amalinks wokungena

Breaking News

Izakhamizi ZakoBulawayo Zamukela Ngenjabulo Ukumiswa Kokuvalwa Kwamanzi


Bulawayo central business district
Izakhamizi zakoBulawayo zithi lanxa zisamukela ngenjabulo ukumiswa kokuvalwa kwamanzi ngendlela yokuwalondoloza okweviki okuqale ngoMvulo, zikhalela ukuthi udubo lwamanzi lulungisiswe luphele ngoba zikhathazekile ukuthi kulakho ukuthi kuqhamuke imikhuhlane kulelidolobho ngenxa yokuswelakala kwamanzi ngesikhathi izibi lazo zingasabuthwa ngemfanelo endaweni ezinengi.

Ikhansili yakoBulawayo evala amanzi kundawo zonke zedolobho ngaphandle kwenzikini – icity centre, okwamalanga amabili ngeviki, isibike ukuthi ayizukuvala amanzi ngesikhathi sekhefu kuqala lamhla kusiyacina mhlaka 1 Zibandlela.
Umeya wedolobho leli kumbiko awethuleyo, uthi banqume ukuma ukuvala amanzi okweviki ukuze uBulawayo ajabulele ukuhlonitshwa okwenzwe umuyi owayengumsekeli kaMongameli uMnumzana Joshua Nkomo olesithombe esethulwe kuzulu ngenSonto kwathi igceke lendizamtshina kanye lesitalada sikaMain street kwaguqulwa amabizo kwabizwa ngaye kuthakazelelwa ilanga lokumanyana eleUnity Day.

Umeya uthi ngalesisikhathi ikhansili inanzelele ukuthi kuyabe kulezethekeli ezinengi kulelidolobho kungakho bemise uhlelo lokuvala amanzi okwaliviki.

Ukuhamba kwamanzi edolobheni leli sokulesikhathi esingaphezu komnyaka lengxenye. Kunyanga ezine ezedluleyo, ikhansili yazise uzulu ukuthi ayisenelisi ukubutha izibi ngenxa yokuswelakala kwemali.

Unkosikazi Emelda Ntabeni, oyisakhamuzi, uthi kuyajabulisa ukuthi uzulu uyabe elamanzi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi kodwa bahlezi phezu kwengozi yemikhuhlane elakho ukuqhamuka yiloba nini ngenxa yokusilela kwamanzi osokuhlangane lezibi ezigcwele indawo yonke.

U Mongikazi, uNkosikazi Charity Mbedzi, uthi kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abazali bacebise abantwana ukuthi badlalele khatshana lendawo abantu abavame ukulahlela khona izibi njalo baqakathekise ukugeza izandla ngamanzi ahlalanzekileyo bengakaphathi ukudla. Uthi imikhuhlane yesihudo ivamile ngesikhathi sezulu ikakhulu endaweni ezingelamanzi ahlanzekileyo kungakho ukuhlanzeka kuqakathekile.

UNtabeni uqhubeke esithi akulula ukuthi babilise amanzi njalonje ikakhulu abazali abatshona emisebenzini njalo lamandla kagetsi atshona engekho bese beswela ukuthi bazazivikela njani lemuli zabo emikhuhlaneni ngenxa yengcekeza abahlezi kiyo.

Unkosikazi Nosimilo Tshuma, uthi kuyadingeka ukuthi ikhansili isebenze gadalala ukuqeda uhlupho lwamanzi ngoba uzulu uthwala nzima ikakhulu nza izulu lisina okwenza kubelula ukuthi igcekeza ihambe igcwale indawana yonke lalapho okudlalela khona abantwana.Uthi abantwabakhe sebelohlupho lwezisu kanye lokuqubuka komzimba abona angani kubangelwa yingcekeza.

UMnumzana Sam Mapholisa uthi kungumlandu wekhansili ukuthi iqhube inhlelo ngendlela ngoba nxa inhlelo zingaphathwanga ngendlela indleko ziyaba phezulu ngamandla nxa sokuthe kwaqhamuka imikhuhlane.

Amadolobho amanengi kuleli aseke abhekana lemikhuhlane ebangelwa yingcekeza emanzini egoqela icholera, i-diarrhoea le typhoid. Ugatsha lwezempilakahle lokuphathwa kwabantwana, luthi ngeviki eyodwa kuqhamuka phezu kwenkulungwane ezilitshumi – 12 300 zabantu abahlaselwa ngumkhuhlane wesihudo emadolobheni ngesikhathi sezulu ngenxa yamanzi angahlanzekanga lengcekeza.
XS
SM
MD
LG