amalinks wokungena

Breaking News

Kusungulwa Umbukiso WamaFilimu Owe Asakhe Film Festival koBulawayo


Asakhe Film Festival

lnhlanganiso yeCentre for Innovation and Technologies- CITEs, izolo iqale umbukiso wemifanekiso yamafilimu, oweAsakhe Flm Festival koBulawayo okhangela kakhulu ngendaba zokukhumisana umlotha ngodaba lombhuqazwe weGukurahundi ngaphansi kwesihloko esithi “The Power of Memory”.

Umbukiso weAsakhe Film Festival owenziwa minyaka yonke ngoMfumfu lonyaka ungenwe ngabantu abedlula ikhulu abenelise ukubukela imbali yamadoda alitshumi lanye anyamalala emangweni weSilobela kuze kube lamuhla akwaziwa ukuba bangcwatshelwaphi.

Ekhuluma andubana umbukiso uqale, umqondisi weCITES, uMnu Zenzele Ndebele uchaza injongo yalumbukiso.

“Uhlelo lolu besivula uhlelo lweAsakhe Film Festival silwenza ngalesisikhathi minyaka yonke ikhangele kakhulu izinto ezihambelana lombhuqazwe weGukurahundi, sikhumbula abantu ababulawa ngesikhathi leso sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba alulungisise loludaba. Indikimba yombukiso walonyaka ithi “The Power of Memory” ngoba sekuleminyaka efika phose 40 iGukurahundi yenzakala kodwa izihlobo zisakhumbula okwenzakalayo zifuna ukubalethuba lokwenza izikhumbuzo ngezihlobo zabo ezingaphephanga kuloludubo.”

Evula okusemthethweni umbukiso weEsakhe Fil Festival, umqondisi weOSISA, uMnu Siphosami Malunga uthi umbukiso ubumuhle kodwa kusase buhlungu.

“Umbukiso ubumuhle kakhulu ngiwujabulele kodwa kubuhlungu kakhulu ngoba abantu bahamba bephethe inhlungu, ubonile oGogo bekhala ubone ukuthi intole yeGukurahundi kumele ilungisiswe.”

Omunye owanyamalalelwa ngumnewabo eSilobela ngesikhathi seGukurahundi obesembukisweni lo namuhla, uMnu James Siphambano Ndebele uthi uthunukele amanxeba amadala.

“Ngalahlekelwa ngumnewethu uMicha Cephas Ndebele eSilobela, owayelizibulo emzini wakwethu wayehlala ekhaya wayesekhulile, umbukiso walamuhla ungihlabe ngaphakathi ngibona bonke abakade bekhuluma kulo umfanekiso ngiyabazi bonke ngabakithi eSilobela labomama lamajaha ngabantu engiphila labo uma belandisa indaba yabo ingithinta kwamancane kubabuhlungu kuvusa kutsha ubuhlungu okunye sasingakwai ukuthi kwahambanjani kulabo abathathelwa izihlobo zabo ngaphandle kwalokhu okukhulunywe likhosikazi likamnewethu ngabe bayawubona abantu abanengi lumbukiso ukuba lindaba le ayincane.”

Umlingisi ongene umbukiso weAsakhe Film Festival, uMnu Desire Moyo pha umbono wakhe.

“Umbukiso walamuhla yiwo nta, yiwo umfukula wabantu bakithi, yibo ubufakazi obugcwele ngiyazi bakhona abalandula lokhu okwenzakalayo kodwa kuhle ukuba iCITES isungule umbukiso wabantu abanyamalalayo obungene ebulenjini ozabukiswa umhlaba jikelele ngoba inhliziyo azikaphumuli lokhe zibhibhidla”

Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umbukiso, uMnu Mqondisi Ndebele uthi umbukiso walonyaka ubonise ukuba abantu basasebuhlungu ngokwenzakala ngesikhathi seGukurahundi.

“Umbukiso walonyaka ubuhlungu kakhulu utshengisa ukuba abantu basaselobuhlungu, uma ukukhangela ukuba sengathi sesiside isikhathi kwenzakala kodwa inhliziyo zabantu zigcwele ubuhlungu abantu basaselobuhlungu, kunengi okudinga ukuba kulungiswe ngaloludaba.”

Igqwetha elilwela amalungelo oluntu, uMnu Nqobani Sithole laye okade ekhona ekuvulweni kweAsakhe Film Festival uthi langasiphi isikhathi bakhululekile ukumela abantu.

“Sesilungelo ukusebenza simela abantu abangeza befuna ukuya enkundleni, sesilungele njengamagqwetha ukumela wonke umuntu iloba ngubani uma efuna ukuyaphanyeka udaba lombhuqazwe weGukurahundi edale lezomthethwandaba.”

Olwela amalungelo oluntu, umqondisi weIbhetshu LikaZulu uMnu Mbuso Fuzwayo uncome umbukiso lo ethi unika ithuba abantu ukuba bakhulume ngokwenzakalayo.

“Umbukiso weAsakhe Film Festival muhle kakhulu kimi ngoba unikeza abantu abahlangana lombhuqazwe weGukurahundi ithuba lokuba batsho abahlangana lakho ngemva kwesikhathi eside bengelalo lelothuba njalo lokuba umhlaba ubabone ubalalele ukuze ziphile loba sebedlule. uMrs Hlongwane okhulume kulo umbukiso sewedlula emhlabeni kodwa umbukiso lo umuphe ithuba ukuba atsho adlula kikho labantu basale besazi okwenzakalayo loba engasekho emhlabeni.”

Umbukiso walonyaka weEsakhe Film Festival uqale ngoMvulo mhla ka 26 Mfumfu, ukhangelelwe ukuqhubeka uze uyephela NgoMgqibelo mhla ka 30 Mfumfu, lapho okuzaqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo ezibalisa ukubukisa indaba zombhuqazwe weGukurahundi, imfundiso lenkulumo ezehlukeneyo ngodaba lokuqala lokuphetha kokukhumisana umlotha lokuphathwa kwaloludaba emithethwandaba.

Namhlanje uvulwa lumbukiso abantu babe lethuba lokubukela umanekiso wefilimu elilesihloko esithi “Children of the Genocide”.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG