amalinks wokungena

Breaking News

Kwethulwa Umbiko Wenhlolisiso Yezibotshwa owePre - Trial Dentention In Zimbabwe Report


Inani labavalelwa entolongweni ngesikhathi belindele ukuthoniswa libikwa liphezulu kakhulu, licatshangelwa ukuthi lingaba yisilinganiso sokungamatshumi amathathu ekhulwini ( 30 % ) sezibotshwa zonke ezisamajele.

Lokhu kuhlala isikhathi eside umuntu elindele ukuthoniswa anduba agwetshwe kwephula ilungelo lakhe njengalokho okutshiwo yisisekelo sombuso langezinye izivumelwano ezalotshwa ezwekazi le Africa kanye lasemhlabeni wonke jikelele.

Le ngeminye yemibono emunyethwe ngumbiko uphunyiswe ngemva kwenhlolisiso enziwe nyakenye phezu kwesimo semajele kukhangelwa udaba lokuphathwa kwababotshiweyo ngesikhathi besagciniwe belindele ukuthoniswa amacala abo anduba bagwetshwe eye Pre - Trial Dentention In Zimbabwe Report.

Li report iphume ngokusebenzelana kwenhlanganiso ezimbili eziphatheke emsebenzini wokulwela ilungelo loluntu okubalisa i Zimbabwe Lawyers for Human Rights kanye le Law Society of Zimbabwe eziphatheke kulenhlolisiso kukhangelwa umumo okhona elizweni kudaba lwabalindele ukuthoniswa.
Obengumhlonitshwa kulomkhosi owenzelwe e Meikles Hotel lamuhla ekuseni unkosazana Jessie MajomE,olilunga ledale lephalamende emela isigaba se Harare West njalo engumgcinisihlalo we Committee bona ngezemithetho edale linye, uthi liReport imumethe imibono lamacebo angaphathisa uhulumende ukuze aguqule indlela aphatha ngayo abalindele ukuthoniswa.

Omunye wabacubunguli abaphatheke kulenhlolisiso, u Dr Charlton Tsodzo utshele intathelizindaba ukuba baqhube linhlolisiso ngenjongo yokuba kwazakale ukuba umumo unjani kulabo abayabe bebotshiwe ngesikhathi besalindele ukuthoniswa.

Lanxa sekungani kulenguquko kumumo njengoba umnotho welizwe usunganeno zisesekhona inking abalindele ukuthoniswa ababhekane lazo ngezizatho ezehlekuneyo kuveza u Tsodzo.

Unkosikazi Nosimilo Chanaiwa ngomunye wamagqwetha asebenzelana lenhlanganiso ye Zimbabwe Lawyers For Human Rights obesemkhosini lo, oveze ukuba inhlanganiso yakhe iphatheke kule report ngenjongo yokuba ibekhona inguquko ekuphathweni kwabayabe bevalelwe belindele ukuthoniswa.

Abaphatheke emsebenzini walokhu kucubungula baveza ukuba lanxa imihle imithetho eZimbabwe okudanisayo yikuba kayilandelwa ngokugcweleyo kulabo abayabe besentolongweni besalindele ukuthoniswa kwamacala abo.

Okunye kwakho bathi kubangelwa yizizatho ezimbalwa okubalisa ukusilela kwemali enikezwa abogatsha lwezemithetho, ukungathembeki kwalabo abasebenza kulolugatsha kanye lomumo olokhu ungakabi muhle kwezomnotho. Bathi angaphanga athoniswe amacala ababotshiweyo, bagwetshwe ngesikhathi emthethwanda kungaphathisa kakhulu ekwehliseni inani lezibotshwa lezi kuveza lezi ngcwethi.

Amajele bathi kumele atholiswe imali edingakalayo ukuwathuthukisa lalapho okugcinwa khona abasalindele ukuthoniswa, zithuthukiswe izakhiwo zentolongweni, kwakhiwe njalo ezinye intolongo, zibhadalwe lezisebenzi eziphatheke kwezemithetho, kutholakale ukudla lezembatho okwanelayo ukuze ibe khona inguquko kuloluhlangothi.
XS
SM
MD
LG