amalinks wokungena

Breaking News

Registrar General: Kabahlolisiswe Abesilisa Elibatshadayo


Abesifazane baveza imibono ehlukeneyo phezu kombiko osanda kwethulwa ngabehofisi kamabhalane omkhulu kahulumende- uRegistra General ogcizelela isixwayiso kwabesifazane laba ekuthini babodingisisa ngokugcweleyo phezu kwabesilisa bakwamanye amazwe lapho befisa ukubatshada. Bakhona abathi kuqakathekile ukuba kwenziwe lokho, kodwa kube labanye ababeka abehofisi ka RG umlandu wokukhangela uhlangothi lunye phezu kwaloludaba bethi lumbiko ungatsho lutho phezu kwabesifazane bakwamanye amazwe njengoba bekhona abesilisa bakuleli ababatshadayo.

Umabhalane omkhulu elizweni uRegistrar General, umnumzana Tobaiwa Mudede usanda kwethula umbiko wokukhumbuza abesifazane ukuba bahlakaniphe badingisise ngokugcweleyo phezu kwabesilisa abafuna ukubatshada ikakhulu nxa bengabakwamanye amazwe.

Lumbiko ubangele ukwehlukana kwemibono phakathi kwabesifazane ngezizatho ezitshiyeneyo. Bakhona abathi yikwephula ilungelo labo, kuthi olunye uhlangothi lutshenigsa ukuvumelana lalombiko ka Mudede bethi ngoba okwenziwa nguhulumende kuhlose ukubavikela kunhlungu abalakho ukuhlangana lazo nxa selivela iqiniso.

Unkosazana Kholiwe Nyoni ngowesifazane osesemutsha osebenzela uhlangothi olubona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, ezokusakaza elizweni kanye lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku, enhlanganisweni ye MISA Zimbabwe.

Uthi uMaNyoni lanxa kuyisixwayiso esihle esinikezwe ngabehofisi kaRegistrar General, kunye kuphela okusolekayo kiso ngoba ethi kusobala ukuba kukhangelwa hlangothi lunye kuphela ikanti amacala edalwa nguye wonke umuntu kungakhathalekile ukuba ungowesilisa loba hatshi.

Lokhu kungenye zendaba athi ziphambana lomkhankaso okhona ophezu kokulinganiswa kwamathuba phezu kwabesilisa kuveza uMaNyoni.

Kodwa unkosazana Lulu Brenda Harris wakoBulawayo uthi lumthetho mawuqiniswe ngokuphindiweyo bahlolwe ngokufaneleyo abesilisa laba ngoba beyibo abavame ukuqilibezela abesifazane bakuleli, bebatshada ngenjongo yokuba kube lula kibo ukuzithola ingcwadi ezidingakalayo ezibavumela ukuhlala kuleli.

Kungenziwa lokhu, unkosazana Harris, uthi kuzaphathisa ekuthini bavikeleke abesifazane bakuleli engozini yokusetshenziswa nje yilabo baba bebatshada okwesikhatshana besebebatshiya egcekeni ngoba isifezekile injongo yabo yokudinga ukuhlala kuleli ikanti owesifazane yena uyabe ephelele ngoba esemnyameni.

Owake waba ngumsekeli womphathintambo wogatsha olubona ngezokuthuthukiswa kwendaba zabesifazane ngesikhathi kulohulumende womanyano, ophethe uhlangothi lwezemithetho ebandleni le MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirayi, engumgcinisihlalo njalo wekhomidhi yedale lephalamende ebona ngezemithetho, unkosazana Jessie Majome, uthi akavumelani lalokho okulokhe kukhulunywa ngabehofisi kaRegistrar General.

Lokhu kufana lokubuyisela imithetho ebikhona ilizwe lingakatholi uzibuse lapho owesifazane bekuthiwa ngowesintwana ngoba bekudinga ukuba amelwe ngowesilisa sikhathi sonke, unkosazana Majome athi ubengengonelisi ukuzithathela isinqumo sakhe njengomuntu osemdala.

Kulombiko ophume kunsukwana ezisanda kwedlula, uRegistrar General egcizelela abesifazane laba ukuba badingisise ngokugcweleyo phezu kwabesilisa bakwamanye amazwe laba, bahlolisiswe ngokufaneleyo anduba batshade labo.

Abehofisi le bathi kumele kwenziwe zingatsha zonke kusukela kolubona ngezokungena lokuphuma kwabantu elizweni - Immigration Department kanye lasemahofisini amela amazwe alabo baba kuleli, anduba bavume ukungena kulemitshado.

Abalemvumo okusemthethweni yokutshadisa uzulu kuleli ama Marriage Officers labo bakhuthazwa ukuba bayiphathe ngonanzelelo langokuhlakanipha lindaba yemitshado eba khona phakathi kwabesifazane bakuleli labesilisa bakwamanye amazwe.

Lenkokheli zomdabu okubalisa izinduna lazo zikhuthazwa ukuphatha indaba zaloluhlobo ngokuhlakanipha okukhulu lapho abathandanayo laba sebefuna ukutshada ngendlela yeSintu - Traditional Marriage.
XS
SM
MD
LG