amalinks wokungena

Breaking News

Londolozani Ukuhlanzeka Ukuze Lingabanjwa Yimikhuhlane Kukhuthaza uManisiphala weHarare


Harare City Council

Isigaba sezempilakahle kumasipala weHarare sithi noma kungakatholakali imibiko yokuqamuka kwesifo sesihudo kuleli dolobho okwamanje, uzulu uxwayiswa ukuba ahlale eqaphele njalo ethathe amanyathelo okuzivikela kusihudo singakaveli. Lesi sixwayiso senziwa ngalesi sikhathi sokuna kwezulu esivame ukuza lemikhuhlane enje.

UDokotela Kudzai Masunda ophethe umnyango wezifo ezisabalalayo I epidemiology kumanisiphala weHarare, uthi izakhamizi kumele zilondoloze ukuhlanzeka ukuze zizivikele emikhuhlaneni eza lezulu efana lesihudo ngalesi sikhathi ilizwe limelana leCovid 19.

“Singaqubekela phambili silandela iziqondiso zokuvikela I covid 19 sigeza izandla , si sanitizer izandla,sisebenzisa lokunatha amanzi ahlanzekileyo lokudla ukudla okuphekwe kuhlanzekile kakuhle konke lokhu kungasiphathisa ukuba sivikele, silwise siphinde sinqobe isifo sesihudo.”

Uthi okwamanje kuyajabulisa ukuba lelidolobho alila dubo lokuhlaselwa yisihudo ebizwa ngokuthi yiOutbreak kodwa ethi noma kunjalo abantu kakumelanga bayekethise ekulondolozeni ukuhlanzeka lokuzivikela.

“Kumele sihlale siqaphele njengoba Izulu selisina sesikusikhathi salo kanje. Umuntu wonke ozibona elesihudo kumbe izitshengiselo sithi gijimela kuma clinika ethu, kubo dokotela lakundawo zokwelaphela silwisane laso singakasabalali.”

Uqhubekele phambili ethi lokhu kuphathisa ukuba idolobho lenelise ukubona indlela esihamba lokusabalala ngayo bebe sebesenelisa ukusilwisa.
Okhokhela inhlanganiso yezakhamizi ze Chitungwiza eye Residents of Chitungwiza Trust, umnumzana Mduduzi Carrington Phiri uthi bakhuthaza izakhamuzi ukuthi zilwisane lalesi sifo noma udubo olusuka lubaphazamise kulokhu kuyikusilela kwamanzi.

“Udubo lwamanzi yiyo inkinga enkulu kulumsebenzi. Sithola amanzi sometimes kanye ngeviki okucina kusenza ukuba sense amanzi owokuthenga ezitolo lalabana abathengisa amanzi emanengi kumbe kulabana abala ma borehole abo okuba nzima kakhulu.”

Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi eye Harare Residents Trust uthi noma umasipala ezama ukutholisa uzulu amanzi esebenzelana lo hulumende ngenhloso yokulwisana le covid 19 lokhe kuludubo lapha lalaphaya kuphazamise limisebenzi yokuba abantu bezivikela ngokuzwayo zikhathi zonke.

“Nxa kungela manzi ubutshapha buyanda njalo lokhu konke kucina kubangela ukhuhlane wesihudo.Kulomkhuba njalo wokulahla lahla izibi mahlayana kuma public places omelet ulwisanwe lawo uphele uzulu engalahli incekeza kuyoyonke indawo sizivikele kuzifo ezinje.”

Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization-WHO ithi umkhuhlane wesihudo ubulala abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa abangaba zinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu-525,000 emhlabeni jikelele ngomnyaka.

Lumkhuhlane ubikwa uhlasela abantu abaphose bafike amabillion amabili-1,7 billion, inengi labo kungabantwana, emhlabeni jikelele ngomnyaka. Ubikwa njalo ubangela ukulahlekelwa ngamanzi emzimbeni lokusilelwa kokudla okwakha umzimba, imalnutrition kanti uyisifo esivikelekayo njalo siselapheka.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG