amalinks wokungena

Breaking News

AbeUN Bakhathazwa Yikuqonga Kwenani Labomama Abafa Bebeletha


Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations, bathi bakhathazekile kakhulu phezu kodaba lokuba lokhe abesifazane belahlekelwa yimiphefumulo ngesikhathi bebeletha njengoba sesifikile isikhathi esavunyelanwa ngaso somnyaka ka 2015 sokufeza iziqondiso zesivumelwano seMillenium Development Goals.

Bathi sekusobala ukuba eleZimbabwe kalisoze lenelise ukuzigcwalisa ezinye zezivumelwano ezahlelwa kwezempilakahle ngaphansi kwenhlanganiso yeWorld Health Organisation kakhulukazi kudaba lokwehliswa kwenani labesifazane abalahlekelwa yimpilo ngesikhathi bebeletha lanxa bethi lisesekhona ithemba kungadingwa indlela ezingalandelwa ukulondoloza impilakahle yabo ngemva kokuba sewedlule umnyaka 2015.

Lokhu kuphume emhlanganweni wokubonisana phezu kokuba eleZimbabwe selikusibanga siphi kundaba zokuzigcwalisa lezi zivumelwano ama Millennium Development Goals.

Abe UN laba bathi umumo ulakho ukuba nganeno kungadingwa indlela ezingasetshenziswa ukuqhubekisela phambili lumsebenzi lalapho umnyaka ka 2015 usuwedlule.

Lumhlangano ungenwe ngabammeli benhlanganiso yomanyano we United Nations, inhlanganiso eziphathisana lozulu zingezizimeleyo kanye lengcwethi zenhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende.

Ummeli wenhlanganiso ye World Health Organisation kuleli uDr David Okello uthi lanxa umumo ungathi mubi kakhulu kudaba oluphathelene labesifazane abalahlekelwa yimiphefumulo ngesikhathi bebeletha, lisesekhona ithemba lokukuguqula lokho kuphela nxa inhlangothi zonke zingasebenzelana kulakho ukuphathisa ukuze kufezeke, lehle lelinani.

Lokhu kugcizelelwe ngummeli wenhlanganiso ye UNICEF kuleli u Dr Reza Hussein,U Hussein utshele intathelizindaba ukuba kuqakathekile njalo ukuba abamankampani azimeleyo basebenzelane lohulumende,baphatheke labo kulomsebezni wokulondoloza impilakahle kazulu kakhulukazi abesifazane ngesikhathi bebeletha.

Inhlanganiso ezisebenzelana lozulu lazo zikhuthazwa ukuba ziphatheke kulomsebenzi wokudinga indlela ezingasetshenziswa ukwehlisa inani labesifazane abalahlekelwa yimiphefumulo ngesikhathi bezithwele,bebeletha lalapho besanda kub eletha.

Unkosikazi Victoria Ndlovu usebenza labenhlanganiso ye Plan International njalo engumcebisi kundaba zezempilakahle kulinhlanganiso.

Osekuqakathekile uthi yikudinga ezinye indlela zokubafinyelela ezigabeni zabo abesifazane, ukuze bazwisise labo ukuqakatheka kokuphatheka kwabo kulomsebenzi wokwehlisa inani labalahlekelwa yimpilo ngesikhathi bebeletha.

Indaba eziphathelene lezempilakahle kakusi zogatsha lwezempilakahle kuphela, kodwa ziphathelene lentuthuko yelizwe kutsho uNkosikazi Ndlovu.

Ngakho uthi olunye uhlangothi lwezentuthuko ma lungasamanga kakuhle okufana lemigwaqo,kuphazamisa impilakahle kazulu okubalisa eyowesifazane ngesikhathi edinga usizo lapho sesifikile isikhathi sokuba ayebeletha ngoba engasoze afinyelela esibhedlela ngesikhathi.

Ayisitshiyagalombili ama Millennium Development Goals lapho abe UN bethi ele Zimbabwe lokhe lisasalele muva ekuthini afezeke kakhulukazi kudaba lokwehliswa kwenani labesifazane abalahlekelwa yimpilo ngesikhathi bebeletha.

Isivumelwano se Millennium Development Goal se sihlanu, amazwe avumelana ukuba okweminyaka elitshumi lanhlanu, kusukela ngomnyaka ka1990 kusiyafika umnyaka ka 2015, libe selehlile inani labesifazane abalahlekelwa yimpilo ngesikhathi bezithwele, bebeletha lalapho besanda kubeletha ngokuthathu kokune , kusiyafika njalo umnyaka ka 2015 anelise ukufinyelela izibhedlela owesifazane wonke emhlabeni jikelele.
XS
SM
MD
LG