amalinks wokungena

Breaking News

Ele Zimbabwe Likhuthazwa Ukuvumela Ukungena kweProthesis Bra Kungela Mthelo


Prothesis Bra

Abasinda emkhuhlaneni wemvukuzane yebele eZimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuba avumele ukungena elizweni kohlobo lwe Bra ethiwa yi Prothesis Bra kungela mthelo.

Ingcwethi kwezemikhuhlane yemvukuzane zithi lesi kasisiyo sembatho sokuceca kodwa kungesidingakalayo emveni kokuba otholakale elemvukuzane yebele ethe wahlinzwa wakhitshwa elinye lamabele kumbe womabili.

Lesi sicelo siza ngemva kokuba abasinda emkhuhlaneni owemvukuzane yebele besehluleka ukuthola lumhlobo wama bra eZimbabwe, inengi bewalanda emazweni anjenge South Africa, Britain, Canada lamanye lapho abiza intengo ephezulu.

Bathi lumhlobo we Bra uqakathekile kakhulu empilweni yabo ngemva kokuba bethe bahlinzwa, bakhitshwa elilodwa kumbe wonke amabele ngendlela yokwenqabela ukusabalala kwemvukuzane yamabele.

Unkosikazi Felistus Karemba ngomunye wabesifazane owasinda kule mvukuzane yebele ngemva kokuhlinzwa wakhitshwa elinye lamabele, okhala ngokuswelakala kwalomhlobo wama bra elizweni.

"Mina ngaya kwesinye isitolo e Newlands,lapho kuthengiswa khona lumhlobo we bra,ubiza intengo ephezulu njalo kasiwenelisi. Sisebenzisa imali enengi kakhulu ukuthenga imithi yethu,inengi kakhulu imali esiyisebenzisayo kakhulukazi nxa ungekho ku Medical Aid".

Eyinye yengcwethi ebona ngokulwela ilungelo lezisebenzi unkosikazi Elizabeth Sibanda, uthi ukuqakatheka kwala ma Bra yinto okumele uhulumende ayizwisise.

"Singakhangela udubo lolu lwe cancer seluhlasele kakhulu lasebantwaneni,amankazana abasakhulayo. Nxa sesikhangela laba abafuna ukunceda,ukuthi kabavunyelwa,kumele kubhadalwe ama duty,angiboni njengani kunga yinto esingayivumela njengabo mama".

Phezu kwakho konke, uNkosikazi Sibanda uthi kungumthwalo kahulumende ukuphathisa umuntu wonke elizweni njengoba kulilungelo lakhe.

"Laba abagulayo bebulawa ngumkhuhlane we Cancer,kumele babe le free treatment,kabamelanga ukuthi bebhadaliswe izimali. Noma kuthiwa ngapha akula mtshina wokuthi ubancedise,yona I government ngokwayo kumele ithathe ama responsibilities".

Ukhuthaza uhulumende unkosikazi Sibanda ukuba ehlukanise impahla yokuceca nje legqokwa ngoba umuntu ethe wahlaselwa ngumkhuhlane othize hatshi ukuyiphatha ngokufanayo lapho kuhlawuliswa imali yomthelo.

"Sifuna laye uhulumende angenele ekuthini lawo ma donations abuye free elizweni lethu,ahambe free kuzigulane ezigula lumkhuhlane. Njengabomama sizabona ukuthi sizohlala phansi lathi sincedisane ukuthi ukuthi I message le ihambe sibili ifike kuhulumende".

Abenhlanganiso ephathelane lezemvukuzane eye Cancer Association of Zimbabwe bakhala ngohulumende abathi kusobala ukuba akazwisisi ukuqakatheka kwemihlobo yama bras lawa, empilweni yalowo osinde kumvukuzane yebele njalo ehlinziwe wakhitshwa elinye lawo kumbe wonke womabili ukwenqabela ukusabalala kwayo isiya kwezinye izitho zomzimba.

Okhokhela inhlanganiso ye Cancer Association unkosikazi Juniour Mavu uthi lanxa bebewathola kwabalozwelo e Switzerland njengenhlanganiso kusikhathi esedluleyo kabasanelisi ngoba imithetho yelizwe kwezokungeniswa kwempahla isilukhuni okuphindiweyo.

"Sasithola usizo luvelela kubangane bethu kwele Switzerland kodwa kwaba yinkinga kwabe ZIMRA,besithi kumele sihlawule imali yomthelo ( duty ) kuleyo mpahla esasiyithunyelwe. Amanye akhona ayengawagqokwa ngababesipha usizo kodwa elokhe esesemahle njalo eqinile. Sehluleka ke ukuwahlawulela lawo ma bra,sacina sesingawatholi ngoba singayanelisi ukuhlawula leyo mali eyayibethwa".

Esinye isiphathamandla senkampani esebenzisana lengcwethi kwezemikhuhlane yemvukuzane eye Bains Imaging Group, unkosazana Ethel Chikopa, ulandisa ngokuqakatheka kwalomhlobo we bra.

"Aqakatheke kakhulu kwabesifazane ngemva kokuba sebeye bayahlinzwa kodwa okudanisayo yikuba akatholakali. Ayasiza kumpilakahle yakhe yengqondo ngoba nxa owesifazane esekhitshwe lelo bele uzizwa engaphelelanga. Kungakho lama bra asiza owesifazane ukuba aphile impilo engcono njengaye wonke opheleleyo,kungaze kwabonakala ukuba akalalo elinye lamabele kumbe wonke womabili engasekho".

Ngenxa yokuswelakala kwala ma bra elizweni, unkosazana Chikopa uthi kungalesi sizatho ke bekubone kufanele badinge indlela zokusiza abesifazane ukubatholisa lawo ma bra.

"Silethemba lokuba sizodinga indlela zokusiza,siyajabula njalo ukuba umka mongameli useqale inhlelo zokusebenzisana labesifazane ilizwe lonke ukulwisana lokwehlisa ukwanda kwabahlaselwa yimvukuzane. Silethemba lokuba sizothola indlela yokuwaletha elizweni la ma bra bawathole lula abesifazane bonke. Injongo yabe ONCOCARE yikubona ukuba abesifazane bathola konke okuzabasiza ukusila ngemva kokuba beye bayahlinzwa balahlekelwa ngamabele abo".

Kungalesi sizatho ke abe Cancer Association besebenzelana lezinye inhlanganiso ezibalisa eye Aid Support Awareness Project yakwele Bhilitani ekhokhelwa ngunkosikazi Abigail Parker.

Ulandisa ukuba kungani sewazinikela ukubuthanisa la ma Bra awaletha eZimbabwe.

"Umama wami wayelemvukuzane yebele,ubhubhe eminyakeni emithathu edluleyo ngasenginikeza ama PROTHESIS BRAS njengosizo kwabe Cancer Centre. Ngaba lomngane owatholakala elemvukuzane yebele ngenyanga ka Mabasa nyakenye ngasenginanzelela akatholakali lula kuleli lawo ma Bra. Ngabuyela kweleNgilande ngasungula umkhankaso wokudinga usizo lwawo lama Bra ngisebenzisa iphephandaba lendawo yakithi. Ngathola usizo luvelela kuzulu owabuya ngobunengi ukuzanginikeza lawo ma bra. Kwaba lenkampani njalo ewalungisayo la ma PROTHESIS BRA,eyazinikela ukungitholisa wona sikhathi sonke".

Kungalesi sizatho ke abenhlanganiso ezisebenzisana labasinda kumvukuzane ye bele okubalisa eye Cancer Association bekhuthaza uhulumende ukuba aluhluzisise loludaba lokuhlawuliswa kwala ma PROTHESIS BRAS adingwa ngabasinde kumvukuzane yebele ngoba eyingxenye yokuhambo lokusila kwabo ngemva kukuhlinzwa.

Udaba lweProthesis Bra siluphiwa nguMavis Gama
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:44 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG