amalinks wokungena

Breaking News

Umculi Olodumo uMangesto Wethula Uluju Kuphela


Umculi oloduma uNkosana Mangena lomntanakhe uDonnel okuhlelo lokuhlabela kumabonakude eBhilithani.

Kuhlelo Woza Friday silomculi weKwaito-House, uNkosana Mangena, oselodumo olukhulu kwezomculo kwele Bhilithani.

UMangena uyazilobela ingoma njalo abuye azitshayele iziginci, akhiphe imratha yengoma zokujabulisa abalaleli.

"Igama lami nginguNkosana Mangena, abanengi bangibiza ngelokucula elithi Mangesto. Ngiphuma koBulawayo, ngazalelwa koBulawayo. Okwamanje ngihlala eEngland sengileminyaka efika amatshumi amabili ngiseEngland.”

Indlela ahlabela ngayo uMangesto isezingeni eliphezulu. Kusegcekeni ukuthi kukhona abanye abaculi abadumileyo abamenza wabalomdlandla wokuthi acule umfana kamnandi kanje. Uqale nini ukucula?

“Imusic ngayiqalisa ngisesesikolo. Ngathi ngifika eBhilithani ngangena kweze production. Ngathi ngikhula ngangithakazelela abantu abanjengabo Mdu. Ngathi ngiqalisa ukwenza ama shows eBhilithani ngaqalisa ngitshaya labantu abanjengo Mzekezeke labo Brown Desh ngomnyaka ka2004”

Igama elithi Mangena selidume kakhulu kwele Bhilithani kulandela ukucula komntaka Mangesto, uDonell, kuhlelo lukamabonakude weNgilandi oluthiwa Voice UK.

Ulesiphiwo umfana kaMangesto. Kambe yena uMangesto ulabantwana abangaki?

“Ngilabantwana ababili abangabafana. UDonnel lizibulo kuthi-ke uMalakay ngowokucina. UDonnel wakhula engibukela ngihlabela ngasengimfundisa ukuthi ahlabele. Ngangimenzela imiculo ethize abesehlabela. Uthe esefikise iminyaka elitshumi lesithupha (16) ngamvumela ukuthi angene umncintiswano lo. Wenza kahle okwamanje.”

Kukhanya esehlale ekwesikhathi eside kwezomculo. Kukhona okunye akwenzayo na ngaphandle kokucula njalo umculo wakho utholakala ngaphi?

“Umculo wami utholakala kume ITunes, Google Play, online. So, mina sengileminyaka elitshumi lesithupha ngikhanda ezomculo. Okwamanje ngiyenza ezabomabonakude (cinematography) kanye lezomculo. Lingadinga uMangesto kuGoogle, Itunes, Google Play. Lizangithola khonapho.”

Imuli yakoMangena yawelwa ngamathamsanqa amakhulu, ubaba lomntwana bonke bayacula njalo bajabulelwa ngabantu abanengi. Ikusasa yabo imhlophe.

Besikuhlelo Woza Friday silomculi ovayindelayo ocula iKwaito-House Music uMangesto.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG