amalinks wokungena

Breaking News

Ugatsha Lwezempilakahle Lusungula Umkhankaso Wokukhulumisana Ngengculaza


Ugatsha lwezempilakahle soluqale umkhankaso walonyaka wokuhlola lokukhulumisana lozulu ngengculaza, owenziwa ezigabeni zeMaNdebeleni lapho okukhanya ukumemetheka kwegcikwane leli kungehli njengakwezinye indawo zelizwe.

Ngaphansi komkhankaso lo, ugatsha lolu luthumela amaqembu kundawo ezitshiyeneyo ezitolo, ezikolo lalapho okuhlangana khona uzulu ukuthi aze ukuzahlolwa. Umkhankaso lo ophathwa minyaka yonke lonyaka usemaNdebeleni ngemva kokuthi inhlolisiso iveze ukuthi igcikwane lengculaza lilokhu limemetheka okungaphezulu kuzigaba lezi.

Isigaba seMatabeleland South yiso esilabantu abanengi abalengculaza – amatshumi amabili lanye ekhulwini – 21%, kulandela iBulawayo eletshumi lasitshiyagalolunye ekhulwini – 19% besekulandela iMatabeleland North eletshumi lasitshiyagalombili ekhulwini – 18%.

Umqondisi womkhankaso lo, uNkosikazi Getrude Ncube uthi ujonge ukuthi imuli zazi isimo sabo kanye lesamanye amalunga ukuze kuqedwe ubandlululo. Ubandlululo lokwesaba ukugconwa nguzulu, uthi kubangela ukufa kwabantu abalomkhuhlane lo ngoba bekhetha ukuswela ukwelatshwa kulokubayinhlekisa emphakathini ngenxa yokwesaba ubandlululo olubakhona ngemva kokuveza ukuba lalumkhuhlane ikakhulu kulabo abahlala emaphandleni.

Ophatheke kuhlelo lolu eMatabeleland South, uNkosazana Marylyn Dube, uthi lumkhankaso uhambe kuhle okwamagama ngoba kukhanya abantu abasesabi ngengakudala ukwazi isimo sabo. Okuqakathekileyo, uthi yikusekelana njengemuli kungela owethesa omunye umlandu nxa kuthe kwaba legcikwane ukuze kuqedwe ubandlululo.

Umongikazi, uNkosikazi Rutendo Makhalima, ubephatheke kulumsebenzi emalokitshini atshiyeneyo koBulawayo. Uthi lumkhankaso ubujonge ukuhlola abantu abahlanu ekhulwini - 5% kubantu bonke bezigaba lezi. Ukucubungula uthi kuyaveza ukuthi labo ababonakala ukuthi balegcikwane kusesemasinya njalo batshele imuli zabo belapheka ngcono kulalabo abesabela khatshana kumbe abanathela imithi ensitha.

Isakhamuzi seMatshetshe, Esigodini, uNkosikazi Legina Nyathi, uthi banengi abesifazana abalokhu besafihla kubomkabo lezihlobo ukuba balegcikwane bakhohlwe ukuthi okulempondo akufihlwa emgodleni ngenxa yokuthi abesilisa bona bavele bahambela khatshana nxa kukhulunywa ngokuhlolwa. Umkhankaso lo, ojonge ukuhlolwa kwamalunga onke emuli uthi muhle ngoba uzahle uveze konke obala, abantu bakhulumisane lengcintshi bangasali sebexabana bodwa.

UNkosazana Nancy Nduna, owafelwa ngudadewabo ngaleligcikwane uthi uzulu wenza kubenzima ukuthi abesifazana baphume egcekeni ngempilakahle yabo ngoba basuke bakhangelwe ngebanondindwa, amabele endlela lanxa bendile. Lolubandlululo uthi alukho kuzulu kuphela kodwa lasezimulini ezivalela abantu abagulayo ezindlini kumbe nxa kungowesifazana asuswe emzini wakhe asiwe kibo ukuze ayefela khona.

UMnumzana Robert Tshabalala, oyisakhamuzi, uthi ubandlululo lolu luyakhanya kakhulu ebantwaneni abazalwa belegcikwane. Uthi umkhankaso lo uqondile ngoba unika imuli ithuba lokukhulumisana ngengculaza ikakhulu nxa kulabantwana abalayo. Abasakhulayo laba babhekana lobunzima ekwamukeleni isimo sabo ikakhulu indlela abathola ngayo leligcikwane, athi kwenza kubenzima ukukhulumisana labosowabo ezikolo nxa bethe bafika ebangeni lokuya emacansini.

UMnumzana Godfrey Ndebele, osebenza labantu abalegcikwane uthi uzulu wenza kubenzima ukuthi abalengculaza baphume egcekeni ngempilakahle yabo ngoba basuke bakhangelwe njengabanondindwa, amabeleendlela. Uqhubeke esithi ubandlululo alukho kuzulu kuphela kodwa lasezimulini ezikwenza imfihlo kwesinye isikhathi uthole umntwana olegcikwane enatha amaphilisi kodwa engatshelwa ukuthi ngawani, okungalunganga.

Ukucubungula kweZimbabwe Health Demographic Survey(2010 – 2011) kuveza ukuthi phose amatshumi ayisikhombisa ekhulwini – 66% bazi isimo sabo ngengculaza kodwa kukhangelelwe ukuthi inani leli lifike kumatshumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini – 90% kusiyafika umnyaka ka2020. Izigaba ezilabantu abalutshwane abalegcikwane yiHarare eletshumi lantathu ekhulwini – 13%, leMashonaland Central, Midlands, Manicaland leMasvingo zonke ezikutshumi lane ekhulwini – 14%.

XS
SM
MD
LG