amalinks wokungena

Breaking News

Uhulumende Usecela Ukuncediswa Kuhlelo Lokuhlaba Abantu Ijekiseni yeCovid 19 Vaccine


Vaccination queues.

Abogatsha lwezempilakahle sebecela abenhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisebenzisane labo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela kubhubhane lweCovid-19 njengoba bona sebekhulelwa ngumsebenzi ngenxa yokwanda kwabaza ezibhedlela ukuzahlatshwa ijekiseni leVaccine.

Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezempilakahle, uDr Jasper Chimedza esethulela abekomidi ebona ngezempilakahle yedale lephalamende lapho echasisa ngokusetshenziswa kwemali ye Covid-19 selokhu lolubhubhane lwaqhamukayo.

UDr Chimedza uveze ukuba abezibhedlela lemakilinika lapho okuhlatshwa khona abantu amajekiseni la, abesenelisi ukuziqeda indwendwe zabantu ngoba abasebenza kulezi ndawo kumele benze njalo umsebenzi wokwelapha abantu.

“Silethemba lokuba lapho siqhubeka sithola usizo lwemali, sizanelisa ukuqhatsha ezinye izisebenzi zezempilakahle. Sesicabanga ukubiza emsebenzini labo asebahamba kusikhathi sabo sokuphumula, babuye ukuzahlaba abantu ngoba sisenkingeni. Akusijabulisi ukube lokhe sibona indwendwe zabantu. ”

Umnumzana Victor Dube isakhamuzi sase Harare, uthi osekusenzakala yisibonelo sokungazilungiseleli kwakhe uhulumende.

“Kungaba kulungile kodwa kasikhangele ukuthi kwabangwa yini khonokho ukuthi behambe ebantwini besithi bafuna uncedo. Lokho kubangwa yikuthi, bona yikuthi, esingathi ngeSilungu, i-planning engaqedakaliyo. Ngoba nxa nxa sikhangela imbali yezisebenzi zikahulumende, zasukela khatshana zifuna iholo elingcono, kwaqala ngaNurse, wona amaNurse ngokwawo etshengisela ukuthi khona, khona afuna iholo elingcono, kwaya kumaDoctors, kwaya kuzibani, bonke absebenza kuhulumende."

UDube uthi kwakumele athathe leli nyathelo kudala uhulumende isikhathi sisasekhona.

“Bona ngokwabo abakahulumende babexotsha izisebenzi besithi abalamsebenzi lazo. Ezinye zathatha khonokho, zaphuma sibili zaya emazweni, bathathwa bebanengi sibili besiya emazweni. Njalo lokhu ukuthi kabala bantu, ngumzenzi kuthiwa umzenzi kakhalelwa ngoba bazenzela ngokwabo. Singathi khathesi njengoba sesilenkinga eyeCorona leyi, kungcono ukuthi abantu bencedwe, kasikhangele ukuthi udaba lweCorona lwaqala nini. Lwaqala kudala, khatshana le, luqala khonapho babembuuzela izisebenzi. ”

Umnumzana Effie Dlela Ncube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi enhlanganiswweni ye National Consumer Rights Association - NACORA uthi kunengi uhulumende angakwenza ngaphandle kokusebenzisa indlela yama-Lockdown.

“Kulengozi enkulu ukuthi isifo seCoronavirus, igciwane leCoronavirus selingagcwala indawo yonke libulale abantu abanengi kakhulu ukwedlula labo eselibabulele ngalesi sikhathi nxa ngabe iGovernment ingathathanga amanyathelo azavikela abantu ngendlela enkulu kulama Lockdown la abahlala bewenza. Kudingeka indlela ezihlakaniphileyo zokuvikela lokho, indlela ezizafundisa abantu zicebisane labantu ingozi ekhona kwandiswe ukuhlatshwa kwabantu. ”

Uhulumende uthi bonke abafisa ukuzabambisana laye kulomsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni le Covid-19 Vaccine kuzamele bezosebenza ngokuqondiswa kogatsha lwezempilakahle.

Kunje abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eyeCovid 19 Vaccine, eZimbabwe jikelele, sebephose bafike kusigidi esisodwa lengxenye-1,491,493 njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose eyisikhombisa-687,216, asebehlatshwe eyesibili.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG