amalinks wokungena

Breaking News

Uhulumende Usungula Indlela Entsha Yokuhlela Imhuli eyeImplanon


Ugatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana luthi luzaqala ukupha indlela entsha yokuvikela ukubamba isisu, iImplanon, ngoMabasa, kungeminye yemizamo yokupha abantu indlela ezitshiyeneyo ukuze bakhethe ehambelana labo.

Ekadeni babethi ukuzala yikuzimbela njalo yikuzelula amathambo ngoba vele umuzi wawuvuthwa ngabantwana.

Abantwana babeyinotho, abesilisa kuthiwa bazaqhuba usendo kuthi amantombazana kuthiwe azalotsholiswa kwengezwe isibaya lanxa nje abadala babexwayisa ukuthi ezamalobolo zidliwa zibekwa amathambo.

Kodwa ke ezalamhla imuli azisafani lezayizolo njalo sebesitsho abasakhulayo ukuthi ukwanda kwaliwa ngabefamily planning ngenxa yendlela ezitshiyeneyo esezaba khona ukuze abesifazana labesilisa balamhla babelakho ukuhlela imuli zabo ngendlela abayikhwabithayo.

Lanxa kulendlela ezitshiyeneyo zokuvikela ukubamba isisu ezigoqela ukuvikela emacansini, amaphilisi, ijekiseni kanye lendlela zesikhathi eside, inengi labesifazana kuleli likhonona ngokuthi inengi lendlela ezikhona azihambelani lemizimba yabo ngoba zibatshiya betshaywa ngamakhanda, besiya esikhathini ngendlela engayisiyo kumbe besiba lesiyezi.

UDokotela Bernard Madzima ubambe uhlangothi lwemuli iFamily Health kugatsha lwezempilakahle lokodliwa kwabantwana, uthi indlela le entsha yeImplanon izaqala ukunikwa abesifazana ngoMabasa ngoba okwakhathesi basafundisa abongi ukuthi isetshenziswa njani.

Uthi lindlela ifakwa esandleni duzane lekhwapha njengendlela yeNorplant. Wengeze esithi lindlela entsha ingcono kakhulu kuleNorplant leJadelle ngoba kufakwa uluthi olulodwa hatshi ezintathu njalo lokukhutshwa koluthi lolu akubuhlungu njengalezi ezinye indlela ezimbili.

Wengeze esithi indlela le izanceda kakhulu abesifazana akade bengayi esikhathini ngendlela lapho besebenzisa iNorplant leJadelle.

Umongikazi uNkosikazi Progress Dube uthi lanxa abesifazana emakhaya bebethola indlela ezitshiyeneyo zokubamba izisu, bekunzima ukuthi bathole indlela ezisebenza okwesikhathi eside kundawo abahlala kuzo bengayanga esibhedlela kodwa iImplanon iyabe ilula ukuthi bayithole ngoba ifakwa ngejikesini abalakho ukuyithola lapho bezohlabisa abantwana.

Ukucubungula ezempilakahle okwenziwa kuZimbabweDemographic and Health Survey, kuveza ukuthi bonke abantu abatshadileyo,abesilisa labesifazana, bazi indlela yokuvikela ukubamba isisu eyodwa (at least one) kuthi indlela ezaziwa ngabesifazana abanengi ngamaphilisi ijekiseni kanye lendlela yokuvikela emacansini yabesilisa i-male condom.

Ulwazi ngendlela lezi ezifakwa emzimbeni zihlale – amaimplants, solukhwelile luvela kuphose ingxenye ekhulwini – 44% ngo 2006 kusiya kuphose amatshumi ayisikhombisa ekhulwini – 67% nyakenye.

UDube uthi liqiniso ukuthi ulwazi lwendlela zokuvikela lugcwele kuzulu weZimbabwe, ikakhulu abesifazana, ngoba lapho kukhulunywa ngempilakahle yabantwana kuyakhulunywa ngendlela zokuhlela imuli.

UNkosikazi Getrude Mpofu, uthi uyamukela lindlela entsha yokuvikela ukubamba isisu ngoba abesifazana abanengi bayaswela indlela ehambelana labo ingabaphazamisi ngezinye indlela – ama side effects.

UNkosikazi Mpofu uqhubeke esithi kuyadingakala ukuthi abezempilakahle balethe indlela ezingadingi ukuthi umuntu aye esibhedlela ngoba abesifazana, ikakhulu abasebenzayo, bayasiswela isikhathi lesi, kulula ukuyathola uncedo emapharmacy.

Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi uzulu akhumbule ukuthi indlela zokuvikela ukubamba isisu ezinengi azivikeli kumikhuhlane yemacansini kungakho kukhuthazwa ukuthi abantu basebenzise indlela zokuvikela emacansini.

Ulwazi lokusetshenziswa kwekhondomu labomama liyakhwela ngenxa yemikhankaso etshiyeneyo kusuka kwabesifazana kuphose amatshumi ayisikhombisa ekhulwini – 69% ababesazi ngalo ngo 2006 kusiya phezu kwamatshumi ayisitshiyagalombili – 84% abalaziyo lamhla.

Osebenza kunhlanganiso ekhangela ukunikwa kwendlela zokuvikela ukubamba isisu, iZimbabwe National Family Planning Council, uNkosikazi Thelma Sibindi, uthi balokhu bekhankasa bekhuthaza ukuvikela emacansini ngoba indlela zokuvikela ukubamba isisu azivikeli ekuthelelweni igcikwane lengculaza leminye imihlobo yengulamakhwa.

I-Implanon isebenza okweminyaka emithathu kuthi ngemva kwalesisikhathi, owesifazana ulakho ukuzithwala ngemva kwamaviki amathathu nje eyikhiphile. Ugatsha lwempilakahle luthi lindlela kayibizi mali enengi ukuthi inikwe uzulu ngoba ayidingi mitshina yokuhlanza i-sterilisation ngoba uluthi lwayo luvele lubuya luphakathi kwejekiseni eyiyo olufakwa ngayo emzimbeni okutsho ukuthi iyasebenziseka lasezindaweni ezingela mandla kagetsi okungafani leNorplant leJadelle.
XS
SM
MD
LG