amalinks wokungena

Breaking News

Sebesehluleka Ukubuyela eBhilithani Abadabuka eZimbabwe Ababelande Izimfa Lokunye Ekhaya


Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Bhilithani abahamba ekhaya ukuyakwenza okutshiyeneyo sebesehluleka ukubuyela eBhilithani ngenxa yenhlawulo efunwa lilizwe lelo eyokuvalelwa ezindaweni ezitshiyeneyo – zamaquarantine centers umuntu engakangeni emphakathini.

Inengi likhala ngokuthi alisenelisi ukuhlawula impondo eziyinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amahlanu - 1,750 pounds efunwa yilelolizwe emizameni yalo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19.

Inengi labo lalikwele Zimbabwe hatshi ngokuyajabula kodwa ngezehlakalo ezitshiyeneyo ezifana lokufelwa kumbe ukugulelwa ngabemuli.

UMnu. Mkhululi Sibanda, ubehlala edolobheni leBristol, okwamanje sephelelwe ekoBulawayo.

"Since last year l have been here, ngabuya ngendaba zelockdown lapha ngilande ukufa kukam'dala. But then now l can't go back ngoba imithetho leyi esikhona khathesi things are tight and ama regulations akhona afunakalayo l can't stand them.”

UNkosazana Samu Ndlovu, ohlala edolobheni leDerby kwele Bhilithane, laye wabuya kwele Zimbabwe elande imfa.

"Ngisebenza njenge home health worker eUK. Ngabhujelwa ngumama ngoMarch ngabuya ekhaya ngizom'beka. Ngithe ngifika ekhaya ukuthi ngibuyele kwaba nzima ngoba bekufunakala imali ze-quarantine. So, khathesi ngistranded khonalapha ekhaya ngizihlalele. Okwakhathesi ngizihlalele ngapha ekhaya kufunakala i£1,750 eye-quarantine but angenelisi ukuthi ngiyithole. Abantwana bahlezi loyise mina ngizahlala ngapha ekhaya uze ukhitshwe wona lowo umthetho."

UNkosazana Zinhle Nyathi uthi ngeke akhohlwe udubo ahlangane lalo kwele Zimbabwe aze afelwe ngugogo wakhe.

"Bengi gulelwa ngugogo watshona and bengi forced ukuthi ngisuke la, so ukuhamba bekunzima ngesikhathi seCorona. Khonokho ukuthi uhambe nje from one place to another place. Bekufuneka izincwadi and incwadi zakhona ubungayitholi lula, ukusuka nje endlini yakho usiya emapholiseni usiya dinga incwadi, bebehlangana lawe usendleleni. Bekusiba yi-punishment or ubiselwe emuva, mina ngingathi ubunzima ngibubonile kakhulu ngoba it was hard for me especially bengilomuntu ogulayo. So, I just pray ukuthi izinto zonke even though kule Corona kube ngathi kuba easy nje ebantwini."

Omunye okhala ngendleko ze-quarantine nguNkosazana Sthabile Sibanda, owabuya nyakenye evela kwele Ireland ukoBulawayo okwamanje.

"Ngiyafuna ukubuya eIreland but inkinga yikhonokho ukuthi angila mali yoku quarantina nxa sengifika. So, ngisahlezi khathesi ngisekhaya vele angila mali angila cent. Ubunzima yibo bonalobu engibhekane labo."

Imali okumele umuntu azibhadalele eye-quarantine nxa sebuyela kwele Bhilithani leIreland engaphuma sisenza abantu bangaphumi emazweni lawo.

UNkosazana Lindiwe Ncube, ohlala eDublin, ubelesifiso sokuya ekhaya.

"Ngingum'hlali wase Ireland bengifisa ukubuya ekhaya ngizobeka ilitshe, ngabhujelwa ngubaba wami kumnyaka ophelileyo. Angenelisanga ukubuya ngendaba ze-COVID-19. Khathesi besicabanga ukuthi ngibuye ekhaya kodwa kulemali abazifunayo, ezokuthi nxa sesibuya kumele sizibhadale sihlala emawoteleni. And lezo mali siyabe singalazo ngoba phakathi kwesikhathi besingasebenzi. Em'sebenzini bekuvaliwe besihleli ezindlini nje singenzi lutho."

UNkosazana Zolie Ncube wavalelwa yiCOVID-19 ngomnyaka ophelileyo ekwele Ireland lapho indizamtshina ezamiswa khona ukuthwala abantu.

"Ngize la eIreland ngizokwethekelela udadewethu. ICOVID yangivalela, kunzima kabi heyi angisebenzi nokusebenza. Vele angivunyelwa nokusebenza impilo inzima, inzima kakhulu kakhulu. Nginesifiso sokuthi ngibuyele ekhaya ngoba abantwana babodwa."

UMnu Ngqabutho Moyo, ohlala eSouth Africa, ulesifiso sokuyabona abazali eZimbabwe kodwa wesaba imthetho leziqondiso zeCOVID-19 ezifakiweyo kwele Zimbabwe.

"Bengilesifiso sokuthi ngiyebona abadala kodwa hayi ngendlela okwenzakala ngakhona ekhaya, kungani umthetho wakhona uwoma kakhulu. Uwoma kakhulu into ungabheka ngapha eSouth Africa uzokuya tester uhambe ulama paper arayithi konke.Kodwa ma usungale ekhaya bazokutshela ukuthi uhambe ku-quarantine. Silezifiso ezinkulu kakhulu ukuthi sibone abadala kodwa asenelisi."

Abantu abanengi babelungiselele ukuzotshadisa ekhaya kodwa umkhuhlane weCoronavirus wavimba. UNkosazana Hloniphani Nxumalo wedolobheni leLeicester ngomunye wabo.

"Kade kumele sihambe siyetshadisa umnawami ngoDecember, sesibhadele yonke into amavenue everything. Amadecoration, everything abaphekayo sokubhadelwe sacina sesikhuluma labo ukuthi simise konke kuze kufika uAugust lonyaka. Khathesi August this year nanku lokhe kubheda kunjalo sokumele uhambe ubuye ubhadale 1,750 pounds imali yoku booker ihotel ye-quarantine."

Uhulumende weBhilithani wafaka umthetho onqabela abantu ukuthi bangaphumi elizweni lelo ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwegcikwane leCOVID-19 kukanti labo abaphumayo bajeziswa ngokuhlaliswa emahoteleni ngenkani, i-forced quarantine, bazibhadalele indleko ngemali ebiza £1,750 okwamalanga alitshumi.

Inengi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonale ezisekhaya zithi ziyabuyela umthetho lowo ungakhitshwa.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG