amalinks wokungena

Breaking News

Izakhamizi zeLuveve Zihlaselwa Ngolunye Udubo Lokuxathuka Umzimba


Luveve
Luveve

Izakhamizi zemzini weLuveve koBulawayo ziveze ukukhathazeka kwazo ngodubo lwamanzi, isihudo kanye lomkhuhlane wokuxathuka umzimba osuhlasele ikakhulu labo abasinde kusihudo esibehlele ngemva kokunatha amanzi ayehlangane langcolileyo aphuma ezambuzini.

Abantu abalitshumi lantathu bacine belahlekelwe yimpilo ngemva kwesihudo lesi esiqalele emzini weLuveve sacina sisiya kweminye imizi.

UNkosikazi Hilda Ndlovu isakhamuzi seLuveve uthi lokhu belalo uhlupho lwamanzi aphuma empompini elombala oveza ukuba kawahlanzekanaga.

“Silohlupho lwamanzi loba esebuya uncedo lwayo abuya abe yiyonaleyana into ukuwabilisa siyawabilisa kodwa izisu ziyasika. Ungadla kumbe uhlale okwesikhathi siyasika ungaya esambuzini uyagijima.”

Umgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association kuWard 15, uMnu Ndaba Ngoma uthi amanzi sebelawo kodwa izakhamizi azisawathembi.

“Amanzi silawo kodwa izakhamizi azikawathembi ngoba abake babulawa yizisu ziyaqala kutsha kuthi abangazange zibabambe ziyabaqala. Abantu bayayesaba sibili impompi okwamanje amanzi abakawathembi abantu.”

UNkosikazi Joyce Dliwayo ulomzukulu wakhe oxathukayo umzimba uchasisa ngodubo ababhekane lalo njengemuli.

“Khangelani ukuthi umzukulu wami unjani, wanatha amanzi ekhansili, ukewalaliswa eMpilo uthe ephuma wabuya esexathuka umzimba wonke njengobalimbona. Lendlini kulogogo ole89 years.Abaphatheka kakhulu ngugogo uMaNcube, uAyanda, uKhulu uNdlovu loLungile. Odokotela abachazi ukuthi yini esihlukuluza umzukulu wami.”

UMnunzana Shupani Sibanda isisebenzi seKhansili eSewage Works eLuveve, uthi yena labantwabakhe lokhe bephathekile kuthi uNkosikazi wakhe wabhubha ngemva kokuphathwa yisihudo.

“Ngisebenza eSewage works eLuveve mina limuli yami siphathekile ngezisu. Sagula labantwana lomkami, kwaqala mina ngabanganeno, kwalandela abantwana kwaqala umkami umama wabantwana kungolwesihlanu 13 June kwambamba ngamandla ehlanza Kusile wayesesehluleka ngamgijimisela esibhedle ngeNsonto wayesengcono, samosa njalo eMpilo esesidla ngedrip ngeviki elandelayo omongikazi bekhalale umsebenzi wasitshiya mhlaka 22 June. Ngibalobuhlungu lokhe ngisiya esibhedlela ngilinde impumela kudokotela ukuthi atsho ukuthi ubuhlungu engibuzwayo bubangelwa yini.”

lzakhamizi zeLuveve okwamanje sezitholiswa amanzi malanga wonke sezakhitshwa kuhlelo lokwabelwa amanzi okwamalanga ayisithupha ngeviki emizameni yokumelana lalesihudo.

Ukhansili ukhuthaze abantu ukuba babilise amanzi bengakawanathi ngoba elakho ukuba ahlangane lengcekeza ngesikhathi evaliwe kuhlelo lokwabela izakhamizi amanzi olwe water shedding. Lapho ebuya ngemva kwensuku eziyisithupha alakho ukubuya esehlangane lengcekeza ecina igulisa abantu.

Umphathi wezempilakahle kumaninsipala wedolobho lakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda uthi baphakathi kokuhlolisisa udubo olutsha lolu osoluhlasele abantu beLuveve, lokuxathuka ijwabu ikakhulu labo abasinde emkhuhlaneni wesihudo.

XS
SM
MD
LG