amalinks wokungena

Breaking News

Sebeqalile Ukuhlatshwa iJekiseni yeCovid 19 Vaccine, Abantwana kweleSouth Africa


Umntwana ehlatshwa ijekiseni eye Pfizer Covid 19 Vaccine

Luqalile uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela icoronavirus ebantwaneni abaleminyaka ephakthi kwelitshumi lambili kusiya kwelitshumi lasikhombisa(12-17) kweleSouth Africa. Lelinyathelo selilethe impikiswano enkulu kubazali lengcitshi zezempilakahle.

NgolweSithathu mhlaka 20 Mfumfu, 2021, bekulilanga lakuqala lokuhlatshwa kwabantwana ijekiseni yokuvikela iCoronavirus kweleSouth Africa.

Enkulumeni ayethulele abezindaba phambi kokuqala kwaloluhlelo, umphathintambo wezempilakahle umnumnzana Joe Phaahla uthi ucwaningo lwabezescience lukhombisa ukuthi ijekiseni yePfizer iphephile ebantwaneni.

Kodwake ukubeke kwacaca ukuthi bazahlaba ijekiseni yePfizer eyodwa hatshi ezimbili njengabadala. Lokhu uthi kungenxa yokuthi ucwaningo lutshengisa ukuthi ezimbili ziphazamisa ukusebenza kwenhliziyo ebantwaneni.

“Loba kunjalo lale ingozi yenhliziyo lapho esike yabonakala khona ayikabangeli umonakalo.”

Inyathelo leli selitshiye ukuxokozela lokuphikisana ebazalini ngemva kokuthi lolugatsha luthe abantwana abafuna ukuhlaba amajekisenila abayidingi imvumo yabazali ngakho bengahlatshwa loba abazali bayafuna kumbe hatshi.

Umzali oyisizalwane seZimbabwe olomntwana ofunda lokuhlala kweleSouth Africa unkosazana Sinanzeni Nyathi uthi yisinqumo esibi kakhulu lesi esenziwe nguhulumende.

“Mina indaba yokujova abantwana angivumelani lakho , Njalo kumele kube lesivumelwano emzalini lomntwana. Ngeke ngivume umntwana esiyajova ngaphandle kwemvumo yami ngoba kusasa ma esegula ugovernment uzamceda yini ngoba yini njengomzali engimgcinayo lomntwana. Kumele kusuke kimi ukuthi ngiyavuma ukuthi umntwana ajove or what.”

Kodwake omunye umzali weZimbabwe umnumnzana Nicholas Sithole uthi kayikho into embi ngokuthi abantwana bahlatshwe amajekisenila.

“Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ukubana kubhubhe umhlaba wonke. LoNkulunkulu kangeke evume. Yebo bazakufa abanye njengoba besifa behlatshiwe iBSG kodwa abanye bazaphila. So mina owami umbono usekuthini abantwana abahlatshwe sivikeleke.”

Ingcitshi zempilakahle lazo kazivumelani ngalelinyathelo. Zikhona ezinye ezithi yikuchithwa kwemali njengoba evele emalutshwana amathuba okuthi abantwana laba bagule baze bangene esibhedlela loba ukufa ngecoronavirus.

Abanye bathi bekufanele uhulumende aqale athole ucwaningo olugcweleyo ngalokhu kungakahlatshwa abantwana.

Abanyeke bathi ulwazi olukhona lwanele njalo kuqakathekile ukuthi abantwana labo bahlatshwe njengoba labo behlaselwa yilesi sifo.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG