amalinks wokungena

Breaking News

Liyaqansa Inani Lezifundi Zemakolitshini Eziphila Lengculaza


Inhlanganiso yeNational Aids Council ithi ukungaziphathi kwabafundi abasemakolitshini lemayunivesithi sokusenza inani labantu abalegcikwane le HIV liqanse ngenxa yokuziphatha okungalunganga, inengi labafundi elithi kubangelwa yikuswela imali.

Inhlanganiso le ekhangela inhlelo zokuqeda ukumemetheka kwengculaza, ithi isigaba se Midlands sesibelenani elikhwelayo labantu abalegcikwane le HIV kusukela kumatshumi amabili ekhulwini 20% nyakenye kusiya kumatshumi amabili lantathu 23% ekhulwini lonyaka.

Okhangela ukuhanjiswa kwenhlelo kulesisigaba, uMnumzana Mambewu Shumba, uthi ukucubungula kutshengisa ukuthi inengi labafundi abesilisa kanye labesifazana ekolitshini le Midlands State University lingena kubudlelwano labadala abalemali okuyikho okumemethekisa ukuthelelwana kwaleligcikwane.

Kunani labafundi abakulelikoitshi, phezu nje kwamatshumi amathathu ekhulwini – 32% liya emacansini lingavikelanga kuthi phose amatshumi amathathu ekhulwini – i 28%, kumantombazana, alisebenzisi lutho ukuvikela ukubamba izisu.

UNkosikazi Diana Mlalazi osebenza labasakhulayo, uthi udubo yikuthi inengi labazali lababalisi lakhula kuthiwa akukhulunywa indaba zemacansini, kuyazila, osokutshiye abasakhulayo beswela abadala bokuxoxisana labo ukuze babelolwazi ngengculaza kanye lokuziphatha nje. Uthi inengi lithi lingaya emakolitshini libe ngumhlambi kazalusile, ozenzela santando akhohlwe ukuthi ikusasa iyeza.

Uqhubeke esithi kuselobandlululo lapho kukhangelwa ukuphathwa kwabantu abalengculaza okwenza abantu bakufihle lalapho bethe baba laleligcikwane okwenza kubelula ukuthi umkhuhlane umemetheke.

Umbalisi kwelinye lamakolitshi akuleli, uNkosikazi Marjorie Ncube, uthi abafundi abanengi, ikakhulu amantombazana, ngenxa yokusweleka kwemali yendleko abahlangana lazo emayunivesithi bacina besiba lobuhlobo labantu asebekhulile abalemali benze yiloba yini efunwa yilababantu ngenxa yodubo. Uthi nxa umfundi ekubudlelwano obunje kunzima ukuthi azenzele izinqumo ngokusebenzisa indlela zokuvikela ngoba efuqwa ludubo.

I-NAC ithi imikhuhlane yengulamakhwa eMidlands layo iya ikhwela esisuke ngaphansi kwenkulungwane eziyisithupha – 5 814 ngomnyaka ka 2013 isiya phezu kwenkulungwane eziyisithupha 6 727 nyakenye.

Osakhulayo, uNkosazana Rebecca Sibindi ongumfundi, uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende adinge indlela zokukhangelana lendleko zabantwana abasemakolitshini ukuze bangaweli ezilingweni ngoba kulapho abacina bethelelwa igcikwane lengculaza ikakhulu lapho beswela lendawo zokuhlala. Uthi akusizi ukuthi abantwana baqede iminyaka befunda bathi besuka lapho sebegula sebedinga ukwelatshwa okuzaba yindleko njalo kuhulumende.

U Sibindi uqhubeke esithi amakolitshi kulezi insuku kawasela makiliniki njalo uhulumende kasela inhlelo ezazikhona kudala emayunivesithi anjenge University of Zimbabwe lapho wonke umfundi wayehlawulelwa imali yesibhedlela i Medical Aid okwakusenza kubelula kuthi athole uncedo masinya kanye lolwazi ngempilakahle. Uthi kulezinsuku ukuswelakala kwemali kutsho ukuthi akula olemali yokuchitha kwezempilakahle yena engela kudla njalo ukuswelakala kwamakiliniki kwenza abafundi bahambe emakiliniki ekhansili kumbe uhulumende lapho abaphathwa njengabantwana abaxhwalileyo nxa bedinga ulwazi loncedo ngendaba zemacansini.

Iyunivesithi yeMSU yona ithi ayikukholwa okutshiwo yinhlanganiso yeNAC ukuthi ukuziphatha kwabafundi yikho okukhweza inani labantu abathelelwa igcikwane kudolobho leGweru. I MSU ibikwa ilabafundi abangaphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amabili – 23 000.

I -Student Solidarity Trust, ekhangela amalungelo abafundi yona ithi liqiniso ukuthi abafundi abasemakolitshini balokhu bebhekane lodubo lokumemetheka kwengculaza ngenxa yobunzima bokuziphilisa. Lokhu kuqhubeka ngenxa yendleko zokufunda lokuziphilisa ezilokhu zikhwela, zitshiya inengi labafundi lisebenzisa ukuya emacansini ukuthi liphile.

XS
SM
MD
LG