amalinks wokungena

Breaking News

U-Bulawayo Ukhala Ngokuvulwa Kwezikolo Ngesiphangiphangi


Bulawayo schools opening

Abenhlanganiso zababalisi bathi izikolo azikalungeli ngokugcweleyo ukuvula bethi leli nyathelo lijume ababalisi kanye lezikolo ikakhulu labo okumele abafunda behllala khona bamaBoarding Schools. Ngakwelinye icele abazali bathi izikolo zifuna abantwana babuye ezikolo behlawule ngokugcweleyo.

Uhulumende wethule lumbiko Ngolwesithathu ethi abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso bazavula ngeviki ezayo mhlaka 30 Ncwabakazi kuthi abanye bonke bazaqala mhlaka 6 Mpandula.

Umsekeli womkhokheli weZimbabwe National Educators Union i ZINEU, umnunzana Vusumuzi Maphosa usola isinqumo sokuvulwa kwezikolo kuviki ezayo.

“Izikolo ngizibona zingakabi ready ukuvulwa ngoba kumele abazali babhadale imali ukuze izikolo zanelise ukuthenga impahla zokuvikela lokuthi bathenge ukudla. Abazali bebengakabhadali ngoba bajunyiwe ngoba bekule indication yokubana Ku extended by 2 weeks sokuvuka kuthiwa ngoMvulo sekuvulwa.Ababalisi labo balohlupho olukhu kakhulu ngoba ingcosana yemali abayitholileyo isiphelile. Abasoze benelise ukuthi babuyele ezikolo bayevula. Sikhuthaza uhulumende ukubana ame kancane kumbe nge 2 weeks afakele ababalisi imali zokubuyela emsebenzini.”

Umnumzana Raymond Majongwe unobhala wenhlanganiso yababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kacabangisise isinqumo sakhe sokuvula izikolo.

“Abazali bazakwenelisa ukubhadala na indleko zesikolo ezifunekayo, abazali abayizisebenzi zikahulumende ngeke banelise. Okwesibili udaba lwempahla yokuzivikela, ukuphepha kwababalisi, ukuhlatshwa kanye lokunye kuyala kungalungiswanga. Kambe yikuphi osokuguqukile ngosuku olulodwa ukuba umphathintambo wezemibiko angezelele i Lockdown abuye njalo afake isinqumo esethuse uzulu wonke. Ngokubona kwethu isinqumo sikahulumende lesi senziwe ngobuthumuthumu njalo uhulumende kumele acabangisise.”

Unkosikazi Mellisa Mkwebu umzali olomtwana ofunda ibanga likaform 4, ehlala esikolo uthi kulobunzima ngoba abaphiwanga isikhathi sokuthi balungiselele kanye lokubhadala indleko zesikolo.

“Isinqumo esithethwe nguhulumende siyasibona siyasizwa kodwa njengabazali silokudana okukhulu ngoba isikhathi esiseleyo ukuthi izikolo zivulwe sincane kakhulu ukuthi sikwanise ukuhlanganisa konke okufunekayo ,okunye esikunanzelelayo yikuthi akula payment plan yokubhadala ischool fees izikolo ziyabe zifuna imali yazo ngokugcweleyo lokhu kusuke kusiphambanise kakhulu okokuthi nga kukhona okwenziwayo phambilini ngendlela yokubhadala ifees and nxa zivulwa zihle ziyevalwa ngo December ukuthi lathi kungasihlukumezi.“

Kusenjalo umsekeli kampathintambo wezempilakahle udokotela John Mangwiro, eqeda ukuhlola ukuqhutshwa kokuhlatshwa kwabantu amajekiseni aweCovid 19 Vaccine, esibhedlela seParirenyatwa, wazise ukuthi amabandla ezokholo asengaphathisa uhulumende ukuhlaba abantu ngokuqoqa amalunga ebandla, lokukhetha abongi lamadokotela abasemabandleni ukuze baphiwe amajekiseni bahlabe abakhonza lawo.

Umnumzana Gift Hadebe umhlali wakoBulawayo upha umbono wakhe ngalokhu.

“Ngibona kungumbono omuhle ukuthi laba Church bevunyezwe ukuthi be Vaccinator amalunga ebandla labo ngoba ungakhangela lakho phakathi ema church kulemihlobo yabantu etshiyeneyo labo nurse bakhona. So nxa abantu laba abalolwazi bekhona ema church kuzancedisa ukuthi bafake i confidence ebantwini ababakhokhelayo.Ngombono wami ngibona kuzanceda kakhulu ukuthi sikwanise uku achiever i head immunity abantu abanengi behlatshwe.”

Unkosikazi Ethel Ngwenya omunye wabazalwane abamukele ukuthi abantu bahlatshwe emasontweni uthi bayakwamukela okutshiwo nguHulumende.

“Ngezinye indlela yinto ehle ngoba bekunzima ukuthi sithi abantu ababuyele ezindlini ngoba abahlatshwanga kambe abantu belande ukuzosindiswa kambe omunye elande ukuzosindiswa kulento emsusa ngakibo imletha ensontweni kodwa sesibabisela ngoba abahlatshwanga. Sekungabangcono abantu babuye bezohlatshwa sizisontele sikhululekile.”

Izikolo zazikhangelelwe ukuvulwa ngoNhlangula kodwa ngenxa yokumemetheka ngamandla kwe Covid-19, eZimbabwe, zacina zivalwa okwenyanga phose ezintathu.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG