amalinks wokungena

Breaking News

Masingavumeli Imithi yama Antibiotics Ekudleni: Kutsho Abezempilakahle


Amaphilisi amaAntibiotics
Amaphilisi amaAntibiotics

Abezempilakahle baveza ukuba ukusetshenziswa kwemithi yama antibiotics ezifuyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi hatshi enyamazaneni kuphela kodwa lasebantwini.

Lokhu kuphume emhlanganweni obusenzelwa eweteleni yeMeikles oqoqwe ngokusebenzelana labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye World Health Organisation-WHO, wokuhlaziya udubo oselulethwa yikungasasebenzi kuhle kwemithi yama antibiotics ebantwini, enyamazaneni ezidliwa ngabantu, kuzilimo langobudlelwano obukhona kwezemvelo ukuba iphazamiseka kangakanani ngalemithi.

Enye yalezingcwethi ehlangothini lwezifuyo eZimbabwe u Dr Pious Makaya uthi kuqakathekile ukuba uzulu ofuyayo enqabele ukungena kwalamaphilisi ama-antibiotics ekudleni kwethu okufana labonyama ngoba kucina sekuphazamisa imizimba yabantu abadla lokho kudla.

"Uhulumende wakweleSweden sewamisa ukusetshenziswa kwalemithi, kumele senze esifanayo lathi eZimbabwe. Njengohlangothi thina sikhuthaza ukusetshenziswa kwemithi evikela imikhuhlane - amaVaccines, ukulungiswa kwayo kanye lokusetshenziswa kwayo leyo mithi endaweni yokusebenzisa amaAntibiotics. "

U-dokotela Mandela Ncube ngomunye wabodokotela asebekusigaba sokuba baphutshe izifundo zabo, esikolo lapho kufundelwa khona umsebenzi wokwelapha eUniversity of Zimbabwe, ulandisa kabanzi ngokwenzakalayo ngale imithi.

"Into eyenzakalayo yikuthi ama antibiotics alungiselwa ukuthi elaphe imikhuhlane ebangelwa yizibungwana okuthiwa ngama bacteria, thats why kuthiwa ngama antibiotics. Alokho ukuthi nxa angadliwa futhi zinkukhu, ayazikhulisa kumbeni ezinye izinyamazana. So, ukuze usebenzise ama antibiotic a-right, kudingakala ukuthi ubone abantu abalocephetshe phezu kokugula kwenkukhu loba inyamazana, ama Vet. So nxa ungasabonanga amaVet, uyakwanisa ukuthola i-prescription engayisiyo, so i-prescription leyana ungayithola engayisiyo, uyabe uselapha umkhuhlane ongayisiyo. Inkukhu leyana loba ingayenza engani ipholile, iba le-resistance. So, inkukhu leziyana, kulesikhathi esiyabe sibhaliwe ukuthi kumele zidliwe ngemva kwesikhathi esingaka but isikhathi esinengi, abantu abakulaleli."

Umnumzana Kenneth Moyo isakhamuzi sase Harare, uthi kuyamethusa lokho okukhulunywa zingcwethi zezempilakahle phezu kwemithi yama-Antibiotics.

"Mina bengingazi ukuthi ama antibiotics acina engela msebenzi uma uwasebenzise kokuphela imikhuhlane icine isilalokhu abathi yi drug resistance. Ngibona angani iMinistry of Health ilomlandu wokufundisa abantu ukuthi babe yazi lento ukuthi ma belokhe besebenzisa la ma antibiotics bacina bedlalisa nje isikhathi lemali yabongoba acina engasasebenzi, engasakwazi ukwelapha lowo mkhuhlane abacabanga ukuthi bayawelapha."

Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kumthwalo womuntu wokhe ukuphatheka kunhlelo zokulwisana laloludubo.
"Lokhu kugoqela ukusetshenziswa kwemithi ngendlela eyiyo, ukuhlala izandla zethu zihlanzekile sikhathi sonke, siyazi ukuba izandla zethu zilakho ukuyisabalalisa imikhuhlane etshiyeneyo. Kumele sitshiyane lomkhuba wokuthenga imithi endaweni ezingayisizo, sibone ukuthi sihlezi endaweni ezihlanzekileyo, kungasindawo ezingasiqalela imikhuhlane"

Ingcwethi zezempilakahle lokulungiswa kwemithi yokwelapha zithi okubangela ukungasasebenzi kwama antibiotics, yikusetshenziswa kwawo ngendlela engayisiyo, kumbe ngendlela edlulise amalawulo. Zithi njalo amazwe womhlaba okugoqela ele Zimbabwe asebhekane lenkalakatha yenkinga kwezokungasebenzi kuhle kwemithi yama anti-biotics angaba ngamapilisi kumbe enathwayo, sebekhankasela ukuthi kusetshenziswe indlela yokuhlatshwa kwamajekiseni avikela imikhuhlane eyamavaccines.

‚Äč
XS
SM
MD
LG