ilizwe njani sisiya phambili. Sibe sesibona u President E.D ephendula ngendlela engatshengisi ukuba mdala,etshengisa ukuba mncane".

Nxa ukhangele ngezenzo zabo u President Nelson Chamisa wenza ngani nguye omdala kulo President E.D Ukukhalipha lobuhlakaniphi u Sibanda uthi kungelani lokuthi umuntu umdala okunganani, kuyinto ephakathi kwakhe umuntu.

"Nxa kukhona ongakakholwa ukuthi u President Chamisa ulengqondo ezikhaliphileyo ezomuntu omdala njalo usehlakaniphe kakhulu kahle bengicela ukuthi akhuthaze u President E.D Mnangagwa ukuthi bake bahlangane ndawonye kulama TV,ke kubibhethwe lapha sibone ukuthi okwaziyo njalo owenelisayo ukuma lokukhuluma ebantwini njengo President welizwe ngubani phakathin kwabo bobabili ngubani."

Useliqgwetha okwamanje u Chamisa njalo esengumfundisi, enguyena okhokhela ibandla le MDC-T elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirayi njalo ekhokhela umanyano owe MDC Alliance. Yena lonkosikazi wakhe u Sithokozile Chamisa balendodana njalo sewaya wayafundela ubufundisi ekholitshini ele Living World Bible College.

Udaba lwembali koncintisa esikhundleni sikamongameli uMnu Nelson Chamisa siluphiwa nguMavis Gama
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:03 0:00

XS
SM
MD
LG