amalinks wokungena

Breaking News

Kuqiniswa Inkuthazo Yokumunyisa Insane Okwenyanga Eziyisithupha Izelwe


Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze ukuthi ukumunyisa abantwana kuqakathekiswe kube yingxenye yezimiso zalokho okukhangelelwe ukugcwaliswa ngemva komnyaka ka2015.

Ingcwethi zithi kumele kubekwe izimiso ezizakhuthaza ukuthi kusiyafika umnyaka ka 2030 isilinganiso sabantwana abangamatshumi ayisithupha ekhulwini – 60%, besebemunya kuphela bengadli lutho okwenyanga eziyisithupha bezelwe.

Lokhu kulandela ukukhathazeka ngenani eliphansi labesifazana elimunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha lingadli lutho beselimunyisa lihlanganisa lokunye ukudla umntwana aze abe leminyaka emibili besithi lokhu yikho okubangela ukuzaca okwedlulisileyo – imalnutrition, ebantwaneni, okuyingozi enkulu.

Ukucubungula okuqhutshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Food and Nutrition Council elizweni kuveza ukuthi phose isithupha ekhulwini – 5.8 percent labesifazana yilo lodwa elalimunyisa abantwana ngendlela ekhuthazwa ngabezempilakahle ngomnyaka ka2013, lakhuphuka kancane nyakenye lisiya ku 6.2 percent.

Abezempilakahle bathi nxa ukumunyisa kwenziwe ngendlela, kulakho ukwehlisa inani labantwana elifayo ngaphansi kweminyaka emihlanu ngetshumi lantathu ekhulwini – 13 %.

Ingcwethi kumpilakahle yabantwana, uNkosikazi Nonsikelelo Sijiye, uthi esikhathini esinengi omama bekela ukumunyisa ngenxa yomumo abazithola bekuwo wokudinga ukuziphilisa, ukuswela ulwazi olwaneleyo ngokuqakatheka kokumunyisa kanye lokuswelakala kwesikhathi esaneleyo ukugcina insane zabo.

Ngenxa yalokhu, uthi kuqakathekile ukuthi ukumunyisa kube yingxenye yezimiso ezibekwayo ukuze kwehliswe inani labantwana elifa ngokuswela ukudla okwaneleyo okwakha umzimba.

Ingcwethi kwezokucubungula ukuhlalisana kukazulu, uMnumzana Silas Mangena, uthi ukubhidlika kwenotho yelizwe kanye lendlala eseyangena kuzulu yikho osokubangele ukuthi abantwana baswele ukudla okwakha umzimba.

Ngenxa yalokhu, uthi kudingeka ngamandla ukuthi ukumunyisa kukhuthazwe kube yingxenye yemfundiso yabomama abazithweleyo ukuthi kungani kumele bamunyise okwenyanga lezi eziyisithupha anduba baphe umntwana okunye ukudla ikakhulu kumalanga lawa sokunzima ukuthenga ukudla okuqondane labantwana.

UNkosikazi Siphethokuhle Dungeni, ongumama osekhulile, uthi inengi labomama lamhla lanxa likubona ukuqakatheka kokumunyisa, isikhathi lomumo wenotho wenza kubenzima ukuthi likulandele ngemfanelo.

Uthi ukumunyisa okugcweleyo sekwabaliphupho kunengi labesifazana ngoba badinga ukusebenza ukuze bagcine imuli zabo.

Abanye ngabathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe, athi kwenza kubenzima ukuthi bahlale phansi bamunyise abantwana.

UNkosazana Getrude Phiri, osebenza labantwana, uthi impilo yalamhla itsho ukuthi abantu abaqhatshiweyo bathembe labo ababasebenzelayo ukubagcinela abantwababo.

Ukuba lengculaza kumbe ukusebenza, uthi akutsho ukuthi abesifazana bangamunyisi kodwa kumele bazame indlela zonke abangazithola ukuze bamunyise ngoba lesi isikhathi siqakathekile ekubumbeni ubudlelwano phakathi kukamama lengane.

Lanxa nje, ngeminyaka esanda kudlula abesifazana abalengculaza bebekhuthazwa ukumunyisa inyanga eziyisithupha kuphela lokhu sokuguquliwe kulandela uhlelo lwe Option B Plus lokuqeda ukuthelelwa kwabantwana igcikwane leli ngonina.

Ngaphansi kohlelo lolu, abesifazana sebekhuthazwa ukumunyisa okweminyaka emibili ngoba bona kanye lensane zabo bayabe bethola umuthi wokuvikela ukuthelelana igcikwane leli okwesikhathi sonke bemunyisa.

UNkosikazi Sijiye uthi ukuqala ukumunyisa usane luzalwa, luqhubeke lumunya kuphela inyanga eziyisithupha beseluhlanganiselwa lokunye ukudla luze lube leminyaka emibili, yiyo imfundiso okumele ibanjwe ngabongi ezibhedlela kanye labomama ababelethayo. Uthi lokhu kulakho ukuphephisa inkulungwane zabantwana ekufeni njalo kwenze izigidi zabantwana zenelise ukulwisana lemikhuhlane ngcono lapho zikhula.

Iziqondiso ebezilandelwa ama- Millennium Development Goals – MDGs, ziyaphela ekupheleni kwawonalo umnyaka, osekukhangelelwe ukuthi kubekwe ezinye ama- Sustainable Development Goals- SDGs.

Ama SDGs la yiwo akhangelelwe ukuthi agoqele ukuqakathekisa kokumunyisa lapho kukhangelwa izimiso zempilakahle lokudla okwaneleyo kuhlangothi lwe Sustainable Agriculture, Food Security and Nutrition.

XS
SM
MD
LG