amalinks wokungena

Breaking News

Inengi Likhala Ngokuqonga Kwendleko Yokwelatshwa iMvukuzane eZimbabwe


KoBulawayo abantu bamanyene labanye emhlabeni jikelele ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kaMfumfu, eyeBreast Cancer Month. Injongo yalumkhankaso ngeyokukhuthaza abantu ngokuqhakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusasemasinya.

Abasila kulumkhuhlane wemvukuzane yebele abebandla leZAPU, baqoqe umkhosi enkundleni yebulenjini eyeWhatsapp ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane.

UDokotela Mildred Mnkandla obona ngezemfundiso kuZAPU ongomunye wabasila kulimvukuzane yebele eminyakeni engamatshumi aphose afike amathathu edluleyo uchasisa ngomkhankaso abawusungule namuhla.

"Umhlangano lo injongo yawo bekuyikufundisa uzulu ngalo umkhuhlane njengoba sikunyanga yokunanza lumkhuhlane. Umkhuhlane lo uyadula ukuba welatshwe njalo kuqakathekile ukuba bayenelise ukwelatshwa kuzozonke izabelo ukuze omama bengahambi umango omude."

UDokotela Mnkandla uchasisa njalo ngembali yohambo lwakhe lokuhlaselwa yilumkhuhlane.

“Sengileminyaka eminengi ngasila kulo umkhuhlane njalo ngilokhe ngiphila kuhle ngoba ngathola ukuhlolwa lokwelatshwa masinya. Kuqakathekile ukuba abantu bazi ngalo umkhuhlane, njalo lumkhuhlane ubungaqakathekiswa izolo ngikhangelele ukuba uhulumende aqakathekise ukwelapha umkhuhlane wemvukuzane ngokutshiyana kwayo ukuhlasela izitho zomzimba. Kulusizi ukuba onurse labodokotela abasaqakathekisi izigulane sebeziqakathekisa bona ukwedlula izigulane.”

UNkosikazi Phoebi Chikonye owahlaselwa yimvukuzane yebele eminyakeni eyithobaminwemibili edluleyo wasila uthi udubo yikuthi abezempilakahle labo abaselathando lezigulane.

“Umkhuhlane wemvukuzane wangihlasela kuminyaka engueight edlule. Udubo olukhona yikuthi odokotela bayethusela izigulane, mina udokotela engaqala kuye wangethusela ngaze ngacina ngisiyadinga ukwelatshwa kweleSouth Africa."

Uqhubeke ethi eZimbabwe indleko yokwelatshwa iphezulu kakhulu nxa kuqathaniswa laseSouth Africa.

“Mina ngiyelatshwa kweleSouth Africa njalo kuphansi kakhulu uma ngiqathanisa lalapha ekhaya. Ngiyakureview ngemva kwe6 month njalo loma ngingelamali bayangelapha ngithi sengibhadala ngingathola imali abangihlukuluzi. Kulesikhathi engasengilesikwelede esikhulu kodwa kabazange beme ukungelapha."

UNkosikazi Molly Richarson, oseleminyaka eyisikhombisa waphepha kulo umkhuhlane laye ukhala ngendleko yokubhadalela ukwelatshwa ikakhulu emhlubulweni weMandebeleni.

“Umkhuhlane wemvukuzane uyadula ukwelapha njalo sicela uhulumende atholise abantu amaphilisi ngoba abanye bayafa ngoba beswele imithi. EHarare kuleCancer Association iyasiza abantu ngapha thina asilayo, kulephilisi olinatha okweminya emihlanu ungaqala ukwelatshwa, kuyadula ukulithenga. Kulezi insuku kunzima bafuna idola leMelika esingelalo njalo lemedical aid kithi abadala ayisasebenzi sicela ukuba uhulumende angenele imithi yokwelapha imvukuzane isidula."

UMnu. Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane.

“Umkhuhlane wemvukuzane uyadula ukwelapha njalo uma usuthe wafika emulini kumele libambane. Ngabe uhulumende ubalecebo lokusiza abantu abalomkhuhlane wemvukuzane njangakwamanye amazwe. Akulula ukwelapha lumkhuhlane, kunzima njalo uyadla esambeni"

Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abanengi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu.

Lumkhuhlane uhlasela omama lehlekana labobaba, abantwana, amantombazana labafana.

Phansi kwalu mkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungela mbadalo ezibhedlela zakoBulawayo eUBH leMpilo Central Hospital.

Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga yeBreast Cancer ithi "Buddy up to beat breast cancer." uzulu ekhuthazwa ukuba abambane ayehlolwa njalo ethole ukwelatshwa masinya.

XS
SM
MD
LG