amalinks wokungena

Breaking News

Kwenziwa Imihlangano Yokuzwa Imibono Kazulu Ngomthetho Womtshado Osalolongwa


Umthetho womtshado osalolongwa edale lephalamende

Amalunga edale lephalamende bahlangene lozulu wakoBulawayo, besizwa imibono kazulu mayelana lemithetho yemitshado esalolongwa. Indaba ekhanye ingathinti abantu kuhle ibingeyo kuvumela owesifazane loba owesilisa ukuba abe lobudlelwane ubungaya fika lemacansini labanye abantu iloba etshadile.

Inengi likhanye lingathokozeleli ukuvumela abantu kanye labatshadileyo ukuba babe labanye abantu abangathandana labo ngaphandle komtshado ngokusemthethweni.

Kodwa kukhanye kulobunye ubuhle obukhona kule imithetho yemitshado egoqela ukuba induna sezizatshadisa abantu kuzigaba zabo njalo imitshado yabantu abangaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili ayisoke ivunyelwe ngokusemthethweni.

Obekhokhela amalunga edale laphalamende, emele iNkulumane ngaphansi kwebandla leMDC umnumzana Kucaca Phulu uthi bazwile imbono yabantu koBulawayo njalo uyathembisa ukuba izafika phezulu.

“Lamuhlanje besihamba nge marriage bill, umthetho okhangelane lemitshado, sibuza abantu ukuthi bathini ngemithetho leyi. Sikhangele izinto ezifana lokuthi abantwana abancane abangaphansi kwe 18years akusavunyelwa ukuthi basiwe emendweni kumbe batshade, sikhangele okuku clause 40 ama civil parnerships, sikhangele umuthetho omuhle othi induna sezenelisa ukutshadisa ezigabeni zazo, bazaphiwa I capacity yakhona ukuthi benelise ukuwenza lowo msebenzi. Bekuyisikhathi esihle kakhulu sisizwa abantu bakoBulawayo bekhuluma imibona yabo,siyizwile sizayikhangela ephalamende silungise imithetho ngaleyo ndlela.”

Umnumzana Lindani Mpofu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi akwesulwe umthetho ovumela ukuba abantu bavunyelwe ukuba labantu abanengi abangathandana labo.

“Indaba leyi eyama social partners ayingiphathi ukuba ubaba abe le partner yakhe ngale umama laye ipartner yakhe, kuzadiliza imizi, imitshado eminengi izadilika akwesulwe ngoba nxa singakuvumela kuzaba yisisanasana umtshado wezinja.Siyakwazi ukuthi umthetho ngumthetho kungaba lokuganga umthetho uyephulwa kodwa singathi njengoba abantwana bayona be below i age of 18 kasihleni sifake phansi iminyaka ibe ku 16 hayi, umthetho ngumthetho abonayo abajeziswe.”

Obemele inhlanganiso ye Womens Coalition unkosikazi Petronella Tshuma akungancidezelwa omama abathethwe ngokwesintu ukuze mhla umtshado uchitheka labo kube khona aphuma lakho.

“Nxa sikhangela indaba yama civil partnerships leyi sithe sicubungulisisa sabona ukuthi omama nxa sesisithi u clause 40 kakhitshwe wonke siyabe sesibancindezele sibavalela ilungelo labo lokulinganiswa kwama thuba eliku section 56.Ngalokhu thina sithi aka reviewer u clause 40 abuye esengendlela ebhalwe okuvumela ukuthi omama abayende ngokwesintu lalabo abaxotshelwa emadodeni abo ngoba sebezithwele bakwanise ukuthi mhla umtshado uchitheka bakwanise ukuthi bathole labo iproperty ezakwenza ukuthi labo bengaphumi emitshadweni bengathwala lutho.”

Umnumzana Christopher Dube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kulengozi ezinengi kumantombazana angaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili ukuba bakhanye sebezithwele ngoba umzimba uyadingeka ukuba wakheke, uqine ukuze uthwale umtwana.

“Bobaba labo mama lapha kulento enje, okumele siyikhulume singabantu abadala, kulengozi ezinengi ikakhulu labo abangaphansi kweminyaka engu 18 ukuthi umtwana ongu ntombazana abonakale esezithwele, bantu umzimba lowu uyafuna ukuthi wakheke, uqine ube mature ngaphakathi ukuthi sungemukela umtwana esiswini.Hatshi ukuthi into ingakavuthwa wena usuhle uyigangalaza, sicele okuyiminyaka kuqongiswe lani libone njengoba ephalamende kulabantu abadala abahluza imithetho.”

Omunye olilunga ledale lephalamende unkosikazi Stars Mathe Thebe uqinisa uzulu ethi idale beselibonile lalo ukuba ukuvumela abantu ukuba babe lobudlelwane labantu abanengi iloba betshadile akulona nyathelo elihle kuzulu wakweleZimbambwe.

“Nginanzelela ukuthi abantu abanengi baphatheka kakhulu ekuxoxeni ngomtshado owabantu abaphungu hlangana endleleni esithi ngama social partners.Abantu abafuni lokhu ama social partners bathi kuyadiliza imizi kayo.Kanti into enhle yikuthi vele yikuthi sibuye umtshado lo i cabinet yelizwe leZimbabwe ivele isikubonile ukuthi awulunganga.Abantu baqhathanisa i age of consent le age of majority bathi ngcono konke kusukele ku18years.”

Uzulu ukhanya engajabuleli ukuvumela ngokusemthethweni ukuba abantu kungakhathalekile ukuba utshadile kumbe hatshi babe lobudlelwano labantu abehlukeneyo baze bafikisane lasemacansini. Bathi lokhu kungachitha imizi eminengi kweleZimbabwe.

Amalunga edale lephalamende abethatha imibone kazulu, batshela abantu ukuba labo edale bebelokusola lowu mthetho kukanti kukhona kodwa okuhle okumunyethwe ngumthetho lo wemitshado onjengokuba induna zizaphiwa amandla okutshadisa kuzigaba zazo njalo imitshado yabantu abangaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiyagalo mbili ayivunyelwanga ngokusemthethweni.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:58 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG