amalinks wokungena

Breaking News

Ugatsha Lwezemfundo Lubika Ngokusungulwa Kwezifundo zeGuidance & Counselling ngo2020


Ababalisi bezifundo zeGuidance and Counselling emhlanganweni wabo koBulawayo

Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo ka2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana, ezeGuidance and Counselling ukuze zibe yizifundo ezizaba yingxenye yemihloliso ezabhalwa ngabafundi lapho bephutshwa uGrade seven.

Le ngeminye yemizamo enziwa nguhulumende weZimbabwe, yokwenqabela ukumemetheka kwenhlupho ezibhekane labasakhulayo ezigoqela ukuzibulala, ukuzithwala, ukuthatha izidakamizwa lezinye.

Kungalesi sizatho ababalisi bemhlubulweni weMatabeleland North abakhangelane lezifundo zokweluleka lokucebisa abafundi ezeGuidance and Counselling behlangene ngoLwesithathu behlela abazakwenza ngomnyaka ozayo.

Omsekeli kamgcinisihlalo weMatabeleland North Guidance and Counselling Life Skills Teachers Association i (MANGACLISETA) umnumzana Guidance Mpofu uthi izifundo lezi zisungulwa njengempendulo kwabatsha ukuze ikusasa yabo yakheke.

“Esikhathini esinengi kusukela kudala i Guidance and Counselling ibingekho ezikolo yikho ubunanzelela ukuthi abantwana bayazithwala amankazana, abafana kanye lamankazana bayenza ama drugs, konke nje ama social ills.IGuidance and Counselling iyimpendulo yezinto ezinengi esihlangana lazo eziyingozi abangena kuzo ngoba ikusasa labo ngani linzima.Iviki ephelileyo kulomtwana ongu grade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi othole ama results efeyilile, kuyatshengisa ukuthi i Guidance and Counselling ubengayitholi ngokugcweleyo,bayayidinga abantwana ezikolo i Guidance and Counselling. ”

Unkosikazi Sehlule Ngwenya ongumbalisi weGuidance and Counselling uthi njengababalisi sebethatha isikhundla sikababakazi kanye labomalumeu ukuze beluleke abasakhulayo.

‘‘Ngemva kokukhangela ukuthi abantwana bakhula abahle balahleke abanye bayazibulala abanye benza ezinye izinto ngoba izeluleko bengelazo.So u Guidance and Counselling teacher uthatha iviyo lika mama,likababa, likamalume,likababakazi esikolweni njalo uyacebisa njalo uyaba ngumuntu oyehlayo aye kuzinga lomtwana.Thina esikolo sike saba le case ye suicide, umtwana wayesithi abadala abamzisisi, abadala belama expectations abo.Kwaba yikuthi kwavela incwadi sayithola sahlala laye phansi umtwana okokuthi nga asenzanga njalo nga sikhuluma ngomuntu osowadlulayo.’’

Umnunzana Polite Sibanda ongu Provincial Remedial Tutor uthi izifundo lezi ziqakathekile kakhulu ngakho kuyadingeka ukuba ziqalele kusibanga esiphansi se Early Childhood Development ECD.

“Isifundo lesi se Guidance and Counselling siqakathekile kakhulu ngoba sikhangele ukuthi siyagoqa abantwana, thina abogatsha lwezemfundo sikhangelele ukuthi i Guidance and Counselling kumele ifundiswe kusukela umtwana esanda kungena esikolo kusukela ku ECD A aze ayefika ku A Level eyifundiswa ngokuqakatheka kwayo.Khathesi abantwana balezindubo ezinengi kakhulu ezibahlaselayo, bebancane abantwana sebeqala ukuya emacansini, abanye baqala izidakamizwa , abanye baya kuma Vuzu party so isifundo lesi se Guidance and Counselling siyabagoqa labo bantwana .”

Unkosikazi Nonhlanhla Green obemele inhlanganiso ye Sethule Trust uthi bayafundisa abasakhulayo ngempilo, umlandu bawutshiye kubo kuba bakhethe abakufunayo.

"I Guidance and Counselling kithi itsho ukuthi sincedisa labantwana ngama facts empilo.Thina njenge nhlanganiso siya researcher izinto ezenzakalayo sihambe siyebafundisa abantwana esikolo.So nxa sifika singama role models ebantwaneni laba. Singaba presentela asibatsheli ukuthi into le engikutshela yona yiyo okumele uyilandele, siyabachasisela sibatshela ukuthi ukuthi impilo inje, bona sekusiba yibo abazikhethelayo ukuthi bafuna ukulandela lokhu abakutsheliweyo kumbe i lifestyle.Besile concern ngama grade 7 results ukuthi njengababalisi kanye le ministry ayikukhangele ukuthi a genuine kumbe kukhona okwenzakalayo ngoba uyathola omunye ulo 5 omunye ele 14 bona bejayele kukulandelana.’

Ababalisi abangene umhlangano wanamhlanje bonke bavumelene ukuthi izifundo zeGuidance and Counselling ziqakathekile kakhulu kubafundi ngoba impilo yalamuhlanje isiyehlukene leyakudala. Kulezi insuku abantwana bakhula bengezitholi izeluleko kubobabakazi kanye lakubo malume kungakho ababalisi sebethatha isikhundla leso ukuze bakhe, bagoqe, balondoloze ikusasa yabasakhulayo.

XS
SM
MD
LG